Stockholms stad

Prata bostadsmål och hållbar stadsutveckling med Stockholms stad på Business Arena

Dela

Stockholms stad deltar under onsdag–torsdag i samhällsbyggnadsmässan Business Arena. I stadens lounge – Mötesplats Stockholm – kommer de främsta experterna att diskutera några av de viktigaste utmaningar för den växande huvudstaden.

Media inbjuds att delta.

Business Arena är en årlig mässa om affärer och samhällsutveckling, och företrädare för Stockholms stad deltar i en lång rad seminarier i det gedigna programmet.

Utöver detta arrangerar staden ett antal miniseminarier i loungen Mötesplats Stockholm på plan 3 i mässområdet i Stockholm Waterfront Congress Centre.

Aktiviteterna i Mötesplats Stockholm genomförs i samband med pauser i det ordinarie programmet.

Program Mötesplats Stockholm:

Samtliga miniseminarier modereras av Niklas Svensson, biträdande stadsbyggnadsdirektör, Stockholms stad.

Social hållbarhet
Onsdag 21 september kl 10.20–10.50.
Paul Alarcon (hållbarhetschef, Stockholms stad) inleder om stadens kommission för ett socialt hållbart Stockholm. Därefter panelsamtal med Viktoria Walldin (socialantropolog, White Arkitekter), Emma Henriksson (hållbarhetsansvarig, Atrium Ljungberg), Katarina Wåhlin Alm (vd, NCC Property Development Sweden) och Lennart Weiss (kommersiell direktör, Veidekke).

Marknaden och bostadsmålen
Onsdag 21 september kl 13.15–13.45.
Anette Scheibe Lorentzi (stadsbyggnadsdirektör, Stockholms stad) inleder om bostadsuppdraget utifrån analys av bostads- och kontorsmarknaden. Därefter panelsamtal med Nancy Mattsson (chef för Projektutveckling, JM Bostad Stockholm), Christian Dahlman (affärsenhetschef för Nya Bostäder, Ikano Bostad), Kristian Ericsson (affärsutvecklingschef för Region Mälardalen, Veidekke) och Eva Nygren ( vd, AB Stockholmshem).

Stockholmshusen
Onsdag 21 september kl 15.15–15.45.

Fokus Skärholmen
Torsdag 22 september 2016 kl 10.20–10.50.
Joel Berring (stadsplanerare vid stadsbyggnadskontoret, Stockholms stad) inleder om stadsutvecklingsprojektet Fokus Skärholmen. Därefter panelsamtal med Thomas Stoll (planchef vid stadsbyggnadskontoret, Stockholms stad), Sara Heppling Trygg (avdelningschef vid Skärholmens stadsdelsförvaltning, Stockholms stad), Carl Struvfe (director asset manager, Grosvenor) och Emelie Eriksson Ekström (stadsbyggnadsansvarig projektutvecklare, AB Svenska Bostäder) och Assefa Hailu (projektledare, Mitt 127).

Bostadsuppdraget
Torsdag 22 september 2016 kl 12.30–13.00.
Torleif Falk (bostadssamordnare, Stockholms stad) inleder med en lägesrapport. Därefter panelsamtal med Anette Scheibe Lorentzi (stadsbyggnadsdirektör, Stockholms stad) och Håkan Falk (exploateringsdirektör, Stockholms stad).

Älvsjöstaden – om att investera tillsammans för en hållbar stadsutveckling
Torsdag 22 september 2016 kl 15.15–15.45.
Anette Sand (vd för Familjebostäder, Stockholms stad) inleder om projektet. Därefter panelsamtal med Erik Ragnerstam (regionchef, JM AB), Jesper Engström (arkitekt SAR/MSA, AIX Arkitekter) och Håkan Siggelin (projektutvecklingschef, Familjebostäder, Stockholms stad).

Följande förvaltningar och bolag inom Stockholms stad arrangerar Mötesplats Stockholm: Stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret, miljöförvaltningen, fastighetskontoret, Stockholm Business Region, Stockholmshem, Familjebostäder, Svenska Bostäder och Stockholms hamnar.

Mer info om Business Arena och det ordinarie programmet

Nyckelord

Om

Stockholms stad
Stockholms stad
Ragnar Östbergs plan 1
105 35 Stockholm

+46 8 508 290 00http://stockholm.se/presskontakt

I Stockholms stad arbetar cirka 40 000 personer. Du möter oss till exempel i skolan, på äldreboenden, i parken och när du ska söka bygglov eller går till simhallen för att träna. Stockholms stads verksamhet styrs av folkvalda politiker och organiseras i stadens förvaltningar och bolag.

Stockholms stad är en organisation med en hög grad av decentraliserat ansvar. Det innebär att besluten i stor utsträckning fattas lokalt, så nära de berörda som möjligt.

Följ Stockholms stad

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Stockholms stad

YH-utbildning på Frans Schartaus Handelsinstitut når topp tio i kvalifikationsnivå, motsvarar kandidatexamen20.4.2018 10:28Pressmeddelande

Frans Schartaus Handelsinstituts YH-utbildning inom Hotel Management har i samband med den senaste beviljandeomgången från Myndigheten för Yrkeshögskolan fått en placering i kvalifikationsramverket på nivå SeQF6*. Det innebär att de studerande som läser Hotel Management får en Kvalificerad yrkeshögskoleexamen, som i det nya ramverket är placerad på samma nivå som en kandidatexamen. Det gör de studerande mycket attraktiva på arbetsmarknaden och blir en trygg väg mot jobb.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum