A Non Smoking Generation

Prata för bättre hälsa!

Dela

Idag, den 7 april, är det Världshälsodagen. Med anledning av det stigma som alltjämt följer med depression och psykisk ohälsa uppmanar WHO till ”Let’s talk”. Många unga självmedicinerar med rökning i samband med psykisk ohälsa och nu vill A Non Smoking Generation uppmärksamma problemet och uppmanar föräldrar att prata med sina barn!

I vår senaste Novus-undersökning svarar 2 av 3 flickor att psykisk ohälsa är en orsak till att man börjar röka. Nästan hälften (49%) av flickorna anger också bristande stöd från föräldrar och vuxna som en möjlig orsak till att man börjar röka. Betydligt fler av pojkarna, 38% angav att deras föräldrar pratat ingående med dem om tobak, jämfört med flickorna, där endast 23% angav att deras föräldrar pratat med dem. 

– Det känns oroväckande att så många som 7 av 10 föräldrar pratar för lite med sina barn om tobak. Barnen behöver känna sina föräldrars stöd och krav för att våga tacka nej i en utsatt situation. Extra angeläget är det också att uppmuntra föräldrar till flickor att prata med dem, säger Helen Stjerna, generalsekreterare på A Non Smoking Generation

Psykologen Oskar Henrikson menar också att intressera sig för vad barnen gör om dagarna direkt minskar risken för en eventuell tobaksdebut. Det skapar positiva relationer och mindre problem. Att bara prata med sina barn om tobak har förmodligen inte samma starka effekt.

– Föräldrar som inte pratar med sina barn eller inte ens vet vad de gör skapar problem. Dessa barn löper större risk att börja röka, bli deprimerade och få sämre betyg. Lösningen är dock enkel: fråga varje dag om vad som händer i ditt barns liv, säger psykologen Oskar Henrikson.

– Barn som upplever stress och psykisk ohälsa i sin vardag kan givetvis behöva ytterligare stöd och hjälp utöver vad man som förälder eller skolpersonal har möjlighet att ge, men det är viktigt att understryka att ett nikotinberoende ger ytterligare stresspåslag och koncentrationssvårigheter för den som redan mår dåligt, säger Helen Stjerna

På A Non Smoking Generations hemsida finns ett material som stöd till föräldrar som känner sig villrådiga. På vår youtube-kanal AngelaGeneration finns också mängder av klipp för att motivera ungdomar att själva välja ett tobaksfritt liv.

Kontakter

Om

A Non Smoking Generation
A Non Smoking Generation
Skicka brev: Box 555 12/ Besök: Järntorget 78
102 04 Stockholm

08-10 93 00http://www.nonsmoking.se/

Om A Non Smoking Generation
Stiftelsen A Non Smoking Generation har sedan 1979 verkat för att barn och ungdomar själva ska välja att inte börja använda tobak. Organisationen arbetar aktivt för att begränsa tobakens plats i samhället och skapa skyddande miljöer för barn och ungdomar.

Följ A Non Smoking Generation

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från A Non Smoking Generation

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum