Stockholms stad

Prata gång och cykling med oss den 4 maj

Dela

Stockholms stad och Naturskyddsföreningen i Stockholms län träffar traditionsenligt cyklister och gående i Stockholm för att prata hållbart resande. På fyra ställen i staden finns representanter på plats för att berätta om stadens satsningar, och uppmuntra stockholmarna att reflektera kring sitt eget resande.

När:

Torsdagen den 4 maj kl. 15.00-18.00

Träffa oss här:

  • Norr Mälarstrand
  • Götgatan vid Skrapan
  • Raoul Wallenbergs torg
  • Älvsjö station

På plats vid Götgatan närvarar trafikborgarrådet Daniel Helldén. Här kommer även ordförande för Naturskyddsföreningen i Stockholms län Beatrice Sundberg vara på plats för att berätta om föreningens arbete med cykelfrågor.

Arrangemanget den 4 maj är en del av stadens kampanj ”Ser du möjligheterna?” som pågår 24 april–7 maj. Kampanjen uppmuntrar stockholmarna att reflektera kring sitt resande och ska bidra till att fler väljer att gå och cykla.

Traditionen att träffa stockholmarna på staden är ett samarbete mellan Stockholms stad och Naturskyddsföreningen i Stockholms län som pågår sedan drygt femton år.

Läs mer om stadens satsningar på hållbart resande på serdumöjligheterna.se

Dokument

Om

Stockholms stad
Stockholms stad
Ragnar Östbergs plan 1
105 35 Stockholm

+46 8 508 290 00http://stockholm.se/presskontakt

I Stockholms stad arbetar cirka 40 000 personer. Du möter oss i skolan, på äldreboenden, i parken, när du ska söka bygglov eller går till simhallen för att träna. Stockholms stads verksamhet styrs av folkvalda politiker och organiseras i stadens förvaltningar och bolag.

Stockholms stad är en organisation med decentraliserat ansvar. Det betyder att besluten ofta fattas lokalt, så nära de berörda som möjligt.

Följ Stockholms stad

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Stockholms stad

Översikt av Stockholmsenkätens resultat för Skärholmens stadsdelsförvaltning 201817.10.2018 13:48Pressmeddelande

När det gäller ANDT-frågor ser vi ett fortsatt positivt resultat när det gäller alkoholkonsumtion, tobak och narkotika. Inga stora variationer har skett över tid. Vad det gäller brott har Skärholmens stadsdelsförvaltning flera utmaningar samtidigt som tryggheten bland flickor ökat. Vi ser också ett ökat deltagande av både flickor och pojkar på fritidsgårdar/mötesplatser: för år 9 ligger Skärholmen högst i staden när det kommer till flickors deltagande.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum