Norrköpings kommun

Preliminärt bokslut över 437 miljoner kronor bättre än budgeterat

Dela

Årets preliminära resultat för Norrköpings kommun är 437,6 miljoner kronor mer än budgeterat överskott. Det förklaras främst av statliga tillskott som betalats ut på grund av coronapandemin samt att nämnderna sammantaget har ett bättre resultat än budgeterat.

Budgeterat resultat för år 2020 var 22 miljoner kronor. Årets preliminära justerade resultat mot balanskravet för kommunen uppgår till 459,6 miljoner kronor. Det innebär att resultatet efter budgeterade finansiella mål uppgår till 437,6 miljoner kronor.

Resultatet förklaras till stor del av effekter av pandemin. Framför allt har statliga åtgärder genom bland annat höjda statsbidrag och annan kostnadstäckning bidragit. Vidare har mycket planerad verksamhet behövt ställas in på grund av pandemin, vilket bidragit till lägre kostnader. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens arbete med att sänka kostnaderna för försörjningsstöd har också fått större effekt än budgeterat. 

– Det har, på grund av besparingar och den rådande pandemin, varit ett utmanande år och jag vill tacka alla medarbetare som kämpat under året. Att vi nu gör ett så här bra ekonomiskt resultat är mycket bra. Det ger oss möjlighet att under kommande år lägga mer pengar på skola, äldreomsorg och förbättrad trygghet för kommuninvånarna än vad vi annars hade kunnat göra, säger Olle Vikmång (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Verksamheterna har arbetat fokuserat, systematiskt och proaktivt för att hela tiden vara kostnadseffektiva – ett fantastiskt arbete under ett utmanande år. Det känns tryggt att vi har en god kontroll på vår ekonomi, det ger oss fortsatt möjlighet att utveckla för framtiden, säger Anna Thörn, kommundirektör.

Kontaktpersoner: 
Olle Vikmång (S)
Titel: kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 070-687 15 38

Anna Thörn
Titel: kommundirektör
Telefon: 0730-202036

Petter Skill
Titel: ekonomidirektör
Telefon: 011-15 10 16

________________________________________________
Avsändare: Louise Flygt, kommunikationsdirektör
Telefon: 076-128 11 94

Om

Norrköpings kommun
Norrköpings kommun
Rådhuset
604 81 Norrköping

http://norrkoping.se

Norrköpings kommun har omkring 143 500 invånare, varav cirka 68 000 är förvärvsarbetande. I kommunen finns drygt 9 000 företag i starka branscher som pappersindustri, transport och logistik, energi, visualisering och medieteknik samt besöksnäring. Med drygt 11 000 anställda är Norrköpings kommun den största arbetsgivaren i Norrköping. Under mandatperioden 2018-2022 styrs Norrköpings kommun av en kvartett, som består av S, L, C och KD. 

Följ Norrköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Norrköpings kommun

Sammanfattning av Norrköpings kommuns arbete i samband med covid-19 vecka 1623.4.2021 17:22:58 CEST | Pressmeddelande

Norrköpings kommun arbetar med fortsatt beredskap för att förhindra och hantera eventuell smittspridning samt andra konsekvenser av coronapandemin. Här följer en sammanfattning av kommunens arbete under vecka 16. Läget är allvarligt och kommunen vill uppmana alla att handla ensamma, hålla avstånd, följa restriktioner och rekommendationer samt stanna hemma vid minsta symtom

Jakten på plast har lett till minskad klimatpåverkan21.4.2021 09:30:00 CEST | Pressmeddelande

Samverkansprojekt Jakten på plasten har resulterat i nya metoder, verktyg och arbetsmaterial som kan användas för att minska kommunernas miljö- och klimatpåverkan från plast. Genom att ta bort onödiga plastprodukter ur sortimentet, minska användningen av flertalet plastprodukter och öka andelen återvunnen plast så har kommunerna Uppsala, Eskilstuna, Norrköping och Linköping tillsammans minskat sin klimatpåverkan med över 2 000 ton CO2 per år.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum