Trafikverket

Pressinbjudan: Bron vid E4 trafikplats Ljungarum renoveras

Dela

Efter att bron tillfälligt breddats och asfalterats vid anslutningen till väg 40 görs broarbeten med byte av bland annat kantbalkar. För arbetets säkerhet stängs vissa körfält.

Arbete med själva bron över Industrigatan, öster om trafikplats Ljungarum, pågår i maj och juni med byte av kantbalkar, räcken och tätskikt. Förbi arbetets norra del kommer endast ett körfält vara öppet för trafik i västlig riktning. Påfartsrampen väster om brons norra del mot Jönköpings centrum kommer att vara stängd. Hastigheten förbi arbetsplatsen är sänkt. Det är stor risk för kö under rusningstid.

Media välkomnas till arbetsplatsen för en information om arbetet med brorenoveringen av Trafikverkets projektledare och representant från entreprenören. Lars Johansson från polisen i Jönköping deltar och talar om hänsynstaganden ur trafiksynpunkt.

Dag, tid:17 maj, kl.10:30
Samling: Vid träffas vid Bataljonsgatan 8 Jönköping.  Avfärd görs i samlad trupp till arbetsplatsen där vi sedan parkerar på anvisad plats.

Föranmälan görs den 16 maj till: anneli.nilsson@trafikverket.se eller till 010-123 55 24.

Läs mera:
http://www.trafikverket.se/nara-dig/Jonkoping/projekt-i-jonkopings-lan/e4-jonkoping-broarbeten-och-ny-belaggning/

Nyckelord

Kontakter

Magnus Holm, Trafikverkets projektledare broåtgärder, 010- 123 92 90
Trafikverkets pressjour, 0771-31 15 00

Om

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av det samlade transportsystemet samt byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Vår vision är att alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.
På Trafikverket jobbar cirka 8000 engagerade medarbetare som tillsammans bidrar till samhällsutvecklingen genom sina olika roller och kunskaper.

 

Följ Trafikverket

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Trafikverket

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum