Sida

Pressinbjudan: Cash is King inom biståndet – Utdelning av kontantstöd viktig stödåtgärd för att minska fattigdomen i Afrika

Dela

Oberoende forskning från åtta länder i Afrika visar att kontantutbetalningar i sociala trygghetssystem, som exempelvis barnbidrag och pensioner, har bidragit till effektiv fattigdomsminskning. Som exempel har detta kontantstöd medfört att fattiga människor ökat sin konsumtion med 25 % mer än värdet av kontantstödet och att mottagarna i större utstäckning nu äter mer näringsriktig mat. Barnadödligheten har minskat med 5-15 % procent, fler barn kan gå i skolan för att familjerna kan köpa skoluniformer och skolmaterial och omfattningen av barnarbete har minskat.

Forskaren Tia Palermo, Social policy Specialist vid Unicefs forskningsinstitution Innocenti, besöker Sida och berättar om den senaste forskningen om sociala trygghetssystem i Afrika.

Sociala trygghetssystem gynnar inte bara de fattigaste som stödet riktas till utan får också stimulerande effekter på den lokala ekonomin som är större än själva kontantstödet vilket innebär att en dollar som ges till mottagare resulterar i ökad total inkomst i den lokala ekonomin på 1.27 till 2.52 dollar.

När: onsdag den 14 december kl. 12.00 - 13.30

Plats: Sida, Rum 24 Copan, Valhallavägen 199, Stockholm

Anmälan: Kontakta Sidas presstjänst på telefon, tel. 08-698 55 55 eller maila press@sida.se

Mötet hålls på engelska

Sida ökar sitt stöd till sociala trygghetssystem och stödjer nu program för social trygghet i sju länder; Kenya, Tanzania, Zambia, Zimbabwe, Mali, Mocambique och DRK och ett nytt stöd förbereds till Etiopien.Sammanlagt har Sida de senaste åren bidragit med över 1,4 miljard kronor till program som når ut till drygt 10 miljoner människor.Det är ett effektivt sätt att minska fattigdom och bryta den fattigdomscykel som gör att nya generationer föds in i ett liv i fattigdom.

En rad studier har visat att fattiga människor har stor nytta av direkt kontantstöd och att fattiga människor överlag väljer att använda kontanterna väl så att de kommer till nytta för att dels motverka akut misär och delvis även för att ta sig ur fattigdom.

De program Sida stödjer för sociala trygghetssystem ser lite olika ut i olika länder. Oftast innehåller de kontantstöd, det vill säga direkt utbetalning av kontanter till de allra fattigaste i samhället. Urvalet av fattiga varierar. I en del länder prioriteras pensioner till äldre, medan det i andra länder är ett riktat stöd där man valt ut de fattigaste i alla åldrar.

Välkomna!

Nyckelord

Kontakter

Om

Sida
Sida
Valhallavägen 199
105 25 Stockholm

08-698 50 00https://www.sida.se

För mer information kontakta Sidas pressansvariga på 08-698 55 55 eller press @ sida.se (https://www.sida.se)

Sida är Sveriges biståndsmyndighet och arbetar för att människor som lever i fattigdom själva ska kunna förbättra sina levnadsvillkor.

Följ Sida

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Sida

Sida ger stöd på 270 miljoner till utbildning för barn i krigs- och konfliktområden4.7.2018 09:05Pressmeddelande

Barn som befinner sig i krig och konfliktområden missar ofta hela eller delar av sin skolgång, och utan utbildning riskerar barnen exploatering i farliga och lågavlönade arbeten och att bli kvar i fattigdom. Sida inleder nu därför ett samarbete med Education Cannot Wait, en fond med fokus på utbildning till barn just i krigs- och i konfliktområden. Sidas bidrag är på 270 miljoner kronor, varav 90 miljoner kronor öronmärks för att 500 000 afghanska flickor och pojkar som är internflyktingar eller återvändande ska få möjlighet att gå i skolan.

Sida ger 300 miljoner kronor i stöd till svåraste kriserna3.7.2018 12:00Pressmeddelande

Antalet människor i behov av humanitärt stöd är fortsatt stort och på tio år har antalet fördubblats. Enligt de senaste siffrorna från FN är 134,1 miljoner människor i behov av humanitärt stöd globalt. Många relaterade till pågående konflikter men också torka och brist på mat. Sida ger nu extra stöd till tio av världens största kriser till insatser för människor som har stora behov av mat, rent vatten och skydd. För andra året i rad är Jemen världens största humanitära kris där 22 av landets 29 miljoner invånare är i stort behov av stöd och av dem befinner sig åtta miljoner människor på gränsen till svält allt medan kriget fortsätter rasa.

Sida ger extra stöd för att förebygga en storskalig matkatastrof i Sahel-länder31.5.2018 09:30Pressmeddelande

När det regnade för lite under regnperioden slog skörden fel med enorma konsekvenser för människorna i hela Sahel-området. Enligt FN i Mali och Burkina Faso har 6,8 miljoner människor inte mat för dagen och 1,6 miljoner av dem är barn som drabbats av svår akut undernäring. Matpriserna har skjutit i höjden vilket försvårar situationen ytterligare. Sida går nu in med 180 miljoner kronor i extra stöd för att försöka bromsa den svåra matkrisen från att bli än värre.

11 kommuner vill utveckla lokal demokrati i internationellt samarbete28.5.2018 06:30Pressmeddelande

Borlänge och Chisinau i Moldavien ska utveckla lärares kompetens för att bättre möta behov hos barn med autism och ADHD. Arvidsjaur och Mwanga i Tanzania ska samarbeta för att unga mödrar lättare ska kunna att ta aktiv del i samhället. Både Borlänge och Arvidsjaur har samarbetat med sina partners i närmare 10 år i olika projekt. Två helt nya svenska kommuner för partnerskapsprogrammet är Arvika och Ekerö. Arvika ska samarbeta med Moi´s Bridge i Kenya för att utveckla den lokala demokratin mer hållbart inom en rad områden inte minst med tanke på målen för den globala agendan. Ekerö å sin sida ska tillsammans med Kutaisi i Georgien arbeta för att utveckla samarbetet mellan sina kommuner och olika delar av civilsamhället.

Pressinbjudan: Stockholm Tax Conference – Skatt som en nyckel till utveckling17.5.2018 13:35Pressmeddelande

Skatter bygger välfärdssamhällen och bidrar till utveckling och fattigdomsminskning och det krävs minst 15% av ett lands BNP i skatteintäkter för att skapa grundläggande infrastruktur, hälsovård och skolor. Men det globala skattebortfallet är stort, uppskattningsvis mellan 100 och 240 miljarder USD enligt OECD. Många av världens länder behöver hitta lösningar och utveckla myndigheternas sätt att ta in, förvalta och fördela skatt. Sida anordnar tillsammans med Skatteverket och på uppdrag av regeringen Stockholm Tax Conference med deltagare från omkring 160 länder för att öka kunskapen om hur en effektiv och välfungerande skatteförvaltning kan byggas upp och hur skatt kan bidra till att nå de globala målen för hållbar utveckling.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum