Sida

Pressinbjudan: Cash is King inom biståndet – Utdelning av kontantstöd viktig stödåtgärd för att minska fattigdomen i Afrika

Dela

Oberoende forskning från åtta länder i Afrika visar att kontantutbetalningar i sociala trygghetssystem, som exempelvis barnbidrag och pensioner, har bidragit till effektiv fattigdomsminskning. Som exempel har detta kontantstöd medfört att fattiga människor ökat sin konsumtion med 25 % mer än värdet av kontantstödet och att mottagarna i större utstäckning nu äter mer näringsriktig mat. Barnadödligheten har minskat med 5-15 % procent, fler barn kan gå i skolan för att familjerna kan köpa skoluniformer och skolmaterial och omfattningen av barnarbete har minskat.

Forskaren Tia Palermo, Social policy Specialist vid Unicefs forskningsinstitution Innocenti, besöker Sida och berättar om den senaste forskningen om sociala trygghetssystem i Afrika.

Sociala trygghetssystem gynnar inte bara de fattigaste som stödet riktas till utan får också stimulerande effekter på den lokala ekonomin som är större än själva kontantstödet vilket innebär att en dollar som ges till mottagare resulterar i ökad total inkomst i den lokala ekonomin på 1.27 till 2.52 dollar.

När: onsdag den 14 december kl. 12.00 - 13.30

Plats: Sida, Rum 24 Copan, Valhallavägen 199, Stockholm

Anmälan: Kontakta Sidas presstjänst på telefon, tel. 08-698 55 55 eller maila press@sida.se

Mötet hålls på engelska

Sida ökar sitt stöd till sociala trygghetssystem och stödjer nu program för social trygghet i sju länder; Kenya, Tanzania, Zambia, Zimbabwe, Mali, Mocambique och DRK och ett nytt stöd förbereds till Etiopien.Sammanlagt har Sida de senaste åren bidragit med över 1,4 miljard kronor till program som når ut till drygt 10 miljoner människor.Det är ett effektivt sätt att minska fattigdom och bryta den fattigdomscykel som gör att nya generationer föds in i ett liv i fattigdom.

En rad studier har visat att fattiga människor har stor nytta av direkt kontantstöd och att fattiga människor överlag väljer att använda kontanterna väl så att de kommer till nytta för att dels motverka akut misär och delvis även för att ta sig ur fattigdom.

De program Sida stödjer för sociala trygghetssystem ser lite olika ut i olika länder. Oftast innehåller de kontantstöd, det vill säga direkt utbetalning av kontanter till de allra fattigaste i samhället. Urvalet av fattiga varierar. I en del länder prioriteras pensioner till äldre, medan det i andra länder är ett riktat stöd där man valt ut de fattigaste i alla åldrar.

Välkomna!

Nyckelord

Kontakter

Om

Sida
Sida
Valhallavägen 199
105 25 Stockholm

08-698 50 00https://www.sida.se

För mer information kontakta Sidas pressansvariga på 08-698 55 55 eller press @ sida.se (https://www.sida.se)

Sida är Sveriges biståndsmyndighet och arbetar för att människor som lever i fattigdom själva ska kunna förbättra sina levnadsvillkor.

Följ Sida

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Sida

Pressinbjudan: Utvecklingsforum 2018: Tillväxt inom planetens gränser15.10.2018 10:58Pressmeddelande

Fram till år 2030 ska den extrema fattigdomen utrotas, ekosystemen bevaras och klimatförändringarna hejdas. Samtidigt är den ekonomiska tillväxten i världen miljömässigt ohållbar. En ökande produktion och konsumtion utarmar jordens naturresurser och flera planetära gränser är överskridna. Om vi ska lyckas uppnå de Globala målen för hållbar utveckling behöver vi hitta metoder och angreppssätt som styr mot en grönare ekonomi. Hur kan utvecklingssamarbetet bidra till en miljömässig hållbar utveckling för världens fattiga? Hur ser behoven ut i olika delar av världen och hur skiljer de sig mellan länder? Vilka metoder och styrmedel finns och hur kan vi utveckla insatserna framöver? Några av de intressanta medverkande är: Johan Kuylenstierna, adjungerad professor vid Stockholms universitet och vice ordförande, Klimatpolitiska Rådet, Thomas Sterner, professor i miljöekonomi, Göteborgs universitet, Christoffer Falsén, CFO, Trine som är en svensk plattform som ägnar sig åt gräsrotsfinansiering

Pressinbjudan: Kapacitet och ägarskap – nya arbetssätt24.9.2018 13:38Pressmeddelande

Utvecklingssamarbete handlar ofta om att bygga lokal kapacitet. Därför har metoden att stödja kapacitetsutveckling i utvecklingsländer utvecklats mycket och tack vare nyare utvärderingar finns idag kunskap om vad som fungerar. Hur kan det här arbetet stärkas ytterligare, hur kan vi genom kapacitetsutveckling bidra till en hållbar utveckling? När: Torsdagen den 27 september 2018 Tid: kl. 09.00-12.00, registrering ock kaffe från kl. 08.30 Var: Sida, Valhallavägen 199, Stockholm. Lokal: Oasen. Anmälan: Kontakta Sidas presstjänst på telefon 08-698 55 55 eller mejla press@sida.se Under seminariet presenteras utvärderingar och projekt kring de utmaningar som finns med att bygga kapacitet lokalt: Kapacitet och ägarskap hänger ihop och är båda förutsättningar för hållbar utveckling: för att ha ägarskap i en utvecklingsprocess krävs kapacitet, och utan ägarskap kan kapacitet inte utvecklas på ett meningsfullt och hållbart sätt. Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) tittar närmare på vad som eg

Sida satsar 530 miljoner kronor på ungas hälsa och rättigheter i Afrika29.8.2018 07:00Pressmeddelande

Trots att mödra- och spädbarnsdödligheten i Afrika söder om Sahara har sjunkit, är den fortfarande förfärande hög. Vid 17 års ålder har en av fem unga kvinnor fött barn, och osäkra aborter är orsak till 18% av mödradödligheten i regionen. Därför har Sida fattat beslut om två nya stora satsningar – ett stöd till sexualundervisning om totalt 279,5 miljoner kronor och ett program för att eliminera könsstympning av flickor på 250 miljoner kronor.

Sida ger stöd på 270 miljoner till utbildning för barn i krigs- och konfliktområden4.7.2018 09:05Pressmeddelande

Barn som befinner sig i krig och konfliktområden missar ofta hela eller delar av sin skolgång, och utan utbildning riskerar barnen exploatering i farliga och lågavlönade arbeten och att bli kvar i fattigdom. Sida inleder nu därför ett samarbete med Education Cannot Wait, en fond med fokus på utbildning till barn just i krigs- och i konfliktområden. Sidas bidrag är på 270 miljoner kronor, varav 90 miljoner kronor öronmärks för att 500 000 afghanska flickor och pojkar som är internflyktingar eller återvändande ska få möjlighet att gå i skolan.

Sida ger 300 miljoner kronor i stöd till svåraste kriserna3.7.2018 12:00Pressmeddelande

Antalet människor i behov av humanitärt stöd är fortsatt stort och på tio år har antalet fördubblats. Enligt de senaste siffrorna från FN är 134,1 miljoner människor i behov av humanitärt stöd globalt. Många relaterade till pågående konflikter men också torka och brist på mat. Sida ger nu extra stöd till tio av världens största kriser till insatser för människor som har stora behov av mat, rent vatten och skydd. För andra året i rad är Jemen världens största humanitära kris där 22 av landets 29 miljoner invånare är i stort behov av stöd och av dem befinner sig åtta miljoner människor på gränsen till svält allt medan kriget fortsätter rasa.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum