Stockholms stad

Pressinbjudan: Grow Smarter - Invigning av smarta lösningar för hållbara städer i Slakthusområdet

Dela

Tisdagen den 15 maj klockan 11:30 inviger Stockholms stad smarta lösningar för hållbara städer som applicerats i Slakthusområdet. Arbetet har möjliggjorts genom EU-projektet Grow Smarter. Medverkar gör bland andra tre av stadens borgarråd; Katarina Luhr (miljöborgarråd), Daniel Helldén (trafikborgarråd) och Stefan Hansson (biträdande finansborgarråd). Intresserade journalister välkomnas till invigningen.

Program för invigningen

Invigning

Katarina Luhr (miljöborgarråd), Daniel Helldén (trafikborgarråd) och Stefan Hansson (biträdande finansborgarråd).

Grow Smarter – smarta lösningar för hållbar urban tillväxt

Gustaf Landahl, projektledare för Grow Smarter, miljöförvaltningen.

Slaktkyrkan – kulturhistorisk byggnad blir smart och energieffektiv

Royne Julin, fastighetskontoret och Peter Andersson, L&T.

Öppen fjärrvärme – datahall värmer Slakthusområdet

Martin Brolin, Stockholm Exergi (tidigare Fortum Värme).

Sensorer och big data – möjligheter för både besökare och miljön

Stanley Ekberg, IBM och Mika Hakosalo, miljöförvaltningen.

Logistikcenter och signalprioritering – färre transporter och mindre utsläpp

Mika Wahl och Hannes Gidlund, Carrier.

Som avslutning på dagen går vi på en guidad rundvandring i området och tittar närmare på lösningarna.

Fakta Grow Smarter

Grow Smarter finansieras med 25 miljoner euro inom EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horisont 2020.

Åtta europeiska städer samarbetar med olika miljöteknikföretag för att testa och utveckla 12 smarta lösningar för urban hållbar tillväxt. Stockholm, Barcelona och Köln är demonstrationsstäder och Cork, Graz, Porto, Valetta och Suceava följer och tar del av erfarenheter kring projektets hållbara smarta lösningar.

Målet med projektet är:

  • Förbättrad livskvalitet genom bättre mobilitet, boende och infrastruktur och samtidigt 1500 nya arbetstillfällen.
  • Minskad energianvändning och minskade växthusgasutsläpp med 60 procent.

Föranmälan

Anmäl ditt deltagande till invigningen till emma.borggren-franck@stockholm.se .

Upplysningar

Anette Riedel, anette.riedel@stockholm.se , presskontakt miljöförvaltningen

Erik Söderberg, erik.soderberg@stockholm.se , presskontakt trafikkontoret 

Linda Laine, linda.laine@stockholm.se , presskontakt fastighetskontoret

Nyckelord

Kontakter

Anette Riedel, presskontakt miljöförvaltningen
Telefon: 08-508 28 102
E-post: anette.riedel@stockholm.se

Jack Schierback, presskontakt trafikkontoret
Telefon: 08-508 875 23
E-post: jack.schierback@stockholm.se

FastighetskontoretLinda Laine, pressansvarig

Förvaltar och utvecklar ett unikt och spännande fastighetsbestånd viktigt för Stockholms invånare, företagare och besökare. I fastighetsbeståndet finns kontor, offentliga och kommersiella lokaler, idrotts- och kulturlokaler, brandstationer, saluhallar och salutorg, slott, villor och små torp samt natur- och friluftsområden utanför kommungränsen.

08-508 26 829linda.laine@stockholm.se

TrafikkontoretErik Söderberg, pressansvarig

Trafikkontoret ansvarar för bland annat framkomlighet, trafiksäkerhet, städning, snöröjning, klottersanering, parkering och belysning. Dessutom utvecklar trafikkontoret attraktiva offentliga miljöer genom exempelvis blommor och träd samt hanterar tillstånd för olika typer av markupplåtelser och evenemang.

08-508 26 282

Om

Stockholms stad
Stockholms stad
Ragnar Östbergs plan 1
105 35 Stockholm

+46 8 508 290 00http://stockholm.se/presskontakt

I Stockholms stad arbetar cirka 40 000 personer. Du möter oss i skolan, på äldreboenden, i parken, när du ska söka bygglov eller går till simhallen för att träna. Stockholms stads verksamhet styrs av folkvalda politiker och organiseras i stadens förvaltningar och bolag.

Stockholms stad är en organisation med decentraliserat ansvar. Det betyder att besluten ofta fattas lokalt, så nära de berörda som möjligt.

Följ Stockholms stad

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Stockholms stad

Språkstöd på årets Vuxmässa23.10.2018 09:46Pressmeddelande

Torsdag – fredag, 25-26 oktober, flyttar Stockholms stads anordnare inom vuxenutbildning in på Kulturhuset Stadsteatern. Mässan är till för alla stockholmare som funderar över nästa steg mot utbildning och jobb. Stockholms stad har satsat på att göra mässan mer tillgänglig, både genom att göra det enklare att hitta i lokalen, och genom att bemanna mässan med olika stödfunktioner. På mässan kommer besökare att kunna få stöd på sitt förstaspråk, bland annat somaliska, arabiska och dari.

Översikt av Stockholmsenkätens resultat för Skärholmens stadsdelsförvaltning 201817.10.2018 13:48Pressmeddelande

När det gäller ANDT-frågor ser vi ett fortsatt positivt resultat när det gäller alkoholkonsumtion, tobak och narkotika. Inga stora variationer har skett över tid. Vad det gäller brott har Skärholmens stadsdelsförvaltning flera utmaningar samtidigt som tryggheten bland flickor ökat. Vi ser också ett ökat deltagande av både flickor och pojkar på fritidsgårdar/mötesplatser: för år 9 ligger Skärholmen högst i staden när det kommer till flickors deltagande.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum