Försäkringskassan

Pressinbjudan: Hur påverkar arbetslivets villkor socialförsäkringen?

Dela

Det är en av frågorna som kommer att diskuteras på det årliga forskarseminariet i Umeå den 13 och 14 januari 2016. Seminariet inleds av socialförsäkringsminister Annika Strandhäll och Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler.

På plats finns flera ledande forskare inom socialförsäkringsområdet, bland andra:

  • Eskil Wadensjö, arbetsmarknaden och sociala risker, då, nu och i framtiden
  • Marianne Sundström, Etableringsreformens första år
  • Maria Albin, arbetslivet och den åldrande befolkningen
  • Anna Hedborg, jämställdhet i arbetsliv och socialförsäkringen
  • Eva Vingård, arbete, psykisk ohälsa och sjukskrivning
  • Lotta Dellve, arbetsplatsens betydelse
  • Per-Erik Bengtsson, sjukfrånvarons utveckling
  • Thomas Bredgaard, Ålborgs universitet, den danska flexicurity-modellen

År 2016 fyller arbetsskadeförsäkringen 100 år vilket uppmärksammas av Per Gunnar Edebalk, Arbetsskadeförsäkringen 100 år, och Mia Carlsson, Försäkrad ”i arbetet” – om arbetslivets gränser.

Läs hela programmet här

Tid och plats

Den 13-14 januari i Peterson-Bergersalen i Folkets Hus, Skolgatan 59, Umeå

Vänligen anmäl deltagande till: max.wallenberg@forsakringskassan.se, 010-11 625 96
Ta med presslegitimation.

Fakta om forskarseminariet i Umeå

Forskarseminariet i Umeå är en årlig mötesplats för teoretiker och praktiker som är verksamma inom socialförsäkringen. Syftet är såväl att sprida kunskap och stimulera till ny forskning som att inspirera till erfarenhetsutbyte och etablering av nya kontakter mellan forskare och praktiker. Seminariet anordnas gemensamt av Försäkringskassan, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) och Centralförbundet för socialt arbete (CSA). 2016 har seminariet 25-årsubilieum.

Nyckelord

Dokument

Om

Försäkringskassans vision är ett samhälle där människor känner trygghet om livet tar en ny vändning. Vi är en av Sveriges största myndigheter och ansvarar för en stor del av de offentliga trygghetssystemen. Vi fattar cirka 20 miljoner beslut om bidrag och ersättningar och betalar ut drygt 200 miljarder kronor per år till barn och familjer, personer som lever med funktionsnedsättning, sjuka, nyanlända och arbetssökande. Genom vår expertis och forskning bidrar vi till ny kunskap inom socialförsäkringen. Vi är drygt 14 000 medarbetare.

Följ Försäkringskassan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Försäkringskassan

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum