Trafikverket

Pressinbjudan: Invigning av dubbelspåret Skutskär- Furuvik 15 juni

Dela

Nu invigs en efterlängtad utbyggnad på Ostkustbanan. Fem kilometer dubbelspår mellan Skutskär och Furuvik är klart. Det nya dubbelspåret på sträckan Skutskär-Furuvik är näst sista etappen i utbyggnaden till dubbelspår mellan Stockholm och Gävle.

Nästa höst öppnar den sista etappen av dubbelspårsbygget vid Gamla Uppsala. Då är Ostkustbanan redo för fler tåg och kortare restider för både människor och gods. Den nya dubbelspårssträckan på fem kilometer mellan Skutskär och Furuvik har planskilda korsningar och stängsel för att öka säkerheten.

Program den 15 juni

15.45 Den officiella invigningsceremonin börjar. Sång av elever från Bodaskolan och Ytterharnäs skola. Tal av kommunstyrelseordföranden från Gävle och Älvkarleby kommuner, landshövding Per Bill, Trafikverkets ställföreträdande generaldirektör Stefan Engdahl samt infrastrukturminister Anna Johansson.
16.20 Infrastrukturminister Anna Johansson tillsammans med barnkörerna inviger det nya dubbelspåret.
16.30 Underhållningen fortsätter med Östen med resten.

16.30 Media välkomnas till en träff med Trafikverket. Ställ frågor till projektledare Krister Johansson, regionala direktörerna Catherine Kotake och Einar Schuch samt stf generaldirektör Stefan Engdahl.
Plats: Vid tågvagnarna (vandrarhem) nära Furuviksparkens parkering.

Mer information om invigningen: http://www.trafikverket.se/nara-dig/Uppsala/projekt-i-uppsala-lan/SkutskarFuruvik-dubbelspar/Nyheter-Skutskar-Furuvik-dubbelspar/2016/invigning-15-juni-2016/

Bakgrund
Ostkustbanan mellan Uppsala och Gävle är en mycket viktig länk i dagens och framtidens järnvägsnät. Banan byggdes på privat initiativ 1872-1874 och var främst till för brukstransporter. År 1937 övergick järnvägen till staten. Banan elektrifierades 1937.

Under de senaste tio åren har stora investeringar gjorts i bland annat utbyggnad till dubbelspår - en viktigdel i den allmänna standardhöjning som utförs på Ostkustbanan. Utbyggnaden behövs för att klara det ökade behovet av högre kapacitet på banan och bör också klara en hastighet på 200 km/timmen för snabbtåg. Genom utbyggnad av dubbelspår möjliggörs en utökad regional och interregional persontrafik.

Kontakter

Krister Johansson, projektledare, Trafikverket, 070-548 86 57
Beisi Sundin, presskommunikatör, Trafikverket, 073- 801 24 00
Trafikverkets pressjour, 0771-31 15 00

Om

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av det samlade transportsystemet samt byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Vår vision är att alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.
På Trafikverket jobbar cirka 8000 engagerade medarbetare som tillsammans bidrar till samhällsutvecklingen genom sina olika roller och kunskaper.

 

Följ Trafikverket

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Trafikverket

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum