Norrköpings kommunNorrköpings kommun

Pressinbjudan: Klocket möter konsten

Dela

Klockaretorpet får två nya konstverk signerade konstnärerna Mika Liffner och Klas Isaksson som skapat gestaltningar på två av Eons nätstationer. Konstnärerna har arbetat med workshops tillsammans med boende i området i samarbete med Ung Konst Öst. Projektet har möjliggjorts av samarbetsinitiativet Möter konsten som drivs av Hyresbostäder och Norrköpings Konstmuseum.

Mika Liffner i arbete. Bild: Privat.
Mika Liffner i arbete. Bild: Privat.

Möter konsten är en plattform för mötet mellan de som bor och verkar i Klockaretorpet och professionella konstnärer. Fokus ligger på medskapande konstnärliga processer där boende får möjlighet att aktivt delta och uttrycka sina idéer på sina egna villkor. Det konkreta resultatet blir olika typer av konstnärliga gestaltningar i den offentliga miljön i Klockaretorpet – allt från målade papperskorgar, Eons nätstationer och elskåp till väggmålningar, ljusinstallationer, konstpromenader osv.

Nu färdigställs två nya konstverk i projektet. Madia bjuds in för att träffa konstnärerna Mika Liffner och Klas Isaksson som skapat sina konstverk på var sin nätstation.

Projektet genomförs med stöd från Eon. Gestaltningen är en fortsättning på de workshops som Liffner och Isaksson hållit i Klockaretorpet på uppdrag av Ung Konst Öst. Konstverken invigs under Kulturnattsevenemanget i Klockaretorpet.

Medverkande: Konstnärerna och projektgruppen finns på plats för att berätta mer om Möter konsten. Björn Persson , regionchef på EON finns också på plats.

Media bjuds in till en förhandsvisning!

Datum: tisdag 14 september
Tid:
klockan 09:00
Plats:
Kunskapens hus (Wilhelm Wibergs gata 170) Klockaretorpet

Möter konsten drivs av Hyresbostäder och Norrköpings Konstmuseum i samverkan med Samhällsbyggnadskontoret, Hyresgästföreningen, Eon och Ung Konst Öst.

Projektet består av olika delprojekt där skapande aktiviteter kompletteras med föreläsningar, workshops och kurser. En del av konstverken blir permanenta, medan andra snarare blir av temporär pop-up karaktär. Projektet startar i Klockaretorpet, men målet är att konceptet kan spridas även till andra stadsdelar. Här samverkar idéburen, offentlig och privat sektor.

Ett centralt syfte med Möter konsten är att göra olika slags röster hörda, att utveckla den lokala demokratin och boinflytandet. På det här viset ökar tryggheten och synen på området, som identifierats som ett socioekonomiskt utsatt område. Målet är att stoltheten över att bo i stadsdelen ökar att bilden av Klockaretorpet blir positiv även för resten av samhället.

Medskapande processer bidrar också till att de boende lär känna varandra, hittar nya sätt att uttrycka sig samt får möjlighet att påverka sin boendemiljö och utveckla grannsamverkan. Konstnärlig gestaltning fyller sin funktion för att öppna upp platserna för fler norrköpingsbor, att alla kan känna sig delaktiga och välkomna. Möter konsten skapar möten mellan grupper som annars inte kommer i kontakt med varandra.

”Konst och kultur är en viktig del i ett demokratiskt och hållbart samhälle som alla ska ha tillgång till. Sammanhållning, trygghet och delaktighet är kommunens övergripande mål mandatperioden 2019-2022. Att konstnärlig gestaltning är en naturlig del av kommunens gemensamma rum och offentliga miljöer är av betydelse för att uppfylla kommunens vision 2035, där vikten av ”livskvalitet genom upplevelser och stolta miljöer” understryks.”

Ur kommunens kontorsövergripande överenskommelse Integration av konstnärlig kompetens.

Kontakt:
Marco Briones
Titel: Verksamhetsledare Kunskapens hus
Mail: marco.briones@hyresbostader.se
Telefon: 011-211529

Mattias Åkeson
Titel: Intendent Offentlig konst, Norrköpings Konstmuseum
Mail: mattias.akeson@norrkoping.se
Telefon: 073-0782011

Samverkan partners:
Hyresbostäder är det kommunägda bostadsföretaget i Norrköping. Koncernen äger och förvaltar ca 10 000 lägenheter, varav ca 800 är studentbostäder som ägs och förvaltas av dotterbolaget Studentbo. Bolaget planerar att bygga ytterligare 1 000 bostäder fram till 2023.

_______________________________________________
Avsändare: Andreas Åsenheim, presskommunikatör
Telefon: 072-584 72 15

Bilder

Mika Liffner i arbete. Bild: Privat.
Mika Liffner i arbete. Bild: Privat.
Ladda ned bild
Mika Liffner. Bild: Privat.
Mika Liffner. Bild: Privat.
Ladda ned bild
Klas Isaksson. Bild: Elin Bennett.
Klas Isaksson. Bild: Elin Bennett.
Ladda ned bild

Om

Norrköpings kommun
Norrköpings kommun
Rådhuset
604 81 Norrköping

http://norrkoping.se

Följ Norrköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Norrköpings kommun

Pressinbjudan: Anna Sjödahl – All denna jävla lycka16.9.2021 15:17:36 CEST | Pressinbjudan

Norrköpings Konstmuseum presenterar för första gången en omfattande retrospektiv med konstnären Anna Sjödahl. All denna jävla lycka samlar över fyrtio år av Anna Sjödahls rika konstnärskap genom ett stort och varierat urval av hennes måleri, teckning och skulptur. Politiskt laddade verk som Vår i Hallonbergen möter i utställningen mindre kända sidor som landskapsmåleriet från Ukna-dalen, reflektioner över gränsdragningen mellan konst/vetenskap och djupdykningen i hennes egen släkts kvinnoöden.

Ny uppsökande verksamhet riktat till unga i utsatta områden15.9.2021 13:30:00 CEST | Pressmeddelande

Nu har socialkontoret i Norrköpings kommun, på uppdrag av socialnämnden, påbörjat sin uppsökande verksamhet som riktar sig till ungdomar i utsatta områden. Målgruppen är barn och ungdomar som är i riskzonen för att utveckla, eller som redan har utvecklat, ett normbrytande beteende. Det uppsökande teamet ska aktivt söka upp barn och unga i de socialt utsatta områdena och prata med dem på deras villkor och utifrån barnets bästa. Allt i nära samverkan med bland annat polis, skolor och föreningar.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum