Pressinbjudan: Över 1000 deltar i lansering av nya Erasmus+

Dela

Den 19 mars bjuder Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) och Universitets- och högskolerådet (UHR) in till lansering av nya Erasmus+ som är EU:s program för utbildning, ungdom och idrott.

Under 2021 inleder EU en ny, sjuårig programperiod (2021–2027) som för Erasmus+ innebär en utökad budget och flexibla möjligheter för att fler personer och verksamheter ska kunna delta i utvecklande internationella utbyten och samarbeten.

För att uppmärksamma detta arrangerar MUCF och UHR ett gemensamt digitalt lanseringsevent, fredagen den 19 mars klockan 9.00-12.00.

Över 1000 personer är anmälda till lanseringen. Bland dessa finns beslutsfattare, skolledare, verksamhetsledare, lärare fritidsledare, ungdomsledare och internationella samordnare från såväl regioner och kommuner som från civilsamhällesorganisationer och föreningar.

Du som journalist är välkommen att delta under hela dagen eller på enskilda programpunkter. Det gör du genom anmälan i eventplattformen.

Lansering Nya Erasmus+ (Invite People)

EU-kommissionär och ministrar medverkar i programmet

Öppningstalar under lanseringen gör Mariya Gabriel, EU:s kommissionär för bland annat utbildnings- och ungdomsfrågor. Därefter följer tal av utbildningsminister Anna Ekström som ser flera möjligheter med nya Erasmus+:

- Erasmus+ är ett av EU:s flaggskeppsprogram. Jag gläder mig åt att en ny programperiod nu tar sin början med ett än större fokus på inkludering så att än fler kan ta del av programmets alla möjligheter de kommande sju åren, säger Anna Ekström.

Medverkar gör även Amanda Lind, kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för ungdoms- och idrottsfrågorna. Vid sidan av Erasmus+ lyfter ministern fram Europeiska solidaritetskåren som ännu ett EU-program som möjliggör för unga att verka som volontärer.

- Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren är viktiga verktyg för att ge unga fler möjligheter att upptäcka Europa, öka sina kompetenser och få bättre självförtroende. Jag välkomnar särskilt att de nya programmen gör det enklare för nya aktörer och små organisationer att delta så att ännu fler unga kan nås, säger Amanda Lind.

Lanseringen erbjuder även en mix av inspiration och aktuella spaningar samt skarpa analyser och intressanta panelsamtal.

Program

09.00 Moderator hälsar välkommen
09.05 Mariya Gabriel, EU:s kommissionär för innovation, forskning, kultur, utbildning och ungdomsfrågor
09.15 Generaldirektörerna har ordet
  Maria Linna Angestav, UHR, Lena Nyberg, MUCF
09.30   Anna Ekström, utbildningsminister
09.40  Amanda Lind, kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för ungdoms- och idrottsfrågorna
10.00 Panelsamtal: Digital omställning i spåren av pandemin
  Alastair Creelman, Linnéuniversitet, Monique Denkelaar, Fryshuset, Tina Arekvist Lundell, Borås stad
10.20  Perspektiv på hållbarhet och ungas engagemang
  Per Grankvist, journalist, folkbildare och författare
10.40 Resultat och effekter av ungas medverkan i Erasmus+
  Daniel Silander, docent och statsvetare Linnéuniversitetet
10.55 Valbara programdelar för fördjupning
11.25 Ett nytt Erasmus+ för högskolan
  Astrid Söderbergh Widding, rektor Stockholms universitet
11.40 Ett nytt Erasmus+ för kommuner och regioner
  Carola Gunnarsson, vice ordförande Sveriges Kommuner och Regioner
11.50 Vad händer härnäst? Från programguider i Bryssel till nytta för unga på hemmaplan
  Daniel Edquist och Ellen Gosdoum, chefer för de nationella programkontoren för Erasmus+ på UHR respektive MUCF

Mer information om eventet, programmet och talarna finns på eventplattformen.

Lansering Nya Erasmus+ (Invite People)

Om Erasmus+

Erasmus+ är EU:s program för utbildning, ungdom och idrott. Genom programmet kan bland annat förskolor, skolor, universitet, yrkes- och vuxenutbildningar, regioner, kommuner, civilsamhällesorganisationer och föreningar i Sverige söka medel för att genomföra samarbeten och utbyten med organisationer i andra länder.

Mer information om Erasmus+ och den nya programperioden finns att läsa på MUCF:s respektive UHR:s webbplatser.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 

Universitets- och högskolerådet - Utbyten

Nyckelord

Bilder

Om

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Liedbergsgatan 4
352 30 Växjö

010 160 10 00https://www.mucf.se/

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete.

Följ Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

18 organisationer får dela på 58 miljoner kronor ”Stort behov av hjälp till socialt särskilt utsatta under coronapandemin”22.4.2021 08:57:32 CEST | Pressmeddelande

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, fördelar nu 58 miljoner kronor i statsbidrag till 18 organisationer för att hjälpa människor i socialt särskilt utsatta situationer under coronapandemin. Några av de organisationer som får bidrag är Röda Korset, trossamfundet Svenska kyrkan och Talita. - Vi vet att behovet är stort och att pengarna kommer att göra nytta. Bidraget ger organisationerna en möjlighet att fortsätta bedriva och utveckla sin viktiga verksamhet, det kan handla om en sovplats för natten eller ett mål mat, säger Marie Pettersson Hallberg, chef på avdelningen för statsbidrag. Statsbidraget ska användas för att stärka organisationernas verksamhet och för att möta ett ökat behov av hjälp- och stödinsatser under pandemin. Begreppet ”socialt särskilt utsatta” syftar på personer som riskerar att falla igenom samhällets skyddsnät och som är svåra att nå för andra aktörer än civilsamhällets organisationer, till exempel hemlösa, EU-migranter och personer som har sv

143 organisationer har sökt bidrag till insatser för socialt särskilt utsatta under coronapandemin8.4.2021 11:28:18 CEST | Pressmeddelande

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har fått in totalt 143 ansökningar om statsbidrag för insatser för socialt särskilt utsatta människor under coronapandemin från civilsamhällets organisationer. - Totalt har organisationerna sökt för drygt 200 miljoner kronor. Vi har 58 miljoner kronor att fördela, så behovet är stort, säger Marie Pettersson Hallberg, chef på avdelningen för statsbidrag. Det var i december 2020 som regeringen presenterade en satsning på 60 miljoner kronor till civilsamhällets organisationer. Satsningen riktar sig till organisationer som bedriver verksamhet för människor som befinner sig i socialt särskilt utsatta situationer under pandemin. Det kan exempelvis vara hemlösa, EU-migranter och personer som har svårt att tillgodogöra sig samhällsinformation. Satsningen bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna och är en utökning av satsningen på 50 miljoner kronor som gjordes under våren 2020. Förordningen trädde i k

MUCF välkomnar nytt uppdrag: ”Det behövs fler mötesplatser för unga hbtqi-personer”24.3.2021 15:33:15 CET | Pressmeddelande

Regeringen har beslutat att ge myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, ett nytt uppdrag att fördela projektbidrag till ideella organisationer som gör insatser som främjar mötesplatser för unga hbtqi-personer. Bidraget som ska delas ut under 2021 är på 2,4 miljoner kronor. MUCF välkomnar regeringens beslut om nytt bidrag till mötesplatser för unga hbtqi-personer. - Det behövs fler mötesplatser för den här gruppen av unga, och vi är glada över uppdraget. Vi vet att unga hbtqi-personer upplever olika hinder under sin fritid, känner större otrygghet, utsätts för mer våld, har sämre sociala skyddsnät än andra unga och att det finns en utbredd psykisk ohälsa. Vi har länge lyft frågan om behovet av fler mötesplatser för just denna grupp av unga. Satsningen är också ett led i att uppnå målet goda levnadsvillkor för alla unga, säger generaldirektör Lena Nyberg. Behov av fler mötesplatser MUCF har sedan 2019 i uppdrag av regeringen att stärka förutsättningarna att skapa mötespla

Nytt bidrag för att hjälpa socialt särskilt utsatta under pandemin - MUCF ska fördela 58 miljoner16.3.2021 07:20:00 CET | Pressmeddelande

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har på nytt fått i uppdrag av regeringen att fördela statsbidrag till civilsamhället under coronapandemin. Totalt rör det sig om 58 miljoner kronor. - Vi är stolta över att återigen få uppdraget och vi vet att det här är pengar som kan göra verklig nytta. Vi kommer att fördela bidraget så snabbt som möjligt till organisationer som arbetar med människor i socialt särskilt utsatta situationer under Coronapandemin, säger MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg. Satsningen bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna och är en utökning av satsningen om 50 miljoner kronor som gjordes under våren 2020. Statsbidraget kan sökas av ideella föreningar och vissa trossamfund som bedriver verksamhet som riktar sig till människor som befinner sig i socialt särskilt utsatta situationer. Syftet är att kunna förstärka organisationernas befintliga verksamhet samt möta ett ökat behov av hjälp- och stödinsatser under coro

Ny rapport: Många hinder för unga utrikes födda kvinnor på arbetsmarknaden14.3.2021 08:00:00 CET | Pressmeddelande

Unga utrikes födda kvinnor, framförallt de från länder utanför Europa, har en svagare position på den svenska arbetsmarknaden än andra jämnåriga. De upplever diskriminering och bemöts fördomsfullt av arbetsgivare. Kvinnor som bär slöja är särskilt utsatta. Det visar en ny rapport från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. I dag yrkesarbetar 52 procent av unga utrikes födda kvinnor i åldern 20–29 år, för jämnåriga utrikes födda män gäller 67 procent. Motsvarande siffor för inrikes födda kvinnor är 73 procent och 79 procent för män. Rapporten visar att unga utrikes födda kvinnor (175 000 i åldern 16 ̶ 29) möter en rad olika hinder och svårigheter i arbetslivet. De har svårt att matcha krav på goda språkkunskaper, arbetslivserfarenhet, referenser och utbildning. - Coronapandemin har inneburit svårigheter för alla unga att få ett första jobb eller praktikplats. Nuvarande arbetsmarknadsläge riskerar att särskilt drabba unga utrikes födda kvinnor, säger MUCF:s generaldirek

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum