Pressinbjudan: Över 1000 deltar i lansering av nya Erasmus+

Dela

Den 19 mars bjuder Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) och Universitets- och högskolerådet (UHR) in till lansering av nya Erasmus+ som är EU:s program för utbildning, ungdom och idrott.

Under 2021 inleder EU en ny, sjuårig programperiod (2021–2027) som för Erasmus+ innebär en utökad budget och flexibla möjligheter för att fler personer och verksamheter ska kunna delta i utvecklande internationella utbyten och samarbeten.

För att uppmärksamma detta arrangerar MUCF och UHR ett gemensamt digitalt lanseringsevent, fredagen den 19 mars klockan 9.00-12.00.

Över 1000 personer är anmälda till lanseringen. Bland dessa finns beslutsfattare, skolledare, verksamhetsledare, lärare fritidsledare, ungdomsledare och internationella samordnare från såväl regioner och kommuner som från civilsamhällesorganisationer och föreningar.

Du som journalist är välkommen att delta under hela dagen eller på enskilda programpunkter. Det gör du genom anmälan i eventplattformen.

Lansering Nya Erasmus+ (Invite People)

EU-kommissionär och ministrar medverkar i programmet

Öppningstalar under lanseringen gör Mariya Gabriel, EU:s kommissionär för bland annat utbildnings- och ungdomsfrågor. Därefter följer tal av utbildningsminister Anna Ekström som ser flera möjligheter med nya Erasmus+:

- Erasmus+ är ett av EU:s flaggskeppsprogram. Jag gläder mig åt att en ny programperiod nu tar sin början med ett än större fokus på inkludering så att än fler kan ta del av programmets alla möjligheter de kommande sju åren, säger Anna Ekström.

Medverkar gör även Amanda Lind, kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för ungdoms- och idrottsfrågorna. Vid sidan av Erasmus+ lyfter ministern fram Europeiska solidaritetskåren som ännu ett EU-program som möjliggör för unga att verka som volontärer.

- Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren är viktiga verktyg för att ge unga fler möjligheter att upptäcka Europa, öka sina kompetenser och få bättre självförtroende. Jag välkomnar särskilt att de nya programmen gör det enklare för nya aktörer och små organisationer att delta så att ännu fler unga kan nås, säger Amanda Lind.

Lanseringen erbjuder även en mix av inspiration och aktuella spaningar samt skarpa analyser och intressanta panelsamtal.

Program

09.00 Moderator hälsar välkommen
09.05 Mariya Gabriel, EU:s kommissionär för innovation, forskning, kultur, utbildning och ungdomsfrågor
09.15 Generaldirektörerna har ordet
  Maria Linna Angestav, UHR, Lena Nyberg, MUCF
09.30   Anna Ekström, utbildningsminister
09.40  Amanda Lind, kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för ungdoms- och idrottsfrågorna
10.00 Panelsamtal: Digital omställning i spåren av pandemin
  Alastair Creelman, Linnéuniversitet, Monique Denkelaar, Fryshuset, Tina Arekvist Lundell, Borås stad
10.20  Perspektiv på hållbarhet och ungas engagemang
  Per Grankvist, journalist, folkbildare och författare
10.40 Resultat och effekter av ungas medverkan i Erasmus+
  Daniel Silander, docent och statsvetare Linnéuniversitetet
10.55 Valbara programdelar för fördjupning
11.25 Ett nytt Erasmus+ för högskolan
  Astrid Söderbergh Widding, rektor Stockholms universitet
11.40 Ett nytt Erasmus+ för kommuner och regioner
  Carola Gunnarsson, vice ordförande Sveriges Kommuner och Regioner
11.50 Vad händer härnäst? Från programguider i Bryssel till nytta för unga på hemmaplan
  Daniel Edquist och Ellen Gosdoum, chefer för de nationella programkontoren för Erasmus+ på UHR respektive MUCF

Mer information om eventet, programmet och talarna finns på eventplattformen.

Lansering Nya Erasmus+ (Invite People)

Om Erasmus+

Erasmus+ är EU:s program för utbildning, ungdom och idrott. Genom programmet kan bland annat förskolor, skolor, universitet, yrkes- och vuxenutbildningar, regioner, kommuner, civilsamhällesorganisationer och föreningar i Sverige söka medel för att genomföra samarbeten och utbyten med organisationer i andra länder.

Mer information om Erasmus+ och den nya programperioden finns att läsa på MUCF:s respektive UHR:s webbplatser.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 

Universitets- och högskolerådet - Utbyten

Nyckelord

Bilder

Om

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Liedbergsgatan 4
352 30 Växjö

010 160 10 00https://www.mucf.se/

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete.

Följ Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Ny satsning under pandemin: 80 miljoner i bidrag till civilsamhället för att hjälpa socialt särskilt utsatta3.3.2022 14:22:15 CET | Pressmeddelande

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, får på nytt i uppdrag av regeringen att fördela statsbidrag till civilsamhället under pandemin. Totalt rör det sig om 80 miljoner kronor denna gång. Under åren 2020 och 2021 har myndigheten fördelat totalt cirka 200 miljoner kronor i stöd till 40 organisationer. - Möjligheten att återigen få förmedla bidrag till civilsamhället i spåren av pandemin är betydelsefull, de här pengarna gör verklig nytta för många människor. Vi vet också att många organisationer drabbats hårt ekonomiskt under pandemin och är i behov av stöd, säger generaldirektör Lena Nyberg. Satsningen ingår i den extra ändringsbudget som riksdagen beslutat om och syftet är att mildra effekterna av pandemin för samhällets mest utsatta. Statsbidraget kan sökas av ideella föreningar och vissa trossamfund, samverkansorgan och församlingar som bedriver verksamhet som riktar sig till exempelvis hemlösa, EU-migranter och personer som har svårt att tillgodogöra sig samhällsi

Ny rapport från MUCF: Unga hbtq-personer utsätts för omvändelseförsök i Sverige1.3.2022 07:00:00 CET | Pressmeddelande

Det förekommer att unga hbtq-personer i Sverige utsätts för tvång och påtryckningar som syftar till att förändra deras sexuella läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Det visar den rapport som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, tagit fram på uppdrag av regeringen. - Resultaten tyder på att mer behöver göras så att alla unga kan leva ett liv där deras rättigheter och identitet fullt ut respekteras. Det finns skäl för regeringen att tillsätta en utredning som får i uppdrag att utreda möjligheten att lagstifta mot omvändelseförsök och då inte bara gällande barn under 18 utan även vuxna personer, säger generaldirektör Lena Nyberg. I juli 2020 fick MUCF i uppdrag av regeringen att kartlägga och sammanställa kunskap om så kallad omvändelseterapi riktad mot unga hbtq-personer. I uppdraget ingår även att i dialog med relevanta aktörer samla och redovisa en bild av unga hbtq-personers (homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoners) egna erfarenheter av företeelse

MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg: ”Viktigt att fortsätta satsa på mötesplatser för unga hbtqi-personer”28.2.2022 08:28:08 CET | Pressmeddelande

I dag publicerar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, sin slutrapport om regeringsuppdraget att stärka förutsättningar att skapa mötesplatser för unga hbtqi-personer. - Det behövs fler insatser för att skapa trygga mötesplatser för unga hbtqi-personer, inte minst i landsbygdskommuner. Det behövs också ökad kunskap om hbtqi-frågor, psykisk hälsa och hälsofrämjande arbete i den öppna fritidsverksamheten, säger generaldirektör Lena Nyberg. MUCF har i tidigare rapporter visat att unga hbtqi-personer möter särskilda hinder under sin fritid. Var fjärde ung hbtqi-person har avstått från att delta i fritidsaktiviteter av rädsla för att bli dåligt bemött. Unga hbtqi-personer är dessutom i högre utsträckning utsatta för mobbning och kränkningar i jämförelse med andra unga. 2019 fick MUCF i uppdrag av regeringen att stärka förutsättningar att skapa mötesplatser för unga hbtqi-personer. Inom ramen för uppdraget presenterade myndigheten i mars 2021 en kartläggning som visade att

10 projekt för unga får dela på 14 miljoner kronor i EU-bidrag11.2.2022 12:01:37 CET | Pressmeddelande

10 svenska ungdomsprojekt får totalt cirka 14 miljoner kronor (1 416 421 euro) i bidrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Pengarna kommer från EU-programmet Erasmus+ som främjar internationella samarbeten och ökad rörlighet för unga i Europa. I den här ansökningsrundan, som påbörjades den 3 november förra året, fick MUCF in totalt 26 ansökningar till Erasmus+ Ungdom. Rundan ligger under den programdel som handlar om Partnerskap för samarbete, där organisationer kan söka om bidrag för projekt som handlar om samarbetspartnerskap och småskaliga partnerskap. Myndigheten beviljar bidrag till 10 projekt och fördelar cirka 14 miljoner kronor (1 416 421 euro) till organisationer i bland annat Stockholm, Uppsala och Uddevalla. En stor del av ansökningarna handlar om klimatförändringar och hållbarhet samt inkludering. - När vi summerar rundan ser vi att det finns ett fortsatt stort intresse för att söka partnerskap för samarbete, vilket vi tycker är roligt och lovande

MUCF får ansvar för Europaåret för unga 2022 i Sverige: ”Glada och stolta över uppdraget”  28.1.2022 14:34:35 CET | Pressmeddelande

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har av regeringen utnämnts till nationell samordnare för Europaåret för unga 2022. - Unga i hela Europa har drabbats hårt av pandemin med isolering, distansundervisning i skolor, ökad arbetslöshet inom branscher där unga ofta får sina första arbeten och minskad social aktivet i en ålder när det är särskilt viktigt. Det är mycket bra att unga nu får stå i fokus i EU:s arbete, säger MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg. I december beslutade EU-kommissionen att 2022 skulle bli ett europeiskt ungdomsår. Tanken är att samordna en rad aktiviteter i nära kontakt med Europaparlamentet, medlemsländerna, regionala och lokala myndigheter, ungdomsorganisationer och ungdomarna själva. - Genom att göra 2022 till Europaåret för unga hjälper vi unga européer att försvara och främja frihet och solidaritet, våra värden och möjligheter för alla. Det är vi skyldiga alla dem som har drabbats hårdast av pandemin och som nu måste få sina liv tillbaka, sa

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum