Staffanstorps kommun

Pressinbjudan: Samrådsmöten om Staffanstorps framtid

Dela

I den nya översiktsplanen ”Framtidens kommun – Livsoas 2039” blickar Staffanstorp 20 år framåt i tiden. I översiktsplanen föreslås hur behovet av bostäder och arbetsplatser tillgodoses samtidigt som målet är att stärka Staffanstorps livsoas, genom att förtäta och växa i stations- och hållplatsnära lägen.

Vid tre samrådsmöten presenteras den nya översiktsplanen:

Tisdag 27 augusti, kl. 12.00 – 19.00
Biblioteket i Staffanstorp, Torget 1

Onsdag 28 augusti, kl. 12.00 – 19.00
Biblioteket i Hjärup, Hjäruplundsskolan, Ämnesvägen 2

Onsdag 4 september, kl. 12.00 – 19.00
Nordanå, Duvemåla

För området Flackarp–Höjebromölla, vid det attraktiva området söder om Höje å, längs gränsen mellan Staffanstorps och Lunds kommun, finns en föreslagen fördjupad översiktsplan. Denna presenteras vid ett samrådsmöte:

Torsdag 5 september, kl. 12.00 – 19.00
Flackarps Mölla, Möllarevägen

Vid varje samrådsmöte ges presentationer varje hel timme samt möjlighet till mingel, frågor, diskussioner och förslag.

Föranmälan för press till Pauline Berndtsson, pauline.berndtsson@fojab.se, 0720-50 53 57.

Välkommen!

 Läs mer om den nya översiktsplanen: här!


Läs mer om den fördjupade översiktsplanen:här!


Kontakter

Thomas Lexén
Stadsarkitekt
Staffanstorps kommun

Tel: 046-251327, 0709-351327

Om

Staffanstorps kommun
Staffanstorps kommun
Rådhuset, Torget 1
245 80 Staffanstorp

046-25 11 00http://www.staffanstorp.se