Sveriges Byggindustrier

Pressinbjudan till Infratoppmöte med Skåne i fokus

Dela

Välkommen till Infratoppmöte i Hässleholm. Datum: 12 januari 2018, kl. 08:30-15:30 Plats: Kulturhuset, Blå salongen, Hässleholm

PROGRAM

08.30 Välkomstfika. Pär Palmgren, kommunstyrelsens ordförande Hässleholms Kommun
09.00 Inledning - Tomas Eneroth, infrastrukturminister (S)
09.30 Catharina Elmsäter-Svärd, vd Sveriges Byggindustrier
10.15 Nationella planen samt konkurrensfrågor - Lena Erixon, gd Trafikverket
10.45 Hur ska vi klara av att bygga allt och hur konkurrerar vi? Svante Hagman, Jessica Löfström, Lena Erixon samt Johan Lindholm. Kort anförande av var och en följt av en debatt
12.00 Lunch
12.45 Christina Mattison, regionråd i Blekinge och ordförande i Regionsamverkan Sydsverige – sydsvenska handslaget
13.30 Erfarenheter av Sverigeförhandlingen - hur ska vi gå vidare? Catharina Håkansson-Boman, f.d. Sverigeförhandlare
14.15 Infra i Södra Sverige – vilka projekt ligger i Trafikverkets genomförandeplan 2018-2023? 
Lennart Andersson, regiondirektör Trafikverket Region Syd
14.40 Hur går vi vidare? Lånefinansiering för att Sydsveriges prioriteringar ska klaras? Paneldebatt med bland andra Lars Redtzer, Sveriges Byggindustrier
15.00 Avslut och tack. Sveriges Byggindustrier och Hässleholms Kommun

Nyckelord

Kontakter

Om

Sveriges Byggindustrier
Sveriges Byggindustrier
Storgatan 19, Box 5054
102 42 Stockholm

+46 8 698 58 00https://www.sverigesbyggindustrier.se

Sveriges Byggindustrier är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg-, anläggnings- och specialföretag verksamma på den svenska byggmarknaden. Vår huvuduppgift är att förbättra näringsvillkoren såväl för hela branschen som för de enskilda företagen. Målet är en attraktiv, sund och säker bygg- och anläggningsbransch.

Följ Sveriges Byggindustrier

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Sveriges Byggindustrier

Förstatligande av järnvägsunderhåll är fel väg att gå16.8.2018 16:30Pressmeddelande

Regeringen har idag utsett Erland Olauson till att utreda järnvägsunderhållets framtida organisering. Sveriges Byggindustrier och Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer är starkt kritiska till regeringens planer på ett förstatligande av det svenska järnvägsunderhållet. "Jag välkomnar Olauson till uppdraget att leda utredningen och ser fram emot ett nära samarbete. Men realiseras regeringens tankar på det sätt som föreslagits av infrastrukturminister Tomas Eneroth riskerar järnvägsunderhållet att försämras kraftfullt. Att Trafikverket ska bygga upp en omfattande egenregiverksamhet skulle förflytta fokus och kosta mer skattepengar än det skulle ge effekt," säger Robert Röder, ordförande i Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer.

Ny vägledning för små- och medelstora byggföretag gör det lättare att hållbarhetsredovisa27.6.2018 13:00Pressmeddelande

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF, har finansierat en vägledning för hållbarhetsredovisning med särskilt fokus på små och medelstora företag. - Sedan 2017 finns ett lagkrav på hållbarhetsredovisning i samband med årsredovisningen för större företag. Nu stödjer vi små och medelstora företag, som inte alltid omfattas av lagkravet. Målet är en fossilfri och konkurrenskraftig byggsektor till år 2045, säger Birgitta Govén, energiexpert på Sveriges Byggindustrier.

Byggavtalet fredat trots ny lag om entreprenörsansvar19.6.2018 16:16Pressmeddelande

Idag tisdag röstade riksdagen ja till regeringens proposition Ett entreprenörsansvar för lönefordringar i bygg- och anläggningsbranschen. Det är väl känt sedan tidigare att Sveriges Byggindustrier anser att lagförslaget kan komma att bli en börda för Sveriges småföretagare. Under våren har vi fört intensiva samtal med regeringen kring lagförslaget och vad det innebär för vårt kollektivavtal. Vi kan nu konstatera att regeringen lyssnat på oss och låter de kollektivavtal i sektorn som innehåller ett entreprenörsansvar vara fredade, säger Mats Åkerlind, förhandlingschef på Sveriges Byggindustrier.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum