Sida

Pressinbjudan Utvecklingsforum: Jämställdhet i motvind - hur vänder vi trenden?

Dela

Jämställdhet är en grundläggande förutsättning för att minska fattigdom och förtryck, och svenska aktörer gör ett viktigt arbete för att driva frågan internationellt. Stora framsteg har gjorts genom åren och just nu ser vi nya kraftfulla rörelser på olika håll i världen: #niunamenos kamp mot könsrelaterat våld i Latinamerika, massprotester mot våldtäkt i Indien och Sydafrika, Women’s marches i USA och inte minst Metoo-rörelsens globala genomslag.

Samtidigt är motståndet hårt i en allt mer polariserad värld: Regeringar ser organisationer som kämpar för kvinnors rättigheter som ett hot och hela jämställdhetsbegreppet ifrågasätts. Istället betonas en mer traditionell syn på män och kvinnor, som exkluderar personer med könsöverskridande identitet eller annan sexuell läggning. Det gör Sveriges röst viktigare än någonsin.

Vilka är då lösningarna som behövs för att motverka de trender som ifrågasätter jämställdhet? Och hur kan vi stötta dem som går i bräschen för arbetet? Det är några frågor som ska diskuteras på Utvecklingsforum med intressanta deltagare.

När: måndag 14 oktober, 2019

Tid: 09.00-16.15. Registrering och kaffe från 08.00. Mingel till självkostnadspris från 16.15

Plats: Münchenbryggeriet, Torkel Knutssonsgatan 2 (T-bana Mariatorget), Stockholm

Anmälan: Maila inga-lill.hagberg@sida.se eller ring tel. 08-698 54 37 för mer information och intervjuförfrågningar.

Under dagen diskuteras olika frågor:

 • Hur kan pojkar, män och pappor driva förändringen av stereotypa bilder kring könsroller?
 • Varför saknar så många kvinnor fortfarande makt och inflytande att påverka sina liv och de samhällen de lever i, trots att lagar finns på plats och världens ledare enades om att påskynda jämställdhetsarbetet vid den fjärde kvinnokonferensen i Peking 1995, den så kallade Pekingplattformen?
 • Vilken roll har politiska och religiösa ledare i att bidra till förändring?Hur kan vi sätta ännu större fokus på normer och värderingar som är avgörande för framsteg?
 • Några av de intressanta deltagarna:
 • Lina Abirafeh – Hon är chef för the Arab Institute for Women på The Lebanese American University i Beirut och utnämndes 2018 som en av de 100 mest inflytelserika personer vad gäller att påverka jämställdhetspolicies Gender Equality Top 100: The Most Influential People in Global Policy. Hon medverkade samma år på Gender Equality Forum som Sida arrangerade. Lina Abirafeh har arbetat mot könsbaserat våld i utvecklings och humanitära kontexter med över 20 års erfarenhet från länder såsom Afghanistan, Haiti, Demokratiska republiken Kongo, Nepal. Lyssna även på hennes TEDx talk (2015). Hon är även aktiv i SheDecides rörelsen https://www.shedecides.com/Hon har doktorerat på London School of Economics på “Gender and International Aid in Afghanistan: The Politics and Effects of Intervention”.
 •  
 • Serajuddin Joya – Han är chef för enheten för gender och mänskliga rättigheter på Svenska Afghanistankommitténs (SAK) huvudkontor i Kabul och arbetar med gender, med fokus på män och pojkar”. 2016 var Joyas enhet med om att etablera nationella maskulinitetsalliansen, NMA eller National Masculinity Alliance, i Afghanistan, som en uppföljning av den studie kring män och maskulinitet som SAK tog fram det året. Syftet med NMA är att öka stödet till och kapacitet inom normkritiska metoder för att få fler pojkar och män delaktiga i frågor som gäller genusintegrering och ökad jämlikhet.

Ett konkret exempel på NMAs påverkansarbete är att uppmärksamma och komma tillrätta med sexuella övergrepp och trakasserier i kollektivtrafiken (delade taxibilar) i Kabul och i andra städer. Ett annat exempel är att få myndigheterna att upprätta en nationell stödtelefon som ska underlätta för offer för trakasserier och övergrepp att kunna göra en polisanmälan, läs mer på SAKs hemsida: https://sak.se/node/2491

 • Giovanna Lauro – Hon är biträdande programchef på Promundo US, en Sida-stödd organisation som är världsledande vad gäller maskulinitet och att engagera pojkar och män för jämställdhet, se https://promundoglobal.orgHon har länge arbetat för att främja ungdomars sexuella reproduktiva hälsa och rättigheter genom könstransformativa tillvägagångssätt. Hennes forskning och program handlar om mödrars, nyföddas och barns hälsa och förebyggande av könsbaserat våld genom att engagera män och pojkar. Hon har också arbetat med mångfald och etnicitet och forskat om skadliga kulturella traditioner.
 •  
 • M.S Jayalakshmi– Hon är kvinnorättsaktivist från den indiska gräsrotsorganisationen Grameena Mahila Okkuta (Okutta). Organisationen samlar tusentals marginaliserade kvinnor från landsbygden i delstaten Karnataka och ger dem en möjlighet att gå ihop för att stärka sitt inflytande socialt, ekonomiskt och politiskt. Tillsammans ökar de kvinnors möjlighet till försörjning och synliggör det könsbaserade våldet, som är ett utbrett problem i Indien. Okkuta organiserar bland annat kampanjer och demonstrationer mot alkoholism, mot korruption inom vården och mot att landsbygdens problematik ignoreras i hög grad inom landet. Okkuta och föreningen Svalorna Indien Bangladesh samarbetar för att öka kvinnors möjlighet till försörjning och för att minska det könsbaserade våldet mot kvinnor och flickor. M.S Jayalakshmi kommer att prata om sina erfarenheter från jämställdhetsarbete på gräsrotsnivå i Indien. Hon kommer även prata om dagens utmaningar i relation till minskat demokratiskt utrymme, hur hon och andra inom Okkuta hittar motivation för att fortsätta sitt arbete samt vad svenska myndigheter och organisationer kan göra för att stötta det. 
 • Memory Mbewe – Hon är känd barnrättsaktivist och radio- och tv-personlighet från Malawi, verksam inom en ungdomsledd mediaorganisation som fått stöd genom Sida och Plan International. På Timveni Child and Youth Media är hon programledare för ett antal program som tar upp olika frågor och problem som rör barn och unga vuxna samt hur dessa problem kan tacklas. Hennes arbete fokuserar på att barn och ungdomar, men också vuxna, ska känna till sina rättigheter i samhället vad gäller frågor som våld mot barn, barnäktenskap och SRHR.

Program

Utvecklingsforum kommer att streamas live via www.sida.se. Tider är preliminära och kan komma att ändras. Programmet finns också här: https://www.sida.se/Svenska/aktuellt-och-press/pa-gang/utvecklingsforum-2019/

Moderator: Hanna Gerdes, människorättsjurist

09.00 Welcome

Carin Jämtin, Director-General, Sida

09.15 Gender Equality, Women’s Rights, and the Global Backlash

Movements in support of gender equality and women’s rights have increased in recent years. At the same time, we are experiencing a backlash against women’s rights and fundamental freedoms around the world. Where are we now – and what will it take to finally achieve equality? 

Dr. Lina Abirafeh, Executive Director, The Arab Institute for Women at the Lebanese American University

09.35 Ung kvinnlig afghansk journalist, årets Per Anger-pristagare

Afghanistan är ett av världens farligaste länder för journalister, men också för kvinnor generellt. Med livet som insats utmanar journalisten Najwa Alimi Afghanistans traditionella syn på kvinnor och män. I ett land där kvinnor sällan får lämna hemmet själva syns Najwa i TV som reporter på den afghanska tv-kanalen Zan TV, där hon rapporterar om situationen för afghanska kvinnor.

Najwa Alimi, journalist

09.55 Panel: Från Pekingplattformen till #meetoo– hur påskyndar vi jämställdhetsarbetet?

Stora framsteg har gjorts i jämställdhetsarbetet genom åren, ändå saknar fortfarande många kvinnor och flickor makt och inflytande över sina liv. Vilka är utmaningarna och hur övervinner vi dem? Hur kan biståndet bidra till snabbare förändring?

Lena Ag, generaldirektör, Jämställdhetsmyndigheten; Hans Linde, förbundsordförande, RFSU; Maria Stern, professor freds- och utvecklingsforskning, Göteborgs universitet, Lisa Mossberg, samordnare strategin för global jämställdhet, Sida

10.30 Kaffepaus

11.00 Vad vet vi om jämställdhet i Sverige och i världen: fakta eller feeling?

Jämställdhet mellan kvinnor och män, flickor och pojkar, är en förutsättning för att vi ska nå målen i Agenda 2030. Vad visar statistiken om jämställdheten i Sverige och världen?

Therese Hedlund, utredare, SCB

11.15 Panel: Designing interventions that challenge social and gender norms

Stereotypes about women and men are used to justify and maintain the relations of power of men over women. How can we work with gate-keepers, community leaders and faithbased groups to change this? What are the ways forward?

Serajuddin Joya, Human rights and Gender Manager, Swedish Committee for Afghanistan; Giovanna Lauro, Vice President Research and Program, Promundo; Martina Nee, Equality and Inclusion Advisor, WaterAid; Fr JP Mokgethi-Heath, Senior Advisor HIV, Sexuality and theology, ACT, Church of Sweden

11.45 Lunch

12.45 Parallella seminarier

Pojkar, män och pappor i världen – hur skapar vi förändring?

Med utgångspunkt i den globala rapporten "State of the World's Fathers 2019" kommer seminariet att lyfta och diskutera nya, globala trender kring arbetet med män och pojkar och vad som måste till för långsiktig och hållbar förändring.

Arrangörer: MÄN, Rädda Barnen, Plan International Sverige

Lena Wallquist, internationell chef, MÄN; Sara Lindblom, påverkansrådgivare, Rädda Barnen; Tomas Agnemo, jämställdhetsrådgivare, Plan International Sverige

Financing for Gender Equality – how can international financial institutions be an ally in strengthening women’s rights?

In the growing global backlash for gender equality and shrinking civic space, what roles and responsibilities do the development banks and private institutions have in strengthening women’s rights? Welcome to a launch of the Kvinna till Kvinna report on how international financial institutions support the fight for women’s rights.

Organizer: Kvinna till Kvinna

Floor Knoote, Political Economy Expert and author of the report; Edmé Dominquez, Associate Professor School of Global Studies, Gothenburg University; Monica Erwér, Advisor Women’s Economic Empowerment, Kvinna till Kvinna; Siân Maseko, Senior Gender Advisor, We Effect; Gisela Strand, Advisor Women Economic Empowerment, Sida; Alix Peterson Zwane, Chief Executive Officer, Global Innovation Fund

Facilitator: Petra Tötterman Andorff, Secretary General, Kvinna till Kvinna

Resistance by Faith-based feminists - how can opposition to equality and SRHR be countered with religion as a means? 

In the ongoing global backlash against women's rights and the ever-shrinking space to work for sexual and reproductive rights, religious arguments are also used to maintain oppression and discrimination. What does their agenda look like and what do progressive faith-based development actors and feminists around the world do to counteract this development?

Organizer: Act Svenska kyrkan

Hendrica Okondo, consultant and SRHR activist Kenya; Victoria Petitjean, Programme Manager, Gender Identities and Expressions; Erik Lysén, Director, Act Church of Sweden; Emil Edenborg, Research Fellow, The Swedish Institute of International Affairs

Facilitator: Micah Grzywnowicz, International Advocacy Advisor, RFSL

13.45 Kaffepaus

14.15 Summering parallella seminarier

14.30 Counter-movements, organized struggle and activism

Currently we also witness powerful counter-movements around the world, the global #meetoo movement and #NiUnaMenos in Latin America are some examples. At the same time, there is a shrinking space for civil society and those who dare stand up are silenced. How should we understand the trends and how can we support those taking the lead?

Edmé Dominguez, Associate Professor School of Global Studies, Göteborgs universitet; M.S Jayalakshmi, Activist and Team Leader, Grameena Mahila Okkuta (grassroot organisation working for women’s rights in India)

15.00 Så tar vi jämställdhetsarbetet framåt 

Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister

15.15 Panel: Because giving up can never be an option

Despite the negative trends, we are also witnessing the rise of counter-movements for women, youth and gender equality. There are individuals at the forefront who will not be silenced, who will stand up for their rights and who serve as inspiration to others. Listen to three powerful change-makers tell their story. Memory Noella Mbewe, Child Rights Activist, Timveni Child and Youth Media; Haris Eloy, LGBTQ+ Activist, RFSL Ungdom; Linnéa Claeson, Human Rights Activist

Memory Noella Mbewe, Child Rights activist, Timveni Child and Youth Media; Haris Eloy, LGBTQ+ activist, RFSL Ungdom; Linnéa Claesson, människorättsaktivist

15.45 Slutord

Carin Jämtin, generaldirektör, Sida

15.50 Spoken word

Niklas Mesaros, poet

16.15 Mingel till självkostnadspris i Münchenbryggeriets lokaler

Välkommen att stanna kvar en stund för att fortsätta diskussionerna med gamla och nya bekantskaper.

Nyckelord

Kontakter

Om

Sida
Sida
Valhallavägen 199
105 25 Stockholm

08-698 50 00https://www.sida.se

För mer information kontakta Sidas pressansvariga på 08-698 55 55 eller press @ sida.se (https://www.sida.se)

Sida är Sveriges biståndsmyndighet och arbetar för att människor som lever i fattigdom själva ska kunna förbättra sina levnadsvillkor.

Följ Sida

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Sida

Sida säger ja till omfördelade stöd för HBTQ-personer och andra utsatta under Covid-19-pandemin1.6.2020 10:38:49 CESTPressmeddelande

Pandemin riskerar att mångdubbelt drabba HBTQ-personer och andra utsatta – förutom att insjukna i Covid-19 finns också risken att inte få tillgång till viktiga bromsmediciner men även att drabbas av diskriminering och våld. För att förbättra situationen för dessa grupper omfördelas bistånd till HBTQ-personer och andra utsatta runt om i världen.

Pressinbjudan 3 juni 13.00-15.30: För en bättre värld efter corona - Finans- och utvecklingsledare i samarbete29.5.2020 11:33:39 CESTPressmeddelande

Världen slåss just nu mot coronapandemin och dess förödande humanitära och ekonomiska konsekvenser – och det är i världens fattigaste länder man kommer att lida värst. Här kommer covid-19 att skörda miljontals offer – men inte främst av själva viruset, utan dess följdverkningar. Men de förändringar som nu sker i det globala finansiella systemet ger oss också en unik möjlighet. En möjlighet att inte bara återbygga det som en gång var och fortsätta som förut, utan investera för framtiden i en jämlik, rättvis och hållbar värld.

Pressinbjudan 3 juni 13.00-15.30: För en bättre värld efter corona - Finans- och utvecklingsledare i samarbete29.5.2020 11:24:23 CESTPressinbjudan

Världen slåss just nu mot coronapandemin och dess förödande humanitära och ekonomiska konsekvenser – och det är i världens fattigaste länder man kommer att lida värst. Här kommer covid-19 att skörda miljontals offer – men inte främst av själva viruset, utan dess följdverkningar. Men de förändringar som nu sker i det globala finansiella systemet ger oss också en unik möjlighet. En möjlighet att inte bara återbygga det som en gång var och fortsätta som förut, utan investera för framtiden i en jämlik, rättvis och hållbar värld.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum