Stockholms stad

Pressinbjudan: Vi inviger Växthusvägens förlängning med ny gång- och cykelbana

Dela

Den nya vägen för cyklister, gående och fordon binder samman Järfälla och Stockholms stad ännu bättre. Vägsträckan avlastar den idag hårt trafikerade Skälbyvägen och ger möjlighet till nya busslinjer mellan Stockholm och Järfälla.

Växthusvägens förlängning från Järfälla till Hässelby i Stockholm innebär bättre framkomlighet och ökad säkerhet för de som cyklar och går. En ny gång- och cykelbana har också byggts mellan Blomsterkungsvägen och Skälbyvägen. Vägsträckan binder samman kommunerna ännu bättre och är en viktig länk i ett regionalt cykelstråk för arbetspendling.

Invigning
Vi bjuder in media att delta vid ceremonin där kommunstyrelsens ordförande i Järfälla, Claes Thunblad (S), och trafikborgarrådet i Stockholms stad, Daniel Helldén (MP), tillsammans inviger Växthusvägens förlängning och den anslutande gång- och cykelbanan.

Tid: torsdag den 1 juni kl. 11.30

Plats: Växthusvägen, kommungränsen mellan Stockholm och Järfälla. Åk till invigningsplatsen genom att åka in på den nya vägen, från Vinlandsvägen i Järfälla. Då färdas du på den nya vägsträckan. Se bifogad karta.

  • Invigningsplats är vid kartnålen, där Astronomivägen ansluter till Växthusvägens nya sträckning.
  • Den heldragna linjen är Växthusvägens förlängning.
  • Det streckade området är ny gång- och cykelbana på den befintliga Växthusvägen.

Läs mer om projektet kring Växthusvägens förlängning på www.jarfalla.se/vaxthusvagen. Läs mer om den anslutande gång- och cykelbanan på http://bygg.stockholm.se/Alla-projekt/Hasselby-Vaxthusvagen-ny-gang--och-cykelbana1/.

 

Mer information
Per Rydén, kommunikationschef Järfälla kommun, 08-580 288 77

Ola Eriksson, presskontakt trafikkontoret, Stockholms stad, 08-508 261 33

Nyckelord

Bilder

Dokument

Om

Stockholms stad
Stockholms stad
Ragnar Östbergs plan 1
105 35 Stockholm

+46 8 508 290 00http://stockholm.se/presskontakt

I Stockholms stad arbetar cirka 40 000 personer. Du möter oss till exempel i skolan, på äldreboenden, i parken och när du ska söka bygglov eller går till simhallen för att träna. Stockholms stads verksamhet styrs av folkvalda politiker och organiseras i stadens förvaltningar och bolag.

Stockholms stad är en organisation med en hög grad av decentraliserat ansvar. Det innebär att besluten i stor utsträckning fattas lokalt, så nära de berörda som möjligt.

Följ Stockholms stad

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Stockholms stad

YH-utbildning på Frans Schartaus Handelsinstitut når topp tio i kvalifikationsnivå, motsvarar kandidatexamen20.4.2018 10:28Pressmeddelande

Frans Schartaus Handelsinstituts YH-utbildning inom Hotel Management har i samband med den senaste beviljandeomgången från Myndigheten för Yrkeshögskolan fått en placering i kvalifikationsramverket på nivå SeQF6*. Det innebär att de studerande som läser Hotel Management får en Kvalificerad yrkeshögskoleexamen, som i det nya ramverket är placerad på samma nivå som en kandidatexamen. Det gör de studerande mycket attraktiva på arbetsmarknaden och blir en trygg väg mot jobb.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum