Vänsterpartiet Skåne

Presskonferens: En vård fri från diskriminering - Vänsterpartiets toppnamn från Riksdag och Region presenterar ny rapport på Malmö C

Dela

Momodou Jallow (Riksdagsledamot för Vänsterpartiet och ordförande i Afrosvenskarnas forum för rättvisa) och Sara Svensson (gruppledare för Vänsterpartiet i Region Skåne) finns på plats i Vänsterpartiets tält på centralstationen i Malmö för att presentera andra delen i rapportserien En jämlik vård.

I Sverige ska all vård ges efter behov oavsett vem du är. Tyvärr är det inte alltid så. Det finns skillnader i vem som får vilken vård och hur den ges. Samhällets maktstrukturer och normer präglar vilket mottagande du får som människa och som patient - och det syns i statistik och undersökningar både nationellt och i Skåne.


Diskrimineringslagen finns till för att skydda mot diskriminering i samhället. I rapporten En vård fri från diskriminering ser vi närmare på tre olika diskrimineringsgrunder och dess följder inom hälso- och sjukvården: diskriminering på grund av etnicitet; sexuell läggning eller könsöverskridande uttryck och diskriminering på grund av funktionsvariation.


Vänsterpartiet tror att det är fullt möjligt att forma en vård fri från diskriminering - om den politiska viljan finns.
Hos Vänsterpartiet finns den.

Välkomna på presentation och diskussion med fokus på diskriminering inom vården utifrån etnictet.

Plats: Vänsterpartiets tält inne på Malmö centralstation

Tid: Fredag 27/4 11:00

För att läsa hela rapporten, klicka här.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Vänsterpartiet Skåne
Vänsterpartiet Skåne
Nobelvägen 51a
214 33 Malmö

040-19 27 87http://vskane.se/

Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet. Det är när vi tillsammans ser till att välfärden och samhället ställer upp för oss alla och envar som vår individuella frihet växer. Inom sjukvården innebär det drift i egen regi för att säkra en jämlik tillgång till god vård. Bäst vård får man om patienternas behov får styra och låter skattepengarna finansiera verksamheten istället för att gå till vinster för välfärdföretagen. Sänkta avgifter för biljetter till ett modernt järnvägsnät, ett utbyggt nät av stadsbussar och regionala busslinjer som binder ihop hela regionen är Vänsterpartiets vision. Fri kollektivtrafik är framtiden!

 

Vänsterpartiet vill bygga ett Skåne för alla – inte bara för de rikaste.

Följ Vänsterpartiet Skåne

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Skåne

Vänsterpartiet Skåne ansluter sig till Ett jämställt Skåne8.11.2018 11:29Pressmeddelande

Ett av de svenska jämställdhetspolitiska målen är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv: kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för beslutsfattande. Strategin Ett Jämställt Skåne utgör Länsstyrelsens och KFSK:s plattform för att arbeta för jämställdhet inom Skåne län. Nu ansluter sig Vänsterpartiet i Skåne.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum