Stockholms stad

Pressmeddelande: Försök med yta för vänstersvängande cyklister

Dela

Stockholms stad gör stora satsningar på att göra det enklare och tryggare att cykla i Stockholm. Därför görs nu ett försök med tydliga väntytor för vänstersvängande cyklister i korsningen Kungsgatan/Sveavägen.

Försöket innebär att ett särskilt utrymme skapas för cyklister som vill svänga vänster i korsningen genom den så kallade stora svängen.

- I korsningen är det idag förbjudet att göra vänstersväng i två riktningar. I de riktningar det är tillåtet måste cyklister korsa flera körfält och vänta in bilar som kör rakt fram. Vi vill se om det är möjligt att göra det enklare och tryggare för cyklister att svänga i den här typen av korsningar, säger Catarina Nilsson, projektledare på trafikkontoret i Stockholms stad.

Nya trafiksignaler för cyklisterna är utplacerade i korsningen och väntytor är målade. Försöket pågår från maj till oktober och kommer under tiden att utvärderas. Försöket påverkar inte framkomligheten för andra trafikslag i korsningen.

Just denna korsning passar bra för försöket.

- Lösningen är mest relevant i stora korsningar med flera körfält och med mycket trafik, och där det även är förbjuden vänstersväng. Inga större ombyggnader krävs heller för försöket. Både Kungsgatan och Sveavägen är dessutom i cykelplanen utpekade pendlingsstråk, säger Catarina Nilsson.

Så funkar det

  1. Vid rött ljus väntar man som vanligt. Vid grönt ljus cyklar man rakt fram och något till höger för att stanna i den speciellt markerade väntytan som finns framför övergångsstället.
  2. I väntytan inväntar man grönt ljus. Nya trafiksignaler finns i korsningen för att göra det tydligt när det blir grönt.
  3. Vid grönt ljus cyklar man rakt fram och kan på så vis svänga vänster genom korsningen åt alla fyra håll på ett tryggare och enklare sätt.

Så här ser det ut på en karta över korsningen. Samma typ av vänstersväng går att göra i alla fyra riktningar.

Läs mer om försöket på stockholm.se/yta-for-vanstersvang

För mer information om stadens alla pågående och planerade cykelprojekt, se http://bygg.stockholm.se/Hallbar-stad/Cykelprojekt/

Nyckelord

Bilder

Om

Stockholms stad
Stockholms stad
Ragnar Östbergs plan 1
105 35 Stockholm

+46 8 508 290 00http://stockholm.se/presskontakt

I Stockholms stad arbetar cirka 40 000 personer. Du möter oss i skolan, på äldreboenden, i parken, när du ska söka bygglov eller går till simhallen för att träna. Stockholms stads verksamhet styrs av folkvalda politiker och organiseras i stadens förvaltningar och bolag.

Stockholms stad är en organisation med decentraliserat ansvar. Det betyder att besluten ofta fattas lokalt, så nära de berörda som möjligt.

Följ Stockholms stad

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Stockholms stad

Översikt av Stockholmsenkätens resultat för Skärholmens stadsdelsförvaltning 201817.10.2018 13:48Pressmeddelande

När det gäller ANDT-frågor ser vi ett fortsatt positivt resultat när det gäller alkoholkonsumtion, tobak och narkotika. Inga stora variationer har skett över tid. Vad det gäller brott har Skärholmens stadsdelsförvaltning flera utmaningar samtidigt som tryggheten bland flickor ökat. Vi ser också ett ökat deltagande av både flickor och pojkar på fritidsgårdar/mötesplatser: för år 9 ligger Skärholmen högst i staden när det kommer till flickors deltagande.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum