Linköpings kommun

Pressmeddelande inför barn- och ungdomsnämndens sammanträde

Dela

Med anledning av ökat flyktingmottagande har kommunen beslutat att ta fram en tilläggsbudget för 2016. De nyanlända eleverna inkluderas inte i kommunens demografiska modell, där elevökningen normalt sett hanteras. Detta innebär att barn- och ungdomsnämnden begär utökning av sin budgetram för 2016 med 22,5 miljoner kronor.

Ärende 1

Tilläggsbudget med anledning av ökat flyktingmottagande

Nämndens äskanden består i huvudsak av kostnader för att täcka ordinarie ersättningsnivåer till verksamheten samt täckning för behov för barn i behov av extraordinärt stöd, utjämningspeng (utjämningspengen är en kompensatorisk ersättning som tar hänsyn till elevens föräldrars utbildnings bakgrund och utländsk bakgrund), modersmålsstöd, modersmålsundervisning, lokaler samt ersättning för de extrakostnader som barn- och ungdomsnämnden har för att möta upp det behov som finns när det gäller nyanlända elever.

Ärende 3
Leanlink ansvarar för all skolmat

Leanlink Kost & Restaurang får i uppdrag att laga och leverera mat till barnomsorg och skola från 1 januari 2017. Avtalet gäller i tre år, med möjlighet till förlängning med 1 + 1 år.

Kost- och måltidsverksamheten inom utbildningsområdet omfattar 16 tillagningskök med tillhörande mottagningskök i skolor och leveranser till främst förskolor. Dessa är indelade i sju områden. I fem av områdena har upphandling av kosten skett i konkurrens. Dessa avtal började gälla 1 januari 2014 och löper ut 31 december i år. För de två övriga områdena gav nämnden uppdraget till Leanlink Kost & Restaurang.

Vid decembersammanträdet beslutade barn- och ungdomsnämnden att inte förlänga det nuvarande avtalet. Från 1 januari 2017 kommer Leanlink Kost & Restaurang att ansvara för all mat inom utbildningsområdet.

Nämnden har tagit fram ett reviderat förslag för kravspecifikationen. När Leanlink börjar leverera mat till skolor och förskolor är kraven att andelen ekologisk kost ska öka, ambitionen ska vara att öka andelen närproducerade produkter, minska tillsatsen av E-ämnen i maten och skrivningen om att inte servera vegankost försvinner.

För ytterligare information kontakta Jakob Björneke (S), ordförande i barn- och ungdomsnämnden, telefon 0702-43 81 45

Linköping har över 150 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.

Nyckelord

Kontakter

Sonja SandbackaTf. Presschef

Presstjänsten är den gemensamma ingången oavsett vem eller vad du söker inom Linköpings kommun. Kan inte vi svara på din fråga kan vi förhoppningsvis hitta rätt person i kommunen, som kan göra det. Presstjänsten är en del av kommunikationsavdelningen, som i sin tur ingår i kommunledningsförvaltningen.

0725-967863 sonja.sandbacka@linkoping.se

Claes LundkvistPresskommunikatör

Presstjänsten är den gemensamma ingången oavsett vem eller vad du söker inom Linköpings kommun. Kan inte vi svara på din fråga kan vi förhoppningsvis hitta rätt person i kommunen, som kan göra det. Presstjänsten är en del av kommunikationsavdelningen, som i sin tur ingår i kommunledningsförvaltningen.

0727-336477claes.lundkvist@linkoping.se

Om

Linköpings kommun
Linköpings kommun
Storgatan 58
581 81 Linköping

013-20 60 00http://www.linkoping.se/

Linköping är Sveriges femte största kommun och en av de mest expansiva, med snart 160 000 invånare. Under devisen "Linköping - där idéer blir verklighet" fortsätter staden att växa och attrahera nya invånare och verksamheter. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. I Linköping finns många småföretag, flera stora ledande teknikföretag med utvecklingskraft samt skarpa start-ups som tillför spets och nytänkande.

Följ Linköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Linköpings kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum