Linköpings kommun

Pressmeddelande inför bildningsnämndens sammanträde

Dela

Vid presskonferensen på torsdagen tog bildningsnämndens ordförande Karin Granbom Ellison (L) upp följande punkter gällande förväntade beslut: Framtida organisation av gymnasie- och gymnasiesärskolan i Linköping samt Integrationsprojekt Garaget – en mötesplats mellan Skäggetorp och resten av staden.

Ärende 5: Framtida organisation av gymnasie- och gymnasiesärskolan i Linköping

Bildningsnämnden förväntas vid torsdagens sammanträde ta beslut om att nuvarande utbildningar vid Anders Ljungstedts gymnasium ska omlokaliseras. Beslut förväntas också om att förslag till programutbud för Nya Kungsberget ska vara klart till november 2017 och att utbildningsutbud för övriga kommunala skolor ska finnas till februari 2018.

Bildningsnämnden och Linköpings gymnasieskola står den kommande 10-årsperioden inför ett omställningsbehov vad gäller lokaler. Utmaningarna består dels i att eleverna blir fler inom gymnasieskolan där nya utbildningsplatser behöver tillskapas, dels i att ungdomarna i högre grad söker högskoleförberedande program. Yrkesutbildningarna, som kräver andra typer av lokaler, har ett vikande söktryck. En annan faktor i sammanhanget är kommande stadsbebyggelse och Ostlänkens dragning, vilket medför att Anders Ljungstedts gymnasium på sikt inte kan ligga kvar på nuvarande plats.

Omlokaliseringen av utbildningarna vid ALG betraktas utifrån ett helhetsperspektiv där en del i processen även är att ta fram ett nytt programutbud för Nya Kungsberget samt se över förutsättningarna för en utökning av gymnasieskolan på Birgittaskolan.

– En omlokalisering av utbildningarna vid Anders Ljungstedts gymnasium betyder att vi kan stärka yrkesprogrammen genom att se till att de får ändamålsenliga lokaler, förläggs tillsammans med andra utbildningar som stärker dem samt se till att kommunens lokaler utnyttjas på ett mer effektivt sätt. I processen ska vi även ta fram ett utbildningsutbud för nya skolan Nya Kungsberget. Genom att ta ett helhetsgrepp om programutbudet i de kommunala gymnasieskolorna kan vi utöka utbildningsplatserna samtidigt som vi ökar likvärdigheten och minskar skolsegregationen, säger Karin Granbom Ellison (L) ordförande för bildningsnämnden.

Anders Ljungstedts gymnasium är Linköping kommuns till ytan största skola. Skolans byggdes som en av landets största gymnasieskolor med plats för upp till cirka 2 500 elever. Idag går drygt 1200 elever, inklusive vuxenstuderande, på skolan. Förutom den riksrekryterande flygteknikerutbildningen erbjuds läsåret 2017/18 åtta av de totalt tolv nationella yrkesprogrammen samt samtliga fem introduktionsprogram på Anders Ljungstedts gymnasium. Fem av de nationella programmen inom gymnasiesärskolan erbjuds också på enheten.

Kommunstyrelsen gav den 1 mars 2016 bildningsnämnden, barn- och ungdomsnämnden och kultur- och fritidsnämnden tillstånd att tillsammans med fastighetsägaren Lejonfastigheter genomföra en arkitekttävlan för skolan Nya Kungsberget. Nämndernas underlag till arkitekttävlan har sin grund i behov av nya utbildningsplatser för både grundskola årskurs 7-9 och gymnasieskola. I juni 2016 presenterades det vinnande förslaget, ”Laterna Magica”. I det fortsatta arbetet med byggandet av skolan behövs ett fastställt utbildningsutbud för att kunna planera för rätt och ändamålsenliga lokaler.


Ärende 6: Integrationsprojekt Garaget – en mötesplats mellan Skäggetorp och resten av staden

Bildningsnämnden förväntas vid torsdagens sammanträde besluta om att delfinansiera projektet Garaget vars syfte är att minska segregationen i Linköping. Garaget ska genom samarbeten mellan privata, ideella och offentliga aktörer bidra till att skapa en mötesplats som välkomnar alla Linköpingsbor.

Platsen är strategiskt belägen, just i gränsen mellan Skäggetorp och genomfartsleden Grenadjärgatan mot centrum, för att verka för ett mer inkluderat och sammanhållet Linköping.

– Från kommunens sida vill vi uppmuntra och möjliggöra att aktörer från olika delar av samhället kan ta socialt ansvar – i detta fall genom att skapa en mötesplats för minskad segregation. Kommunen går in som projektägare och har ansökt om och beviljats medel från Länsstyrelsen men det roliga är att företag och organisationer vill göra en insats och att vi kan göra detta tillsammans. Målet är att skapa en plats där människor växer och träffas, utbildas och tränas för att närma sig arbetsmarknaden, säger Karin Granbom Ellison (L) ordförande i bildningsnämnden.

Projektets avsikt är att tillhandahålla en plats där aktiviteter såsom kafé med språkträning, stadsodling, matmarknad och annan försäljning kan växa fram.

Projektet finansieras genom att Linköpings kommun har beviljats 415 000 kronor av Länsstyrelsen från § 37-medel samt skjuter till 270.000kr. Vreta Kluster, Klövern fastighetsbolag och White arkitekter har vardera bidragit med idéer och insatser till ett värde av 90 000 kronor till projektet. Region Östergötland bidrar med ytterligare 90 000 kronor.

Projektet är i planeringsstadiet och förväntas komma igång under 2018.
Från den 1 oktober 2017 är Nina Gruffman från Stadsmissionen projektledare.

Nyckelord

Kontakter

Sonja SandbackaPresskommunikatör - Mediakontakter, omvärldsbevakning

Presstjänsten är den gemensamma ingången oavsett vem eller vad du söker inom Linköpings kommun. Kan inte vi svara på din fråga kan vi förhoppningsvis hitta rätt person i kommunen, som kan göra det. Presstjänsten är en del av kommunikationsavdelningen, som i sin tur ingår i kommunledningsförvaltningen.

0725-967863 sonja.sandbacka@linkoping.se

Om

Linköpings kommun
Linköpings kommun
Storgatan 58
581 81 Linköping

013-20 60 00http://www.linkoping.se/

Linköping är Sveriges femte största kommun och en av de mest expansiva, med snart 160 000 invånare. Under devisen "Linköping - där idéer blir verklighet" fortsätter staden att växa och attrahera nya invånare och verksamheter. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. I Linköping finns många småföretag, flera stora ledande teknikföretag med utvecklingskraft samt skarpa start-ups som tillför spets och nytänkande.

Följ Linköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Linköpings kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum