Linköpings kommun

Pressmeddelande inför bygg- och miljönämndens sammanträde

Dela

Startbesked för renovering och ombyggnad av Ryds herrgård. Bygglov för räddningsstation och mast i Ulrika. Bostadsbyggandet på fortsatt hög nivå. Dessa tre ärenden togs upp på torsdagens pressträff inför bygg- och miljönämnden.

Ärende 11
Startbesked för renovering och ombyggnad av Ryds herrgård

Studentbostäder AB vill renovera och upprusta Ryds herrgård, vilket bland annat medför en ändrad planlösning. Bygg- och miljönämnden beslutar om att ge startbesked för renoveringen för att lokalerna ska få en ändamålsenlig funktion.

Ryds herrgård har använts för studentkårsverksamhet sedan 1968. Fastighetsägaren Studentbostäder AB har gjort en bygglovsanmälan om att bygga om ventilation, brandskydd samt ändra planlösningen genom att riva en inre vägg.

Huset har stort kulturhistoriskt värde. Stadsantikvarien har avrått från att riva en vägg, men Studentbostäder har vidhållit sin önskan om att göra det för att lokalerna ska passa verksamheten. Nämnden föreslås bevilja ett starbesked.

– För att herrgården ska fungera för de behov som finns idag är det acceptabelt att väggen mellan rum 204 och 205 rivs till största delen, säger nämndens ordförande Gunnar Gustafsson (MP).
Fastighetsägaren har tagit fram ett vårdprogram, som ligger till grund för renoveringen.

– Det är glädjande att herrgården restaureras till den stil som föreslås, i enlighet med 1903 års ombyggnad. Det är också tillfredsställande att se att förslaget innebär att herrgårdens återfår mycket av sin ursprungliga logistiska funktion, där huvudentrén återfår sin funktion som huvudentré och entréplanet blir det huvudsakliga publika planet, säger nämndens ordförande Gunnar Gustafsson (MP).

Ärende 17
Bygglov för räddningsstation och mast i Ulrika

Bygg- och miljönämnden beslutar att ge bygglov för att bygga ny räddningsstation och mast i Ulrika.

Räddningsstationen kommer att ligga utmed Kisavägen i Ulrika. Den kommer att bestå av två delar; dels en högdel med vagnhall och dels en lågdel med administrativa utrymmen. En kommunikationsmast kommer att byggas intill.

Räddningsstationen byggnadsarea blir 335 kvadratmeter. Masten blir 24 meter hög. Den lägre delen av byggnaden får en faluröd träfasad. Den högre vagnhallen får grå plåtfasad med röda portar.

– Det är en viktig och bra satsning på service i området, säger nämndens ordförande Gunnar Gustafsson (MP).

Informationsärende
Bostadsbyggandet på fortsatt hög nivå

Antalet påbörjade bostäder i Linköping fortsätter i samma takt som har hållits sedan 2015, visar siffror från bygglovskontoret.

Under första kvartalet för 2018 gav kontoret startbesked för 282 bostäder, varav 244 var lägenheter och 38 småhus. Förra året, som var ett rekordår för bostadsbyggandet, beviljades 291 startbesked under samma period.

– Det är glädjande att bostadsbyggandet ligger på en fortsatt hög nivå i Linköping. Vi har ett stort behov av nya bostäder i Linköping, så det är bra och välkommet att byggandet fortsätter i en bra takt, säger Gunnar Gustafsson (MP).

Kontakter

Claes LundkvistPresskommunikatör

Presstjänsten är den gemensamma ingången oavsett vem eller vad du söker inom Linköpings kommun. Kan inte vi svara på din fråga kan vi förhoppningsvis hitta rätt person i kommunen, som kan göra det.

0727-336477claes.lundkvist@linkoping.se

Om

Linköpings kommun
Linköpings kommun
Storgatan 58
581 81 Linköping

013-20 60 00http://www.linkoping.se/

Linköping är Sveriges femte största kommun och en av de mest expansiva, med drygt 160 000 invånare. Under devisen "Linköping - där idéer blir verklighet" fortsätter staden att växa och attrahera nya invånare och verksamheter. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. I Linköping finns många småföretag, flera stora ledande teknikföretag med utvecklingskraft samt skarpa start-ups som tillför spets och nytänkande.

Följ Linköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Linköpings kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum