Linköpings kommun

Pressmeddelande inför omsorgsnämndens sammanträde

Dela

Ärende10 Ytterligare utdelning av föreningsbidrag Omsorgsnämnden delar ut ytterligare 55 000 kr i föreningsbidrag. Pengarna går till två föreningar som sökt bidrag för första gången.

Föreningen Bufff, Barn och ungdom med förälder/familjemedlem i fängelse, får 35 000 kronor. Bufff ger stöd till barn som har en förälder eller annan närstående som är frihetsberövad. Föreningen bildades år 2000. I Östergötland har den varit mest aktiv i Norrköping, men tänker nu etablera sig i Linköpings kommun. Verksamheten består dels av gruppverksamhet för barn, dels av besök på häkten och anstalter för att träffa vuxna som är föräldrar. Föreningen har också en jourtelefon och ger stöd och rådgivning.

– Jag är mycket glad över att Bufff nu etablerar sig i Linköping. För de flesta barn är det traumatiskt när en förälder eller annan familjemedlem hamnar i fängelse. Lika självklart som det är att den som begår brott ska få sitt straff, lika självklart är det att vi ska göra vad vi kan för att deras barn inte ska fara illa, säger omsorgsnämndens ordförande Daniel Andersson (L).

Föreningen Religion och Kultur får 20 000 kronor. Målsättningen med verksamheten är att ge medlemmarna stöd och struktur, och visa hur man kan bidra positivt i samhällslivet. Föreningen har aktiviteter för barn, kvinnor och män. Dit hör till exempel simkurser en gång i veckan och flera aktiviteter i veckan för barn i åldern 5–10 år. Föreningen hyr också idrottshallar för olika idrottsevenemang.

I omsorgsnämndens budget för 2016 finns nästan 4,5 miljoner kronor som ska användas till bidrag till handikappföreningar och individ- och familjeomsorgsföreningar. Dessa medel delades ut vid februarisammanträdet.

Ärende13  Nya bostäder med särskild service för personer med psykisk funktionsnedsättning

Omsorgsnämnden startar ett nytt boende för personer med psykisk funktionsnedsättning. Det nya boendet kommer att ha nio platser och har inflyttning i april 2017.

– Det här boendet är mycket efterlängtat. Som Linköpingsbo ska man känna sig trygg med att man får de hjälpinsatser man behöver. Just nu väntar alldeles för många Linköpingsbor med funktionsnedsättning på en plats på ett boende, säger omsorgsnämndens ordförande Daniel Andersson (L).

För närvarande väntar 65 personer med funktionsnedsättning på att få ett erbjudande om bostad med särskild service. Kommunens mål är att en sådan bostad ska erhållas inom sex månader, men i januari hade 37 personer väntat längre.

– Många har väntat oacceptabelt länge på att få en plats. Därför gör vi nu en stor satsning på att få fram fler boenden. Under åren 2016–2019 öppnar vi ett hundratal nya platser, säger Daniel Andersson (L).

Det nya boendet består av nio bostäder, en gemensamhetslokal och en personallokal och ligger på Hunnebergsgatan 36. Fastigheten ska totalrenoveras innan boendet står klart.

Inflyttningen beräknas till den 1 april 2017.

Ärende15  Nytt stödboende för ensamkommande ungdomar

I slutet av maj öppnas Linköpings första stödboende för ensamkommande ungdomar. Det ligger i Vidingsjö och har i första etappen plats för 30 ungdomar.

I december tog riksdagen beslut om en ny placeringsform för unga – stödboende. Den är till för ungdomar mellan 16 och 20 år som inte längre behöver en HVB-plats, men som ändå behöver ett visst stöd.

– De som får flytta till stödboende bor i dag på HVB-boenden runtom i kommunen, men har kommit en god bit på väg mot att klara sig på egen hand, säger omsorgsnämndens ordförande Daniel Andersson (L).

Stödboendet i Vidingsjö består av flera små moduler inom ett begränsat område. Vid starten kommer det att ha 30 platser. Efter sex månader tillkommer tio platser.

– Stödboende är en billigare boendeform än HVB, så detta minskar statens kostnader för flyktingmottagandet, samtidigt som det är ett viktigt steg i ungdomarnas anpassning till vuxenlivet. HVB-platserna kommer istället att användas för nyanlända barn, säger Daniel Andersson.

Personalstyrkan kommer inledningsvis att vara stor. Ungdomar som placeras där ska inte behöva tillsyn och omsorg dygnet runt, men för att öka tryggheten ska det finnas möjlighet att ha vaken bemanning dygnet runt.

För ytterligare information kontakta omsorgsnämndens ordförande Daniel Andersson (L), telefon 0722-40 07 71.

Linköping har över 150 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.

Kontakter

Sonja SandbackaTf. Presschef

Presstjänsten är den gemensamma ingången oavsett vem eller vad du söker inom Linköpings kommun. Kan inte vi svara på din fråga kan vi förhoppningsvis hitta rätt person i kommunen, som kan göra det. Presstjänsten är en del av kommunikationsavdelningen, som i sin tur ingår i kommunledningsförvaltningen.

0725-967863 sonja.sandbacka@linkoping.se

Claes LundkvistPresskommunikatör

Presstjänsten är den gemensamma ingången oavsett vem eller vad du söker inom Linköpings kommun. Kan inte vi svara på din fråga kan vi förhoppningsvis hitta rätt person i kommunen, som kan göra det. Presstjänsten är en del av kommunikationsavdelningen, som i sin tur ingår i kommunledningsförvaltningen.

0727-336477claes.lundkvist@linkoping.se

Om

Linköpings kommun
Linköpings kommun
Storgatan 58
581 81 Linköping

013-20 60 00http://www.linkoping.se/

Linköping är Sveriges femte största kommun och en av de mest expansiva, med snart 160 000 invånare. Under devisen "Linköping - där idéer blir verklighet" fortsätter staden att växa och attrahera nya invånare och verksamheter. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. I Linköping finns många småföretag, flera stora ledande teknikföretag med utvecklingskraft samt skarpa start-ups som tillför spets och nytänkande.

Följ Linköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Linköpings kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum