Stockholms stad

Pressmeddelande: Sommargågatan Swedenborgsgatan invigd

Dela

För tredje året i rad invigdes idag sommargågatan Swedenborgsgatan. Från och med i år kommer sommargågatan att vara permanent och göras om till gågata varje sommar från maj till och med september. Gatan är en del av satsningen som Stockholms stad gör på trivsammare vistelsemiljöer och ökat stadsliv.

På totalt 21 platser runt om i innerstaden och ytterstaden kommer det från maj till och med september att finnas sommargågator, sommartorg och pop up-parker. Årets satsning är större en någonsin och genomförs i samverkan mellan Stockholms stads trafikkontor, Stockholms stad exploateringskontor, stadsdelsförvaltningar, fastighetsägare och näringsidkare för att lokalt bidra till stadsutveckling.

För sommargågatorna, sommarparkerna och pop up-parkerna ansvarar Stockholms stads trafikkontor för trafikreglering. Utformningen av gatorna med speciellt framtagna möbler har trafikkontoret tagit fram i samarbete med Sweco. Nytt för i år är att både lejon och lejoninnor har placerats parvis. Totalt 100 pelargonkolonner placeras ut på platserna för sommarinitiativen.

Fastighetsägare och näringsidkare kommer att bidra lokalt med initiativ på sommartorgen, sommargågatorna och pop up-parkerna. På Swedenborgsgatan 1, utanför Konstfrämjandets kontor invigdes därför idag konstverket Fountain av Magnus Thierfelder.

Läs mer om sommargågator och satsningar på ökat stadsliv på stockholm.se/levandestockholm.

Bilder

Dokument

Om

Stockholms stad
Stockholms stad
Ragnar Östbergs plan 1
105 35 Stockholm

+46 8 508 290 00http://stockholm.se/presskontakt

I Stockholms stad arbetar cirka 40 000 personer. Du möter oss i skolan, på äldreboenden, i parken, när du ska söka bygglov eller går till simhallen för att träna. Stockholms stads verksamhet styrs av folkvalda politiker och organiseras i stadens förvaltningar och bolag.

Stockholms stad är en organisation med decentraliserat ansvar. Det betyder att besluten ofta fattas lokalt, så nära de berörda som möjligt.

Följ Stockholms stad

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Stockholms stad

Översikt av Stockholmsenkätens resultat för Skärholmens stadsdelsförvaltning 201817.10.2018 13:48Pressmeddelande

När det gäller ANDT-frågor ser vi ett fortsatt positivt resultat när det gäller alkoholkonsumtion, tobak och narkotika. Inga stora variationer har skett över tid. Vad det gäller brott har Skärholmens stadsdelsförvaltning flera utmaningar samtidigt som tryggheten bland flickor ökat. Vi ser också ett ökat deltagande av både flickor och pojkar på fritidsgårdar/mötesplatser: för år 9 ligger Skärholmen högst i staden när det kommer till flickors deltagande.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum