Trafikverket

Presstips: 99 miljoner kronor delas ut till satsningar på cykel, kollektivtrafik, trafiksäkerhet och miljö

Dela

Genom statlig medfinansiering kan alla kommuner i Stockholms län och regionen ansöka om stöd för åtgärder som gör det enklare att cykla och resa kollektivt, men också för förbättringar av trafiksäkerheten och miljön. I år har fler kommuner ansökt om, och beviljats, bidrag för olika cykelåtgärder.

Foto: Åsa Nordgren/Trafikverket
Foto: Åsa Nordgren/Trafikverket

- Nu delar vi ut 41,9 miljoner kronor till de tolv kommuner som beviljats stöd för åtgärder som gör det lättare att välja cykeln. Stödet går i första hand till nya gång- och cykelvägar som bidrar till att de regionala cykelstråken byggs ut men också till cykelparkeringar och belysning på gång- och cykelvägar, säger Anna Blomstedt, åtgärdsplanerare på Trafikverket.

En åtgärd kan få upp till 50 procent i bidrag från den statliga medfinansieringen men får inte överstiga en total kostnad på 25 miljoner. Det innebär att som mest kan kommunerna få 12,5 miljoner kronor i stöd per åtgärd och den ska tydligt gynna cykel i förhållande till motortrafik och ge god trafiksäkerhet, exempelvis genom bredare cykelbanor och hastighetsäkrade korsningspunkter.

- Vi prioriterar åtgärder som underlättar för barn och unga att cykla till sina aktiviteter, naturområden, idrottsplatser, skolor och liknande, förklarar Anna Blomstedt.

Drygt 57 miljoner kronor går till förbättringar av kollektivtrafik, trafiksäkerhet och miljö

Regionen kan söka bidrag för att kunna genomföra förbättringar i kollektivtrafiken och då prioriteras åtgärder för stombussarna, tillgänglighetsanpassningar, trygghetsåtgärder och trafiksäkerhetsåtgärder på spår och infartsparkeringar. Kommuner kan även söka statlig medfinansiering för trafiksäkerhets- och miljöåtgärder på det kommunala vägnätet. Utöver de 41,9 miljoner som beviljats i stöd till förbättringar för cykel har Trafikverket beslutat att regionen och kommunerna får 57,1 miljoner kronor till förbättringsåtgärder inom kollektivtrafik, trafiksäkerhet och miljö.

- Alla åtgärder syftar till att göra det lättare, säkrare och mer attraktivt att resa med såväl kollektivtrafik som cykel. Det handlar om att det ska kännas tryggt och vara enkelt att välja hållbara färdmedel säger Anna Blomstedt.

Kontakter

Anna Blomstedt, åtgärdsplanerare på Trafikverket, tfn 010-124 36 27.
Trafikverkets pressjour, 0771-31 15 00.

Bilder

Foto: Åsa Nordgren/Trafikverket
Foto: Åsa Nordgren/Trafikverket
Ladda ned bild

Om

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av det samlade transportsystemet samt byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Vår vision är att alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt. På Trafikverket jobbar cirka 9000 engagerade medarbetare som tillsammans bidrar till samhällsutvecklingen genom sina olika roller och kunskaper.

Följ Trafikverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Trafikverket

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum