Trafikverket

Presstips: Justerad vägplan minskar påverkan på närboende utan att tumma på framkomlighet och säkerhet

Dela

Trafikverket har gjort förbättringar i vägplanen för väg 27, Backaryd till Hallabro. Ändringarna innebär bland annat omarbetade bullerskyddsåtgärder och en förflyttning av gång- och cykelvägen till den norra sidan av väg 656.

Väg 27 är en viktig förbindelse från Karlskrona till Växjö och vidare till Borås och Göteborg. Trafikverket arbetar för att bygga om sträckningen mellan Backaryd och Hallabro till en säkrare och mer framkomlig väg, bland annat ska sträckan bli mötesseparerad.

- Målet med vägarbetet är att vi ska få en bättre framkomlighet och en säkrare miljö i Backaryd samhälle, säger Andreas Rydström, projektledare på Trafikverket.

Trafikverket har sedan tidigare anordnat samråd, tagit emot synpunkter och haft vägplanen utställd för granskning. Efter synpunkter som kom in från markägare har vi valt att göra vissa justeringar i vägplanen.

- Vi hade fått synpunkter från markägare och i den nya vägplanen har vi hanterat dessa. Vi har även sett över placeringen av gång- och cykelvägen och flyttat denna till den norra sidan av väg 656 för att minska påverkan på närboende. Omarbetningen innebär även att ett 10-tal markägare får ett justerat bullerskydd, säger Andreas Rydström.

På grund av förändringarna i vägplanen kommer den att ställas ut för granskning på nytt, på Trafikverket Region Syd, Ronnebygatan 2, Karlskrona och Ronneby kommun, Karlshamnsvägen 4, Ronneby. Vägplanen finns tillgänglig för granskning den 12 april-5 maj.

Fakta:

  • Vägarbetet längs väg 27 mellan Backaryd och Hallabro ska förbättra vägens framkomlighet och säkerhet. Arbetet innebär att väg 27 får en ny sträckning förbi Backaryd, öster om samhället.
  • Vägen passerar både väg 656 och väg 657 på broar. De vägarna får ingen förbindelse med den nya vägen. Mellan Backaryd och Hallabro byggs nuvarande väg om i befintlig sträckning. Hela sträckan blir en mötesseparerad väg med mitträcke. Sträckan är cirka 7 kilometer lång.
  • På grund av förändringarna i vägplanen kommer den att ställas ut för granskning på nytt, på Trafikverket Region Syd, Ronnebygatan 2, Karlskrona och Ronneby kommun, Karlshamnsvägen 4, Ronneby. Vägplanen finns tillgänglig för granskning den 12 april-5 maj.

Mer information:

www.trafikverket.se/backaryd-hallabro

Kontakter

Andreas Rydström, projektledare Trafikverket, 010-124 29 85
Trafikverkets pressjour, 0771-31 15 00

Om

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar och långsiktig planering av det samlade transportsystemet.

Följ Trafikverket

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Trafikverket

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum