Trafikverket

Presstips: Mälarbanans arbetsmiljöpris 2020 går till Norconsult

Dela

Trafikverket delar ut Mälarbanans arbetsmiljöpris 2020 till Norconsult som prisas för sitt arbete med att säkerställa en god och säker arbetsmiljö.

Foto: Sonja Sandström.    Från vänster: Lennart Wetterholt, Uppdragsledare Mälarbanan
Anna-Jeanette Larnelius, vVD & Affärsområdeschef Mark & Vatten
Stefan Thelander, Marknads- & Utvecklingschef samt
Åke Södergren, BAS-P ansvarig projekt Mälarbanan
Foto: Sonja Sandström. Från vänster: Lennart Wetterholt, Uppdragsledare Mälarbanan Anna-Jeanette Larnelius, vVD & Affärsområdeschef Mark & Vatten Stefan Thelander, Marknads- & Utvecklingschef samt Åke Södergren, BAS-P ansvarig projekt Mälarbanan

Årets pristagare har utsetts bland de leverantörer som genomför projekteringsuppdrag åt Projekt Mälarbanan för att belysa vikten av att arbetsmiljöfrågor hanteras och arbetsmiljörisker minimeras redan i planerings- och projekteringsskedet. 

Motiveringen till årets arbetsmiljöpris lyder:

”För sitt nyskapande arbete med innovationsprocessen, sitt samverkansarbete med samtliga intressenter samt för att arbetsmiljöfrågorna finns med som en röd tråd i hela planerings- och projekteringsarbetet.”

– Alla våra leverantörer ska komma hem friska och hela från sitt arbete, varje dag, det är det absolut viktigaste för mig. En god planering i ett tidigt skede är en av de bästa förutsättningarna för att skapa en säker arbetsmiljö. Arbetsmiljö och planering går hand i hand, säger Erik Lundman, projektchef på Trafikverket.

Den 10 december kommer årets pristagare, Norconsult, att presentera sitt arbetsmiljöarbete.

– Det goda samarbetet med Trafikverket har sedan första dagen präglats av öppenhet, kreativiteten och viljan att utveckla uppdragets arbetsmiljöarbete, vilket har gjort arbetsmiljöfrågorna till en naturlig del i projekteringsarbetet, säger Lennart Wetterholt, Norconsults uppdragsledare. 

Om Norconsults arbete

Norconsults uppdrag i att bygga ut Mälarbanan omfattar projektering av VA-omläggning av 500 ledningsobjekt samt att planera och projektera trafikåtgärder för de bil-, cykel och gångvägar som påverkas. Uppdraget omfattar projektets olika faser såsom förstudie, förprojektering, framtagning av bygghandling. Dessutom är Norconsult tekniskt beställarstöd under byggnationen. I projektet använder sig Norconsult av sin standardiserade innovationsprocess, som kan användas på många frågeställningar och därigenom bidra till optimala och kostnadseffektiva lösningar. 

– Att en gedigen överlämning sker från planerings- till utförandeskedet är oerhört viktigt för att vi ska ha en röd tråd i arbetsmiljöarbetet. Vi är alla en del i en säker arbetsmiljö, konstaterar Erik Lundman.

Årets övriga tävlande projektörer var Skanska,Ramboll och Tyréns. 

Varför ett arbetsmiljöpris?

En bra arbetsmiljö är en viktig och strategisk fråga för Projekt Mälarbanan. Vi prioriterar säkerhet, god hälsa och en olycksfri verksamhet. Vi vill minska antalet olyckor och tillbud på våra arbetsplatser, med målet att ingen ska skadas eller förolyckas. Vi arbetar tillsammans med hela branschen för en nollvision. För att stärka motivationen och uppmuntra till ett aktivt och bra arbetsmiljöarbete har vi instiftat Projekt Mälarbanans arbetsmiljöpris. Priset består av ett diplom och en prischeck på 25 000 kronor som ska användas till personalfrämjande åtgärder.

Kontakter

Erik Lundman, projektchef Trafikverket, 010-123 48 47

Trafikverkets pressjour, 0771-31 15 00

Bilder

Foto: Sonja Sandström.    Från vänster: Lennart Wetterholt, Uppdragsledare Mälarbanan
Anna-Jeanette Larnelius, vVD & Affärsområdeschef Mark & Vatten
Stefan Thelander, Marknads- & Utvecklingschef samt
Åke Södergren, BAS-P ansvarig projekt Mälarbanan
Foto: Sonja Sandström. Från vänster: Lennart Wetterholt, Uppdragsledare Mälarbanan Anna-Jeanette Larnelius, vVD & Affärsområdeschef Mark & Vatten Stefan Thelander, Marknads- & Utvecklingschef samt Åke Södergren, BAS-P ansvarig projekt Mälarbanan
Ladda ned bild

Om

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av det samlade transportsystemet samt byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Vår vision är att alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt. På Trafikverket jobbar cirka 9000 engagerade medarbetare som tillsammans bidrar till samhällsutvecklingen genom sina olika roller och kunskaper.

Följ Trafikverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Trafikverket

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum