Trafikverket

Presstips: Nya vägmärken ska bringa klarhet i ortsnamn

Dela

Den 14-15 juli kommer vägvisningen till Duvetorp/Kristvalla i Nybro att göras om i korsningarna utmed väg 125/576, 575/577, 573/575,573/576 och 577/576.

Trafikverket har, efter upprepade kontakter med allmänheten, förstått att det råder viss oklarhet kring vilket ortsnamn som är det riktiga.

I dag finns det vägvisning till Kristvalla längst vägarna, och inne i samhället finns platsmärken med båda ortsnamnen. På de nya skyltarna kommer Trafikverket istället att vägvisa till Duvetorp eftersom Lantmäteriet har beslutat att det är det korrekta ortsnamnet. Trafikverket måste enligt kulturmiljölagen vägvisa enligt Lantmäteriets beslut.

-  I samband med att de befintliga skyltarna är uttjänta och ska bytas ut, så rättar vi till vägvisningen. Personer som bor i samhället har postadress Duvetorp och nu kommer det att stämma även med namnet på samhället. Det finns även ett samhälle i närheten som heter Kristvallabrunn vilket kan leda till missförstånd. Vi hoppas och tror att det ska bli tydligare med den nya skyltningen. säger Charlotta Strand Johansson, enhetschef för Trafikmiljö på Trafikverket Region Syd.
 

Eftersom Kristvalla kyrka ligger mitt i Duvetorp och många kallar orten för Kristvalla har Trafikverket valt att också sätta upp vägvisning till Kristvalla kyrka. Trafikverket hoppas att den nya vägvisningen ska leda till en tydligare skyltning mot Duvetorp.

FAKTA: Vid statlig och kommunal verksamhet ska god ortnamnssed iakttas. Det innebär att:

  • hävdvunna ortnamn inte ska ändras utan starka skäl.
  • ortnamn i övrigt ska stavas enligt vedertagna regler för språkriktighet, om inte hävdvunna stavningsformer talar för annat.
  • påverkan på hävdvunna namn ska beaktas vid nybildning av ortnamn och namn på svenska, samiska, finska och meänkeli ska så långt som möjligt användas samtidigt på kartor samt vid skyltning och övrig utmärkning i flerspråkiga områden.

Namn som godkänts av Lantmäteriet ska i statlig och kommunal verksamhet användas i sin godkända form, enligt 1 kap. 4 § kulturmiljölagen (1988:950).

Kontakter

Charlotta Strand Johansson, enhetschef Trafikmiljö Trafikverket, 010-123 61 05
Trafikverkets pressjour, 0771-31 15 00

Om

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar och långsiktig planering av det samlade transportsystemet.

Följ Trafikverket

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Trafikverket

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum