Trafikverket

Presstips: Säkrare bro för fotgängare och trafikanter i Älmhult

27.4.2017 13:09 | Trafikverket

Dela

Den 2 maj inleder Trafikverket ett underhållsarbete på bron över järnvägen i Älmhult, väg 120. Slutresultatet kommer vara en säkrare bro med förlängd livstid.

Arbetet kommer att utföras i två etapper och ska vara färdigt under november 2017. Det rör sig om ett planerat underhåll som förlänger brons livslängd men också skapar en tryggare miljö för både fotgängare och cyklister eftersom man kommer att sätta upp ett avskiljande räcke mellan gång- och cykelbana och biltrafik. Trafikverket vill att trafikanter på våra vägar ska vara säkra och att alla ska komma fram som planerat.

Så här leder vi om trafiken:

  • Under byggtiden är ett körfält i varje körriktning öppet för personbilar.
  • Cyklister och fotgängare kan passera bron under hela byggtiden.
  • Tung trafik leds om via Södra Esplanaden/Skånevägen, Södra Ringvägen och Bäckgatan.

Under perioden som arbetet pågår finns det stor risk för köbildning, speciellt i rusningstrafik. Trafikverket hoppas att trafikanter har överseende med detta och visar hänsyn till de som arbetar med projektet och respekterar tillfälliga trafikanordningar.

Tack för att du visar hänsyn!

 

Mer information:

www.trafikverket.se/brokronoberg

Kontakter

Magnus Holm, projektledare Trafikverket, 010-123 92 90
Trafikverkets pressjour, 0771-31 15 00

Om

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar och långsiktig planering av det samlade transportsystemet.

Följ Trafikverket

Skriv in din e-postadress så får du ett mejl när vi har något nytt att berätta.

Senaste nyheterna från Trafikverket

Pressinbjudan Trafikverket har förbättrat säkerheten längs väg 597 genom Björsbyn18.5.2017 13:25

Den 19 maj inviger Trafikverket den 4,3 km långa gång- och cykelvägen längs väg 597 mellan Reveln och Sinksundet, genom Björsbyn. Gång- och cykelvägen är dels friliggande och dels åtskild med kantsten. Passager och refuger ger säkrare övergångar för oskyddade trafikanter. Vägen har även förbättrats för fordonstrafik. Linjemålning återstår och görs under våren 2017. Tid och plats: Fredagen den 19 maj 2017 kl. 15.00–16.30 vid fotbollsplanen i Björsbyn. Besökare har möjlighet att genomföra en cykelutmaning och delta i tipspromenad. På plats deltar Arnold Vonkavaara, regional direktör, Trafikverket och Malin Lagervall, stadsbyggnadschef, Luleå kommun.   BakgrundBjörsbyn ligger nära Luleå och främst stadsdelen Porsön med affär, vårdcentral, skola, kyrka och universitet. I Björsbyn finns en välbesökt fotbollsplan och ett antal stall med många unga medlemmar. Innan den nya gång- och cykelvägen byggdes fanns ett behov av att kunna gå eller cykla mellan platserna och trafikmiljön längs Björsbyv

I vårt nyhetsrum kan du läsa de senaste nyheterna, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.Besök vårt nyhetsrum