Trafikverket

Presstips: Trafikverket förlänger livslängden på bro över E22

27.4.2017 13:07 | Trafikverket

Dela

Väg 554, Byggesvägen, går över E22 vid trafikplats Mörrum Östra. Mellan 2 maj till 25 maj byter Trafikverket tätskiktet på bron. Bron kommer under perioden att stängas för trafik och trafikanter hänvisas under tiden till omledningsvägar.

Tätskiktet är ett lager mellan asfalten och betongen på bron, den skyddar armeringen i betongen från rost. För att skydda bron och öka dess livslängd byter Trafikverket nu ut tätskiktet.

Under arbetet är bron avstängd för trafik och de som färdas på sträckan hänvisas därför till omledningsvägar. För att underlätta för fotgängare och cyklister kommer en tillfällig gång- och cykelväg att öppnas på bron. Detta är möjligt eftersom reglerna för säkerhetsavstånd, som regleras i arbetsmiljölagen, ser olika ut för bil- och cykeltrafik.

Omledningsvägarna mellan 2 maj och 25 maj

Du som kör längs väg 554, Byggesvägen:

  • Om du kommer norrifrån från Mörrum och kör längs väg 554, Byggesvägen, och vill passera bron hänvisas att köra ut på E22 västerut för att vända om i trafikplats Mörrum västra. Du leds upp vid Trafikplats Mörrum östra och sedan vidare söderut på väg 554, Byggesvägen.
  • Om du kommer söderifrån från Elleholm hänvisas du att köra österut på E22 för att vända om i trafikplats Karlshamn västra. Du leds upp vid Trafikplats Mörrum östra och norrut på väg 554, Byggesvägen.

Du som vill svänga av från E22 vid trafikplats Mörrum östra:

  • Du som kör i östlig riktning och vill svänga av söderut kör som vanligt.
  • Du som kör i östlig riktning och vill svänga av norrut kommer att ledas upp på rampen, sedan ner på E22 igen, för att köra bort till trafikplats Karlshamn västra där du vänder och kör tillbaka, för att sedan svänga av E22 norrut vid trafikplats Mörrum östra.
  • Du som kör i västlig riktning och vill svänga av norrut kör som vanligt.
  • Du som kör i västlig riktning och vill svänga av söderut kommer att ledas upp på rampen, sedan ner på E22 igen, för att köra bort till trafikplats Mörrum västra där du vänder och kör tillbaka, för att sedan svänga av E22 söderut vid trafikplats Mörrum östra.

Du som vill passera bron med långsamtgående fordon:

  • Du kommer ledas om via väg 555, Forsbacka vägen.

Tack för att du visar hänsyn!

Kontakter

Fredrik Hasselström, projektledare Trafikverket, 010 – 123 92 96, fredrik.hasselstrom@trafikverket.se

Trafikverkets pressjour, 0771-31 15 00

Om

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar och långsiktig planering av det samlade transportsystemet.

Följ Trafikverket

Skriv in din e-postadress så får du ett mejl när vi har något nytt att berätta.

Senaste nyheterna från Trafikverket

Pressinbjudan Trafikverket har förbättrat säkerheten längs väg 597 genom Björsbyn18.5.2017 13:25

Den 19 maj inviger Trafikverket den 4,3 km långa gång- och cykelvägen längs väg 597 mellan Reveln och Sinksundet, genom Björsbyn. Gång- och cykelvägen är dels friliggande och dels åtskild med kantsten. Passager och refuger ger säkrare övergångar för oskyddade trafikanter. Vägen har även förbättrats för fordonstrafik. Linjemålning återstår och görs under våren 2017. Tid och plats: Fredagen den 19 maj 2017 kl. 15.00–16.30 vid fotbollsplanen i Björsbyn. Besökare har möjlighet att genomföra en cykelutmaning och delta i tipspromenad. På plats deltar Arnold Vonkavaara, regional direktör, Trafikverket och Malin Lagervall, stadsbyggnadschef, Luleå kommun.   BakgrundBjörsbyn ligger nära Luleå och främst stadsdelen Porsön med affär, vårdcentral, skola, kyrka och universitet. I Björsbyn finns en välbesökt fotbollsplan och ett antal stall med många unga medlemmar. Innan den nya gång- och cykelvägen byggdes fanns ett behov av att kunna gå eller cykla mellan platserna och trafikmiljön längs Björsbyv

I vårt nyhetsrum kan du läsa de senaste nyheterna, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.Besök vårt nyhetsrum