Trafikverket

Presstips: Trafikverket förlänger livslängden på bro över E22

Dela

Väg 554, Byggesvägen, går över E22 vid trafikplats Mörrum Östra. Mellan 2 maj till 25 maj byter Trafikverket tätskiktet på bron. Bron kommer under perioden att stängas för trafik och trafikanter hänvisas under tiden till omledningsvägar.

Tätskiktet är ett lager mellan asfalten och betongen på bron, den skyddar armeringen i betongen från rost. För att skydda bron och öka dess livslängd byter Trafikverket nu ut tätskiktet.

Under arbetet är bron avstängd för trafik och de som färdas på sträckan hänvisas därför till omledningsvägar. För att underlätta för fotgängare och cyklister kommer en tillfällig gång- och cykelväg att öppnas på bron. Detta är möjligt eftersom reglerna för säkerhetsavstånd, som regleras i arbetsmiljölagen, ser olika ut för bil- och cykeltrafik.

Omledningsvägarna mellan 2 maj och 25 maj

Du som kör längs väg 554, Byggesvägen:

  • Om du kommer norrifrån från Mörrum och kör längs väg 554, Byggesvägen, och vill passera bron hänvisas att köra ut på E22 västerut för att vända om i trafikplats Mörrum västra. Du leds upp vid Trafikplats Mörrum östra och sedan vidare söderut på väg 554, Byggesvägen.
  • Om du kommer söderifrån från Elleholm hänvisas du att köra österut på E22 för att vända om i trafikplats Karlshamn västra. Du leds upp vid Trafikplats Mörrum östra och norrut på väg 554, Byggesvägen.

Du som vill svänga av från E22 vid trafikplats Mörrum östra:

  • Du som kör i östlig riktning och vill svänga av söderut kör som vanligt.
  • Du som kör i östlig riktning och vill svänga av norrut kommer att ledas upp på rampen, sedan ner på E22 igen, för att köra bort till trafikplats Karlshamn västra där du vänder och kör tillbaka, för att sedan svänga av E22 norrut vid trafikplats Mörrum östra.
  • Du som kör i västlig riktning och vill svänga av norrut kör som vanligt.
  • Du som kör i västlig riktning och vill svänga av söderut kommer att ledas upp på rampen, sedan ner på E22 igen, för att köra bort till trafikplats Mörrum västra där du vänder och kör tillbaka, för att sedan svänga av E22 söderut vid trafikplats Mörrum östra.

Du som vill passera bron med långsamtgående fordon:

  • Du kommer ledas om via väg 555, Forsbacka vägen.

Tack för att du visar hänsyn!

Kontakter

Fredrik Hasselström, projektledare Trafikverket, 010 – 123 92 96, fredrik.hasselstrom@trafikverket.se

Trafikverkets pressjour, 0771-31 15 00

Om

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar och långsiktig planering av det samlade transportsystemet.

Följ Trafikverket

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Trafikverket

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum