Ekobrottsmyndigheten

Pressträff med anledning av tingsrättens dom rörande s.k. HQ-målet

Dela

Imorgon kl. 13.00 faller Stockholms tingsrätts dom mot fem tidigare ledande nyckelpersoner i HQ Bank AB samt HQ AB. Åtalspunkterna har för fyra av dem rört grovt svindleri. För tre av dem grovt bokföringsbrott samt för en av dem medhjälp till grovt svindleri. Åklagarna i målet har förutom fängelsestraff yrkat på näringsförbud samt förbud att lämna ekonomiskt biträde.

Ekobrottsmyndigheten har utrett de misstankar om ekonomisk brottslighet som uppstod i samband med att HQ för snart sex år sedan förlorade sitt banktillstånd.

Vid en pressträff som äger rum imorgon på Ekobrottsmyndighetens huvudkontor kommer journalister ges möjlighet att få chefsåklagare Martin Tidéns kommentarer kring domen samt möjlighet att genomföra kortare intervju.


Anmälan sker senast kl. 12.00 den 21 juni via e-mail till pressEBM@ekobrottsmyndigheten.se

Medverkande från Ekobrottsmyndigheten
Chefsåklagare Martin Tidén

Tid: kl. 14.30 den 21 juni 2016

Plats: Ekobrottsmyndighetens huvudkontor på Fleminggatan 14

 

Medtag presslegitimation

Välkomna!

Kontakter

Om

Ekobrottsmyndigheten
Ekobrottsmyndigheten
Fleminggatan 14,Box 22098
104 22 Stockholm

010-562 90 00https://www.ekobrottsmyndigheten.se

Ekobrottsmyndigheten är en specialistmyndighet inom åklagarväsendet. Vi bekämpar ekobrott i Sverige och har även ett samordnande ansvar vad gäller andra myndigheters insatser på området. Verksamheten omfattar hela kedjan från underrättelseverksamhet, utredning och lagföring till process i domstol.

Följ Ekobrottsmyndigheten

Abonnera på våra pressmeddelanden.