Svenska kyrkan

Pressträff under MR-dagarna: Kampen för ungdomars sexuella och reproduktiva rättigheter

Dela

I Tanzania är flickors sexuella rättigheter väldigt utsatta. 15 % av alla unga flickor i Tanzania könsstympas och blir man gravid kastas man ofta ut från skolan. Svenska kyrkans utsända, Josephine Sundqvist, arbetar tillsammans med lokala krafter mot bland annat könsstympning och för allas rätt att bestämma över den egna kroppen. Möt henne och modiga partners från Tanzania på en pressträff inför seminariet My Body – My right på MR-dagarna.

Under pressträffen lyfts religiösa aktörers betydelse i arbetet för ungdomars sexuella och reproduktiva rättigheter. Medverkar gör bl a europaparlamentarikern Linnéa Engström, utvecklingsforskaren Josephine Sundqvist och representanter för Svenska kyrkans partner i Tanzania.

Tid och plats för pressträffen: Fredag den 10 november kl. 13:30-14:20 i MR-dagarnas pressrum, lokal K15 i Kongresshuset. Efter korta anföranden av de medverkande, finns möjlighet att ställa frågor i gemensamt forum och därefter tid för enskilda intervjuer efter behov. Moderator: Josephine Sundqvist (se nedan).

Anmälan till pressträffen: mejla namn, redaktion och kontaktuppgifter till pressekreterare Ewa Almqvist på ewa.almqvist@svenskakyrkan.se, senast torsdag den 9 november kl. 15:00.

Pressträffen hålls direkt före fredagens seminarium My body – My right om religiösa normer, övertygelser, religiösa aktörer och vad Sverige kan göra i den globala kampen för ungdomars sexuella och reproduktiva rättigheter*. I seminariet medverkar två av Svenska kyrkans partnerorganisationer i Tanzania tillsammans med forskare, beslutsfattare och politiska experter inom global hälsa och SRHR.

Seminariet My body – My right börjar kl. 14.30. 
Plats: MR-dagarna i Jönköping, Elmia Konferensrum 12. 
Paneldeltagare: 
Paul Mmbando, Evangelisk-Lutherska kyrkan i Tanzania.
Lennart Hjelmåker, Sveriges ambassadör för Global hälsa och tidigare ambassadör i Tanzania.
Linnéa Engström, Europaparlamentariker.
Gloria Mafole, kristna rådet i Tanzania. 
Susanne Strömdal, forskare i global hälsa vid Karolinska institutet.
Moderator: Josephine Sundqvist**, ursprungligen från Jönköping, är Svenska kyrkans regionala representant i östra Afrika. Hon bedriver också forskning om globalisering, religion och välfärd i Tanzania (se nedan).

- - - - -

* Sexuella och reproduktiva rättigheter är en del av de mänskliga rättigheterna, och inkluderar rätten att bestämma över din egen kropp. Brist på kunskap såväl som diskriminering och förtryck begränsar genomförandet av sexuella och reproduktiva rättigheter. Dessa rättigheter påverkas ofta starkt av religiösa normer och traditioner, vilken många gånger har haft en negativ inverkan på attityderna i samhället och för ungdomar och andra utsatta grupper.

** Josephine Sundqvist, från Jönköping, har bakgrund som utvecklingsforskare och har arbetat med utvecklingssamarbete i regionerna Asien och Afrika och som processledare för FN, statliga myndigheter och det civila samhället. Hon har under de senaste åren bedrivit forskning om religion och utveckling och religiösa aktörers roll inom hälsosektorn i Tanzania. Den 24 november disputerar hon vid Uppsala universitet med avhandlingen "Beyond an instrumental approach to religion and development Challenges for church-based healthcare in Tanzania

Nyckelord

Bilder

Om

Svenska kyrkan
Svenska kyrkan
Kyrkokansliet
751 70 Uppsala

https://www.svenskakyrkan.se/

Följ Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kyrkan

Statement: Great concern about deeper divisions following Trump’s initiative6.12.2017 17:51Pressmeddelande

Along with many others, including the heads of local churches in Jerusalem, we express deep concern today over President Trump’s plans to unilaterally change the status of Jerusalem by recognising it as the Israeli capital and moving the U.S. embassy to that city. We support maintaining the status of Jerusalem as an open city, shared between two peoples and three religions, where access to sacred sites is assured – in accordance with international agreements. The peace we all seek and yearn for must be based on solutions negotiated by the parties to the conflict and based on international law. There is an imminent danger that Trump’s initiative will lead to further divisions and violence; not only in Jerusalem but throughout the region, making it impossible to find a peaceful solution for Israel and Palestine. When unrest and violence increase in this region, it is primarily ordinary people who suffer. Many of these people are already living in vulnerable situations. We empathise with

Uttalande: Stor oro för ökad splittring efter Trumps initiativ6.12.2017 17:51Pressmeddelande

Tillsammans med många andra, däribland det kyrkliga ledarskapet i Jerusalem, uttrycker vi idag djup oro över president Trumps planer på att ensidigt förändra Jerusalems status genom att erkänna Jerusalem som Israels huvudstad och flytta sin ambassad dit. Vi stödjer upprätthållandet av Jerusalems status som en öppen stad, delad mellan två folk och tre religioner och där tillgängligheten till de heliga platserna garanteras – i enlighet med internationella överenskommelser. Den fred vi alla söker och längtar efter måste bygga på framförhandlade lösningar av konfliktens parter med utgångspunkt i folkrätten. Det finns en överhängande risk att Trumps initiativ leder till ytterligare splittring och våld inte bara i Jerusalem utan i hela regionen, och omöjliggör en fredlig lösning för Israel och Palestina. När oron och våldet ökar i regionen är det främst människorna som drabbas. Många av dessa lever redan i utsatthet. Vi delar den vånda som våra partner i Jerusalem lever med. Nu närmar vi oss

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum