Vänsterpartiet Malmö

Prioritera barnen istället för att lägga pengar på hög!

Dela

I den ekonomiska prognosen beräknas årets överskott för Malmö stad bli +625 Mkr, det är +428 Mkr mer än budget. Vi i Vänsterpartiet yrkade på dagens kommunstyrelsemöte att budgeten för arbetsmarknads- och socialnämnden bör justeras och det nödvändiga förebyggande arbetet i kommunen prioriteras. Tyvärr tyckte varken mittenstyret eller högerpartierna detsamma.

Vi i Vänsterpartiet tycker det är bra att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att justera budgeten för ett antal nämnder nu när det finns ett överskott att fördela. Det gäller bland annat att täcka upp uteblivna statsbidrag för bemanningen av äldreomsorgen, bidrag till fritidshem och lågstadiesatsningen, där staten i år drar in bidragen.

Vi anser dessutom att arbetsmarknads- och socialnämnden som har ett prognostiserat underskott på 40 Mkr - bland annat för att fler unga far illa än vad som budgeterats för - borde kompenseras.

- Vi anser att kommunfullmäktige ska kompensera arbetsmarkands- och socialnämnden för detta underskott, så att de slipper göra fler nedskärningar på insatserna till de mest utsatta barnen och ungdomarna. Vi vet alla att tidigare och tillräckliga insatser gör att vi stoppar både mänskligt och ekonomiskt lidande framöver. Att lägga pengar på hög i kommunens kassakista när vi har barn inom socialtjänsten som far illa är inte försvarligt, säger Emma-Lina Johansson (V), ledamot i kommunstyrelsen. 

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Vänsterpartiet Malmö
Vänsterpartiet Malmö
Nobelvägen 51 B
214 33 Malmö

040-96 64 67http://www.vmalmo.se

Vänsterpartiet Malmö är Vänsterpartiets största partiförening. Vi kämpar för ett jämlikt Malmö i kommunfullmäktige men verkar också bland Malmös socialistiska, feministiska, antirasistiska och gröna rörelser. Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet.

Följ Vänsterpartiet Malmö

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Malmö

Malmövänstern motionerar: Starta försöksverksamhet med Lekotek!27.6.2019 06:00:00 CESTPressmeddelande

Malmökommissionen hade som mål att ta fram åtgärder som skulle göra Malmö hållbart, både ekologiskt och socialt. Malmö Stads Miljöprogram lyfter bland annat att ekologisk hållbarhet stärks genom att vi minskar vår konsumtion och staden ska bidra till att utveckla cirkulär- och delningsekonomi. En viktig åtgärd gällande social hållbarhet är att skapa mötesplatser för stadens invånare. Malmövänstern motionerar därför om att införa en verksamhet som förenar båda dessa mål: Lekotek.

Malmövänstern motionerar: Förändra MKB:s direktiv - bygg bort bostadsbristen!24.6.2019 06:00:00 CESTPressmeddelande

Vänsterpartiet ser bostaden som en mänsklig rättighet, men trots ökat bostadsbyggande är bostadsbrist och hemlöshet fortsatt stora problem i Malmö. De bostäder som byggs vänder sig främst till dem med kapital eller högre inkomster och är oftast omöjliga att hyra för dem utan kapital och med låga eller medelstora inkomster. Malmövänstern motionerar därför om att kommunen till fullo ska använda sitt eget allmännyttiga bostadsbolag, MKB, för att lösa problemen med bristen på hyreslägenheter vanligt folk har råd att bo i.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum