Vänsterpartiet Malmö

Prioritera barnen istället för att lägga pengar på hög!

Dela

I den ekonomiska prognosen beräknas årets överskott för Malmö stad bli +625 Mkr, det är +428 Mkr mer än budget. Vi i Vänsterpartiet yrkade på dagens kommunstyrelsemöte att budgeten för arbetsmarknads- och socialnämnden bör justeras och det nödvändiga förebyggande arbetet i kommunen prioriteras. Tyvärr tyckte varken mittenstyret eller högerpartierna detsamma.

Vi i Vänsterpartiet tycker det är bra att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att justera budgeten för ett antal nämnder nu när det finns ett överskott att fördela. Det gäller bland annat att täcka upp uteblivna statsbidrag för bemanningen av äldreomsorgen, bidrag till fritidshem och lågstadiesatsningen, där staten i år drar in bidragen.

Vi anser dessutom att arbetsmarknads- och socialnämnden som har ett prognostiserat underskott på 40 Mkr - bland annat för att fler unga far illa än vad som budgeterats för - borde kompenseras.

- Vi anser att kommunfullmäktige ska kompensera arbetsmarkands- och socialnämnden för detta underskott, så att de slipper göra fler nedskärningar på insatserna till de mest utsatta barnen och ungdomarna. Vi vet alla att tidigare och tillräckliga insatser gör att vi stoppar både mänskligt och ekonomiskt lidande framöver. Att lägga pengar på hög i kommunens kassakista när vi har barn inom socialtjänsten som far illa är inte försvarligt, säger Emma-Lina Johansson (V), ledamot i kommunstyrelsen. 

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Vänsterpartiet Malmö
Vänsterpartiet Malmö
Nobelvägen 51 B
214 33 Malmö

040-96 64 67http://www.vmalmo.se

Vänsterpartiet Malmö är Vänsterpartiets största partiförening. Vi kämpar för ett jämlikt Malmö i kommunfullmäktige men verkar också bland Malmös socialistiska, feministiska, antirasistiska och gröna rörelser. Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet.

Följ Vänsterpartiet Malmö

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Malmö

Malmövänstern motionerar: Driv boenden i offentlig regi!4.6.2020 06:00:00 CESTPressmeddelande

Kommunförbundet Skåne genomför idag ett stort antal ramupphandlingar av olika privata verksamheter. Det är vårdboenden, särskilda boenden för äldre, LSS-boenden, HVB-hem, missbruksvård med mera. Vi i Vänsterpartiet anser att denna samverkan mellan Skånes kommuner är bra, men tycker Kommunförbundet Skåne ska samordna utbyggnaden av behovet av boenden och behandlingsformer i de olika kommunerna, istället för att upphandla privata boenden. På detta sätt får vi verksamheterna i offentlig regi, fria från vinstintressen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum