Stockholms stad

Prisad biträdande rektor får internationell gymnasieskola att växa

Dela

Martin Davidsson på International School of the Stockholm Region får utmärkelsen Årets biträdande rektor på gymnasiet av Stockholms stad. Han prisas för ett ledarskap präglat av nyfikenhet, lyhördhet och höga ambitioner.

Martin Davidsson på ISSR får utmärkelsen Årets biträdande rektor på gymnasiet av Stockholms stad. Foto: Pelle Mårtenson
Martin Davidsson på ISSR får utmärkelsen Årets biträdande rektor på gymnasiet av Stockholms stad. Foto: Pelle Mårtenson

Martin, som även är legitimerad lärare i engelska och historia, har arbetat i Stockholms stad i 23 år. Han har jobbat på IB-programmet sedan 2000, och blev biträdande rektor när skolan flyttade från Skärholmen till Södermalm. 2012 öppnade International School of the Stockholm Region, ISSR, med grundskola och gymnasium för elever i åldrarna fem till nitton år.

Martin har en stor del i skolans utveckling. På tio år har skolan vuxit från några klassrum i en korridor till en stor skola fylld med elever från hela världen. Många av skolans elever har vårdnadshavare som arbetar internationellt och flyttar runt mellan olika länder.

Lärare sätter ej betyg – fokuserar på relationer

Slutmålet för gymnasieeleverna på ISSR är att klara slutproven som genomförs under maj månad i årskurs tre. Slutproven rättas av IBs examinatorer. Att lärarna inte sätter betyg på eleverna underlättar för elever och lärare att skapa goda relationer.

- Lärarrollen kan bli mer stödjande och eleverna kan känna att de inte blir bedömda i allt. Det bidrar till en bra inlärningsmiljö med fokus på det formativa arbetet, menar Martin.

Jobbigt att flytta runt i världen – elevers behov är grunden

På ISSR följs elevernas utveckling nära med omdömen tre till fyra gånger per år. ISSR deltar också i Stockholm stads gymnasieenkät. IB gör en genomlysning av skolan var femte år. Den ligger till grund för skolans vidare utvecklingsarbete. Professor Helen Timperleys modell för kollegialt lärande är central på skolan.

- Det känns hedrande att få pris och det känns extra kul att det är för att vi på skolan fokuserar på det kollegiala arbetet. Med Timperleys forskning som grund utgår vi från vad eleverna har för behov och utvecklar kontinuerligt vår organisation och vår undervisning utifrån det.

Resultaten påverkas även av hur eleverna mår. Att flytta runt i världen kan vara jobbigt. Det har Martin själv erfarenhet av eftersom han gick på en IB skola på gymnasiet då hans föräldrar arbetade i London och familjen bodde där en tid. Martin arbetar nära skolans elevhälsoteam och de har möten varje vecka.

- Det har tagit tio år att sätta organisationen och nu ska vi fortsätta att förädla skolan och få verksamheten att växa på ett hållbart sätt.

Fakta om ISSR och IB

International School of the Stockhom Region, ISSR, är en internationell skola som drivs av Stockholms stad och The International Baccalaureate, IB.

IB, är en icke vinstdrivande stiftelse med 5400 skolor i 159 länder, varav ISSR är en. IB-programmen både i grundskolan och på gymnasiet genomsyras av idén om ”education for peace” där ”international-mindedness” utgör stommen.

På gymnasiet är IB Diploma Programme (IBDP) en universitetsförberedande utbildning som utvecklar elevernas kritiska tänkande. Elever med examen från IB är eftertraktade på ledande universitet runt om i världen.

International School of the Stockholm Region 

Juryns motivering

Martin har genom kontinuitet, höga ambitioner och förväntningar utvecklat verksamheten på ISSR. Martin har drivit och utvecklat skolans kollegiala arbete som präglas av ett systematiskt och vetenskapligt förhållningssätt, vilket lett till en mycket positiv utveckling av elevernas resultat över tid. Martins ledaregenskaper präglas av nyfikenhet, öppenhet och lyhördhet som i hög grad bidrar till skolans positiva utveckling.

Fakta om utmärkelsen

Stockholms stad delar ut utmärkelser till årets lärare, årets lärarlag, årets rektorer och årets biträdande rektorer. Prisutdelningen ägde rum på konferensen Leda lärande.

Lärare, andra pedagoger och skolledare kan nominera kollegor i Stockholms stad till utmärkelserna årets lärare och årets lärarlag. Rektor och biträdande rektor nomineras av närmsta chef.

Juryn består av Lena Holmdahl, utbildningsdirektör, Lee Orberson, grundskoledirektör, och Joachim Håkansson, gymnasiedirektör.

Prissumman fastställs varje år och delas ut till skolan för att användas till professionsutveckling för vinnaren. Årets prissumma till Årets lärare, Årets rektor och Årets biträdande rektor är 10 000 kronor och ska användas till professionsutveckling.

Siffror om lärare och rektorer

Ungefär 9 200 personer är anställda som lärare inom utbildningsförvaltningen i Stockholms stad.

Det finns cirka 7 100 lärare i Stockholms stads kommunala grundskolor.

Det finns cirka 1 600 lärare i Stockholm stads kommunala gymnasier.

Det finns cirka 130 rektorer på Stockholms stads kommunala grundskolor.

Det finns 26 rektorer på Stockholms stads kommunala gymnasier.

Kontakt

Martin Davidsson
Deputy Head and DP Coordinator
International School of the Stockholm Region, ISSR
Mobil: +46 70-728 43 15
E-post: martin.davidsson@edu.stockholm.se

Kontakter

UtbildningsförvaltningenPresskontakter: Matilda Asp och Monica Eriksson

Ring 08 - 508 333 00 eller maila: info.utbildning@edu.stockholm.se

Kommunikationschef: Sofia Oliv telefon 08-508 33 331 eller sofia.oliv@edu.stockholm.se.

Förvaltningen ansvarar för och driver kommunal förskoleklass, grundskola, grundsärskola, skolbarnsomsorg, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Förvaltningen ansvarar för stadens kontakter med fristående skolor och ska informera om alla sökalternativ oavsett anordnare. Förvaltningen ger tillstånd till och utövar tillsyn över enskilda förskolor samt svarar för övergripande uppföljning av alla skolformer oavsett anordnare.

Bilder

Martin Davidsson på ISSR får utmärkelsen Årets biträdande rektor på gymnasiet av Stockholms stad. Foto: Pelle Mårtenson
Martin Davidsson på ISSR får utmärkelsen Årets biträdande rektor på gymnasiet av Stockholms stad. Foto: Pelle Mårtenson
Ladda ned bild

Om

Stockholms stad
Stockholms stad
Ragnar Östbergs plan 1
105 35 Stockholm

08 508 290 00http://start.stockholm

En bra skola för alla

Vi på utbildningsförvaltningen arbetar utifrån visionen om en bra utbildning för alla barn i Stockholm, oavsett bakgrund. Stockholms stads skolor är öppna för alla. Elevernas förutsättningar, deras motivation, lärandet och vart de är på väg är vårt fokus. Stadens skolor är väl ansedda och det är alltid nära till en skola med hög kvalitet. Från förskola till gymnasium har elever och föräldrar ett stort inflytande och möjlighet att välja mellan ett brett utbud av olika pedagogiska inriktningar.

Följ Stockholms stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Stockholms stad

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum