Tekniska verken i Linköping

Prisjusteringar för hushållsavfallstjänster

Dela

Från och med 13 januari 2021 kommer priset för sophämtning i Linköping att höjas med i snitt 6 procent på grund av ökade kostnader. Avgiften har legat under riksgenomsnittet och kommer fortsätta att göra det även efter prisjusteringen.

Insamlingen av hushållsavfall är avgiftsfinansierad och bedrivs enligt självkostnadsprincipen. Utgångspunkten är att avfallsavgifterna ska täcka kommunens hela kostnad för avfallshanteringen. Under de senaste åren har inte ekonomisk balans uppnåtts inom det kommunala uppdraget och kostnaderna 2021 stiger ytterligare. En höjning är därför nödvändig för att på sikt nå självkostnad. Första steget togs 2018 för att åstadkomma ekonomisk balans.

Bakgrunden till kostnadsökningen är bland annat:
• Ökad sortering på återvinningscentralerna av exempelvis plast, böcker och textil.
• Indexregleringar i entreprenadavtal samt ökade avfallsmängder på återvinningscentralerna.
• Höjd skatt på avfall, 2021 höjs skatten till 100 kronor per ton och 2022 höjs skatten ytterligare till 125 kronor per ton.
• Ökade informationsinsatser för bättre sortering.

I förslaget till prisjusteringar för hushållsavfallstjänster ingår också bland annat slamtömning från enskilda avlopp och latrinhämtning. Förslaget innebär en höjning av den fasta avgiften med 10 procent, och den rörliga avgiften med 4 procent vilket i snitt ger en sammanlagd justering på 6 procent från och med 13 januari 2021. Den föreslagna höjningen innebär i genomsnitt 9,50 kronor per månad för ett villahushåll.

Prisexempel för en villa med ett 190-literskärl:
(En snittvilla kastar cirka 320 kilo per år)

Nuvarande pris                                                  Nytt pris
Fast avgift 785 kronor                                         Fast avgift 864 kronor
(Ökning 6,58 kronor per månad)

Pris per kilo 2,95 kronor                                      Pris per kilo 3,07 kronor
Snitt 947 kronor per år                                        Snitt 981,76 kronor per år
(Ökning 2,90 kronor per månad)

Totalt: 1 732 kronor per år                                Totalt: 1 846 kronor per år
(Alla priser är angivna inklusive moms)

För mer information kontakta gärna:
Liselott Myrbråten, affärsområdeschef, Avfallstjänster, Tekniska verken, 013-20 80 43
liselott.myrbraten@tekniskaverken.se

Bilder

Om

Tekniska verken i Linköping
Tekniska verken i Linköping
Box 1500
581 15 Linköping

013 - 20 80 00https://www.tekniskaverken.se/

Tekniska verken-koncernen bygger världens mest resurseffektiva region genom att erbjuda smarta och effektiva lösningar som förenklar våra
215 000 privat- och företagskunders vardag. Tillsammans med våra kunder tar vi hand om och nyttjar jordens resurser på ett bättre sätt, med mer nytta och mindre påverkan på miljön. Vi erbjuder tjänster inom elnät och elhandel, avfall, biogas, effektiva energilösningar, vatten och avlopp, fjärrvärme, fjärrkyla, bredband, belysning och laddlösningar. 
 
Välkommen att läsa mer på tekniskaverken.se
 

Tekniska verken i Linköping AB (publ) Box 1500 581 15 Linköping Besöksadress: Brogatan 1 Presskontakt: 013-20 91 40 Växel: 013-20 80 00

Följ Tekniska verken i Linköping

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Tekniska verken i Linköping

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum