Tekniska verken i Linköping

Prisjusteringar för hushållsavfallstjänster

Dela

Från och med 1 januari 2022 kommer priset för sophämtning i Linköping att höjas med i snitt 9 procent på grund av ökade kostnader. Avgiften har legat under riksgenomsnittet och kommer fortsätta att göra det även efter prisjusteringen.

Insamlingen av hushållsavfall är avgiftsfinansierad och bedrivs enligt självkostnadsprincipen. Utgångspunkten är att avfallsavgifterna ska täcka kommunens hela kostnad för avfallshanteringen. Under de senaste åren har inte ekonomisk balans uppnåtts inom det kommunala uppdraget och kostnaderna 2022 stiger ytterligare. En höjning är därför nödvändig för att på sikt nå självkostnad. 

Bakgrunden till kostnadsökningen är bland annat:
• Nytt kommunalt ansvar för returpapper (inklusive tidningar) som tidigare varit producentansvar.
• Höjd skatt på avfall. 2021 höjdes skatten till 100 kronor per ton och 2022 höjs skatten ytterligare till 125 kronor per ton.
• Indexregleringar i entreprenadavtal, samt ökade avfallsmängder på återvinningscentralerna. I detta ingår också ökad sortering på återvinningscentralerna av exempelvis plast, böcker och textil för att komma högre upp i avfallstrappan.
• Höjda kostnader för utsläppsrätter för koldioxid.
• Ökade informationsinsatser för att arbeta med målsättningarna i avfallsplanen

I prisjusteringarna för hushållsavfallstjänster ingår också bland annat slamtömning från enskilda avlopp och latrinhämtning. Priset höjs med cirka 9 procent från och med 1 januari 2022, vilket innebär 13,70 kronor per månad i genomsnitt för ett villahushåll. 

Linköpings kommun har i samarbete med Tekniska verken tagit fram en ny avfallsplan där Tekniska verken har fått uppdraget att utföra stora delar av det arbete som behöver göras för att nå målen som satts upp. 

Fokusområden för det kommunala uppdraget 2022 kommer exempelvis vara att vara att:
• Öka tillgängligheten till återvinningscentralerna genom nytt inpasseringssystem och mer söndagsöppet.
• Överta ansvaret för insamlingen av returpapper från producenterna.
• Satsa på informationskampanjer i syfte att minska mat och restavfall med 25 procent till 2025.
• Förbättra kundkommunikationen genom exempelvis avisering till slamkunder inför och efter tömning.
• Flytta avfall högre i avfallstrappan genom att exempelvis fraktionen brännbart på återvinningscentralen får ökat fokus genom att införa ”töm säcken”.


Prisexempel för en villa med ett 190-literskärl:
(En snittvilla kastar cirka 310 kg/år)

Nuvarande pris                            Nytt pris
Fast avgift 864 kronor                   Fast avgift 942 kronor (ökning 6,50 kronor per månad)

Pris per kilo 3,07 kronor                Pris per kilo 3,35 kronor
Snitt 952 kronor per år                  Snitt 1038 kronor per år (ökning 7,20 kronor per månad)

Totalt: 1816 kronor per år          Totalt: 1980 kronor per år (Inklusive moms)


För mer information kontakta gärna:
Liselott Myrbråten, affärsområdeschef, Avfallstjänster, Tekniska verken, 013-20 80 43
liselott.myrbraten@tekniskaverken.se

Bilder

Om

Tekniska verken i Linköping
Tekniska verken i Linköping
Box 1500
581 15 Linköping

013 - 20 80 00https://www.tekniskaverken.se/
Tekniska verken i Linköping
Box 1500
581 15 Linköping

Tekniska verken-koncernen bygger världens mest resurseffektiva region genom att erbjuda smarta och effektiva lösningar som förenklar våra
211 000 privat- och företagskunders vardag. Tillsammans med våra kunder tar vi hand om och nyttjar jordens resurser på ett bättre sätt, med mer nytta och mindre påverkan på miljön. Vi erbjuder tjänster inom elnät och elhandel, avfall, biogas, effektiva energilösningar, vatten och avlopp, fjärrvärme, fjärrkyla, bredband, belysning och laddlösningar. 
 
Välkommen att läsa mer på tekniskaverken.se
 

Tekniska verken i Linköping AB (publ) Box 1500 581 15 Linköping Besöksadress: Brogatan 1 Presskontakt: 013-20 91 40 Växel: 013-20 80 00

Läs om vårt bidrag till FN:s globala mål här

Följ Tekniska verken i Linköping

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Tekniska verken i Linköping

Linköpings- och Mjölbyborna har sänkt sin elförbrukning under hösten11.11.2022 10:00:00 CET | Pressmeddelande

Under oktober månad använde Tekniska verkens privatkunder i Linköping 17 procent mindre el i oktober 2022 jämfört med oktober 2021. Under september minskade samma hushålls elförbrukning med cirka 12 procent jämfört med september 2021. Privatkunderna i Mjölby-Svartådalen använde 22 procent mindre el i oktober 2022 jämfört med oktober 2021. Under september minskade Mjölbybornas elförbrukning med cirka 14 procent jämfört med september 2021.

Energiförbrukningsmätare årets vinnare i Innovation Camp11.11.2022 08:50:33 CET | Pressmeddelande

Igår kväll utsågs vinnarlaget i den årliga tävlingen Innovation Camp på Tekniska verken i Linköping. Elever från Platengymnasiet, Katedralskolan och Curt Nicolin Gymnasiet tog hem priset för företagsidén Voltsave som erbjuder en mätare med tillhörande app som visar energiförbrukningen i hemmet. Tjänsten "Tally" tydliggör i ett första steg kopplingen mellan varmvatten och energiförbrukning, då mätaren kan skruvas fast på alla vattenkranar. På sikt ska applikationen kunna visa hemmets hela energiförbrukning, för att påverka beteendet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum