Vårdföretagarna

Privat LSS-verksamhet slår kommunal

Dela

Privat driven daglig verksamhet och bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning håller hög kvalitet. Det visar Socialstyrelsens undersökning om kvalitet i verksamheten. De privat drivna verksamheterna hävdar sig bättre på 22 av 24 kvalitetsindikatorer.

Håkan Tenelius - näringspolitisk chef
Håkan Tenelius - näringspolitisk chef

- Möjligheten att kunna välja den verksamhet eller det boende som passar en bäst är viktig. LSS-verksamheter glöms ofta bort när valfrihet och privata alternativ inom välfärden diskuteras. Socialstyrelsens undersökning visar vilken skillnad valfriheten gör och att de privata alternativen håller hög kvalitet, säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef Vårdföretagarna.

Privat LSS-verksamhet handlar lika mycket om att skapa en meningsfull vardag som att satsa på rehabilitering med sikte på att kunna gå vidare med studier eller arbete.

- Privata utförare har till exempel i större utsträckning rutiner för hur man ska agera om någon boende eller brukare har utsatts för våld eller övergrepp. Samma sak gäller för förekomsten av kompetens- och utvecklingsplaner. De privata alternativen är en viktig del av välfärden. Vi ska inte motarbeta dem som lyckas bra – vi ska lära av varandra, säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef Vårdföretagarna.

Fakta
13 indikatorer för bostad med särskild service

11 indikatorer för daglig verksamhet
I riket har knappt 5300 enheter deltagit i undersökningen

Läs mer om Socialstyrelsens enhetsundersökning och öppna jämförelser.

För mer information:
Anders Manell, presschef, 070-314 57 29

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Håkan Tenelius - näringspolitisk chef
Håkan Tenelius - näringspolitisk chef
Ladda ned bild

Om

Vårdföretagarna
Vårdföretagarna
Sturegatan 11
102 04 Stockholm

08-7626900https://www.vardforetagarna.se

Vårdföretagarna arbetar för ökad valfrihet och mångfald inom vård och omsorg och tydliggör den privat drivna vårdens betydelse för samhället

Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och branschorganisation för vårdgivare som bedriver vård och omsorg i privat regi oavsett driftform. Föreningen har ca 2 000 medlemsföretag med ungefär 100 000 årsanställda.

Vårdföretagarna ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv. Föreningen arbetar för ökad valfrihet och mångfald inom vård och omsorg och tydliggör den privat drivna vårdens betydelse för samhället. Vi tillvaratar de privata vårdföretagens intressen och förbättrar den privata vårdens förutsättningar. 
Läs mer på www.vardforetagarna.se

Följ Vårdföretagarna

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Vårdföretagarna

Privat vård och omsorg är en integrationsmotor16.11.2018 06:00Pressmeddelande

Ny statistik från Statistiska Centralbyrån visar att privata vård- och omsorgsgivare är en del av lösningen på Sveriges integrations- och sysselsättningsproblem: Mellan 2007 och 2016 ökade antalet arbetande i Sverige med 435 000 personer, varav 106 000 anställdes inom vård och omsorg. Privata företag stod för den större delen av ökningen. År 2007 jobbade 19 procent av alla vårdanställda i privat sektor – nu är det 28 procent. Trots det råder det stor arbetskraftsbrist inom de flesta vård- och omsorgsyrken.

Allvarliga konsekvenser för vård och omsorg av Skatteverkets ställningstagande om moms25.10.2018 09:51Pressmeddelande

Skatteverkets tolkning av Högsta förvaltningsdomstolens dom angående moms på uthyrning av legitimerad vårdpersonal får stora konsekvenser för den privat drivna vården och omsorgen. Ställningstagandet innebär att det blir moms inte bara på inhyrning från bemanningsföretag, utan också på specialistkonsulter. Även underleverantörslösningar i vården riskerar att bli momsbelagda. Detta trots att vård och omsorg i grunden ska vara momsfri. Det innebär stora kostnadsökningar för den privat drivna vården och omsorgen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum