PRO-Pensionärernas Riksorganisation

PRO välkomnar pengar till välfärdsteknik och fler mobila hemvårdsteam

Dela

Regeringen presenterade idag vårbudgeten. Bland annat föreslås 350 miljoner kronor för investeringar i välfärdsteknik i omsorgen. Det kan handla om digitala trygghetslarm och kameraövervakning hos äldre och sjuka personer.

PRO har drivit frågan om att välfärdstekniken måste utvecklas i kommunerna och välkomnar sådana riktade investeringar.

- Det är viktigt att äldre själva får inflytande och beslutanderätt över hur tekniken används, säger Christina Tallberg, ordförande Pensionärernas riksorganisation, PRO. Särskilt viktigt är detta för personer med bristande beslutsförmåga, till exempel personer med demenssjukdomar. I de kommunala pensionärsråden finns också kunskap och kompetens som kommunerna måste ta tillvara.

Regeringen bedömer att 400 miljoner kronor behöver tillföras hälso- och sjukvården för att förbättra tillgängligheten och korta köerna.

- PRO välkomnar fler mobila hemvårdsteam, fortsätter Christina Tallberg. Det är oacceptabelt att äldre ska behöva hamna på akutmottagningar för att kompetens och tillgänglighet i den nära vården saknas. Att få en bra vård ska inte vara beroende av var i landet man bor. Mobila team för äldre blir också viktigare när antalet platser på äldreboende minskat kraftigt och fler sjuka äldre vårdas hemma. Att vården fungerar för de här mycket sköra personerna är inte bara viktigt för dem utan också för deras anhöriga.

PRO noterar också att regeringen kommer att remittera ett förslag där skatten på pension i ett första steg 2019 sänks med ungefär hälften av den kvarvarande skatteklyftan, som helt ska vara borta år 2020, vilket tidigare utlovats. PRO har arbetat för lika skatt på lön och pension under många år.

För mer information:
Sten Söderberg, pressekreterare PRO, telefon 08-701 67 10 

PRO, Pensionärernas riksorganisation, är Sveriges största pensionärsorganisation med föreningar runt om i hela landet.

Kontakter

Bilder

Om

PRO-Pensionärernas Riksorganisation
PRO-Pensionärernas RiksorganisationFölj PRO-Pensionärernas Riksorganisation

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från PRO-Pensionärernas Riksorganisation

Pensionärsorganisationerna om Grundskyddsutredningen: Bra tillskott för de sämst ställda, men det krävs större förändringar av pensionssystemet6.3.2018 17:27Pressmeddelande

SKPF, SPF Seniorerna och PRO välkomnar förbättringar för de sämst ställda pensionärerna. Men utredningen lämnar flera frågor olösta och förslagen tenderar att bara omfördela resurser mellan dem som har det sämst ställt. Dessutom kommer den som arbetat i 40 år med förslagen att få samma nettopension som en garantipensionär. Organisationerna kräver större förändringar av hela pensionssystemet. Christina Tallberg, ordförande PRO: ”En förbättring av de lägsta pensionerna är helt nödvändig för att minska de ekonomiska klyftorna. De med de allra lägsta pensionerna får det bättre. Det är bra. Men det behöver skjutas till mer pengar. Förslaget omfördelar resurser mellan dem som har det sämst ställt. Det är ingen bra lösning. Vi hade också önskat att garantipension och bostadstillägg ska följa med inkomst – och kostnadsutvecklingen. Utan förslag om indexering riskerar klyftorna och äldrefattigdomen att öka igen. Det är ingen betjänt av.” Berit Bölander, ordförande SKPF Pensionärerna: "Vi välkom

PRO på internationella kvinnodagen: Äldrevård på lika villkor?27.2.2018 07:27Pressmeddelande

Under rubriken Äldrevård på lika villkor arrangerar PRO och Aging Research Center (ARC) på internationella kvinnodagen, den 8 mars, ett kunskapsseminarium om förutsättningarna för en jämställd och jämlik tillgång till hälso- och sjukvård och äldreomsorg för de allra äldsta. En offentligt finansierad vård och omsorg av god kvalitet är en förutsättning för ett jämlikt och jämställt samhälle. Forskning visar på oroande tendenser till en ökad ojämlikhet i hälso- och sjukvården och äldre­omsorgen med införandet av vårdvalssystem, minskade resurser och allt mer vård som ska utföras i hemmet. De som drabbas är framförallt kvinnor. Välkommen den 8 mars 9.00-11.30 till ABF-huset, Sandlersalen, Sveavägen 41 i Stockholm. Fika serveras från 08.30. PROGRAM: Mår äldre personer bättre idag än de gjorde förr? Carin Lennartsson, docent i sociologi, Aging Research Center, Karolinska Institutet och Stockholms universitet samt forskningsledare vid Stockholms läns Äldrecentrum. En äldrevård i obalans Pär S

PRO:s prisundersökning 2017 presenteras idag29.1.2018 06:39Pressmeddelande

Idag presenteras PRO:s prisundersökning, som genomfördes den 23 november 2017. Undersökningen ger en ögonblicksbild av prisläget på livsmedel och genomförs ideellt av PRO:s medlemmar. I år undersökte 1 500 personer ca 750 butiker runt om i Sverige. 705 av de undersökta butikerna finns med i sammanställningen av prisundersökningen. Bortfallet beror på avsaknad av fler än fem varor i varukorgen. - Vi vill stärka konsumenterna och skapa prismedvetenhet med vår undersökning. Vi vet att många av våra medlemmar måste tänka igenom sina matinköp på öret. Så ser verkligheten ut. Men vi ser också att det finns ett stort allmänintresse för vår prisundersökning, säger Christina Tallberg, ordförande PRO. PRO:s prisundersökare har också frågat alla butiker om hur kundvänliga de är. Bland annat om det går att använda kontanter under butikens hela öppettid. Nästan alla handlare i hela landet svarar ja på den frågan. - Möjligheten att använda kontanter är viktig för många av våra medlemmar och många an

PRO: Välkommet besked från SKL om att kompensera pensionärerna26.1.2018 12:50Pressmeddelande

PRO har tryckt på för att parterna bakom tjänstepensionsavtalet PA-KL ska omförhandla det avtal som gett sänkta tjänstepensioner för många pensionärer. Sveriges kommuner och landsting, SKL, meddelade idag fredag den 26 januari, att de som drabbats ska kompenseras. - Våra och andras påtryckningar har givit effekt. Vi kan bara välkomna beskedet att SKL nu tagit sitt förnuft till fånga och kompenserar de som drabbats av de sänkta tjänstepensionerna. Nu förväntar vi oss att parterna lyckas förhandla fram ett nytt avtal som ger trygghet och stabilitet, säger Christina Tallberg.

PRO om de sänkta tjänstepensionerna: Vi kommer att pressa SKL och Pacta till förhandlingsbordet26.1.2018 11:05Pressmeddelande

PRO ser mycket allvarligt på att så många, som omfattas av tjänstepensionsavtalet PA-KL, drabbats av sänkt tjänstepension. Att en stor grupp pensionärer drabbas av sänkt pension medan andra samtidigt får det bättre är inte rimligt. Idag har samtliga 28 fackliga organisationer i kommunsektorn deklarerat att de står bakom den förhandlingsframställan som lämnats över till arbetsgivarorganisationerna SKL och Pacta. - Nu har de fackliga organisationerna visat att de menar allvar med att omförhandla tjänstepensionsavtalet. Nu hänger allt på arbetsgivarorganisationerna. PRO kommer att pressa på SKL och Pacta för att sätta sig vid förhandlingsbordet. Det finns ingen rim och reson i att så många pensionärer drabbas av sänkta tjänstepensioner, säger Christina Tallberg, ordförande PRO. - Om de inte sätter sig vid förhandlingsbordet måste vi ta reda på om dessa försämringar överhuvudtaget är tillåtna. Då måste juridiska åtgärder övervägas, säger Christina Tallberg.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum