Norrköpings kommun

Problem med elevjournaler anmäls enligt lex Maria

Dela

Elevhälsans medicinska insatser gör en anmälan enligt Lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Anmälan gäller brister i överföringen av elevuppgifter från systemet som används för skolans administration till verksamhetssystemet för elevernas medicinska journaler. Ett hundratal elever inom grund- och gymnasieskolorna har antingen fått sin journal på fel skola, journaler på två skolor samtidigt eller ingen journal alls.

Kommunikation, informationsöverföring och rutiner inom och mellan de enheter som ska samverka har brustit. Ansvarsområden och kompetens för utförande av detta behöver säkerställas.

Förutom problemen med överföring har inte heller behörighetsstyrningen fungerat korrekt. Behörighetsstyrningen har även påverkat avvikelsehanteringen. Därför görs det också en anmälan om personuppgiftsincident till Integritetsskyddsmyndigheten.

Den sammantagna bedömningen är att problemen medfört risk för allvarlig vårdskada, vilket är grunden för Lex Maria-anmälan.

Åtgärder på utbildningskontoret vidtogs omgående:

Elevhälsan har tillsammans med systemförvaltningen och leverantörerna arbetat intensivt för att få ordning på journalerna, och det är bara ett fåtal som är kvar att hantera under denna vecka.

Utbildningskontoret har därefter, baserat på det som framkommit i utredningen så här långt, upprättat en åtgärdsplan som bland annat innehåller:

  • Fortsatt utredning av händelseförloppet tillsammans med leverantörerna och utbildningskontorets systemförvaltning
  • Tydliggöra ansvarsområden och uppdrag
  • Säkerställa kompetens för uppdrag
  • Definiera och utarbeta rutin för praktiskt moment i utförande
  • Implementering av en väl beprövad och strukturerad modell för kommunikation

Åtgärderna kommer att följas upp och utvärderas.

Kontakt:
Mikael Wallström
Titel: verksamhetschef Centrala barn och elevhälsan
Telefon: 011 -15 34 20

Om bedömning av händelsen:
Monika Sannebrink
Titel: verksamhetschef elevhälsans medicinska insatser
Telefon: 011-15 77 64

_______________________________________
Avsändare: Andreas Åsenheim, presskommunikatör
Telefon: 072 584 72 15

Om

Norrköpings kommun
Norrköpings kommun
Rådhuset
604 81 Norrköping

http://norrkoping.se

Följ Norrköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Norrköpings kommun

Invigning av Norrköping Light Festival24.11.2021 10:09:23 CET | Pressmeddelande

Fredag den 26 november klockan 16:00 invigs Norrköping Light Festival 2021. För sjunde året i rad hälsar Norrköpings kommun alla välkomna till detta uppskattade evenemang, som skänker ljus och glädje till både Norrköpingsbor och besökare. Invigningen livesänds digitalt på Visit Norrköpings och Norrköping Light Festivals facebooksidor. Samtidigt blir Norrköping ljusare genom satsningen Tillsammans lyser vi upp Norrköping.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum