Stockholms läns sjukvårdsområde

Problem med sexuell hälsa osynliga i vården

Dela

Den övervägande majoriteten av befolkningen i Stockholms län är i stort sett nöjd med sitt sexliv. Samtidigt har många upplevt problem i samband med sexlivet, problem som de flesta låter bli att ta upp i kontakten med hälso- och sjukvården, som också undviker att prata om sexuell hälsa med patienter. Det visar en ny rapport från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin vid Region Stockholm.

Foto: Michael Erhardsson/Mostphotos
Foto: Michael Erhardsson/Mostphotos

En övervägande majoritet (58 procent) svarar att de i stort sett känner sig nöjda med sexlivet de senaste tolv månaderna. Mer än varannan kvinna (57 procent) och varannan man (50 procent) uppgav dock att de under de senaste tolv månaderna upplevt problem i samband med sexlivet. Det vanligast förekommande problemet bland kvinnor var att ha saknat intresse för sex, medan det bland män var att få orgasm snabbare än önskat.  

En stor majoritet (78 procent) har svarat att de aldrig fått frågor om sitt sexliv eller sin sexuella hälsa i samband med besök inom hälso- och sjukvården. Bland dem som svarat att de upplevt sexuella problem under de senaste tolv månaderna uppgav endast cirka var femte person (18 procent) att de sökt hjälp eller vård för sina problem.

– Det är viktigt att frågor om sexuell hälsa lyfts fram inom hälso- och sjukvården eftersom sexuell hälsa har betydelse för vårt psykiska, fysiska och sociala välbefinnande i stort. Det är också viktigt eftersom sexuell ohälsa kan vara symtom på andra bakomliggande sjukdomar eller effekt av vissa behandlingar, säger Elias Svedberg, handläggare vid enheten för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR, vid Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) i Region Stockholm och en av rapportens författare.

Könsskillnader i sexuell utsatthet och egenmakt

Ungefär varannan kvinna har svarat att de varit utsatta för sexuella trakasserier minst en gång. Bland män har ungefär var tionde svarat att de utsatts för sexuella trakasserier.

När det gäller att kunna säga nej till sex svarar färre män än kvinnor att de alltid eller ofta kan säga nej till sex (75 jämfört med 86 procent) eller kan säga ifrån till en sexpartner (73 jämfört med 84 procent).

Förslag på insatser

Utifrån resultaten föreslår CES bland annat ytterligare fördjupningsstudier för att analysera skillnaderna i sexuell hälsa och utsatthet i Stockholms län.

– Vi föreslår även kompetenshöjande insatser riktade till hälso- och sjukvården med syfte att höja kunskapsnivån om sexuell hälsa och sexuella dysfunktioner, säger Elias Svedberg.

Fakta
Rapporten presenterar och analyserar självrapporterade data kring sexuell hälsa och sexuell utsatthet bland befolkningen i Stockholms län och baseras på data från Folkhälsomyndighetens nationella befolkningsundersökning Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) i Sverige 2017, ofta kallad SRHR2017.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Foto: Michael Erhardsson/Mostphotos
Foto: Michael Erhardsson/Mostphotos
Ladda ned bild

Länkar

Om

Stockholms läns sjukvårdsområde
Stockholms läns sjukvårdsområde
Solnavägen 1
113 65 Stockholm

08-123 40 444https://www.slso.regionstockholm.se/

SLSO ansvarar för Region Stockholms egenägda hälso- och sjukvård inom områdena psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hjälpmedel samt ansvarar för Regionalt kunskapscentrum för kris och katastrofpsykologi. Vi bedriver också omfattande forsknings- och utvecklingsverksamhet inom dessa områden tillsammans med Karolinska Institutet (KI) och andra lärosäten. Tillsammans är vi cirka 12 000 medarbetare och en av Sveriges största vårdgivare. 

Följ Stockholms läns sjukvårdsområde

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Stockholms läns sjukvårdsområde

Psykiatri direkt får högsta betyg av patienterna – ett uppskattat samarbete mellan primärvården och psykiatrin15.12.2022 08:00:00 CET | Pressmeddelande

För drygt två månader sedan öppnade Tjänsten Psykiatri direkt via appen Alltid öppet som ett pilotprojekt för patienter listade vid några regiondrivna vårdcentraler i Region Stockholm. Enkätsvar från patienter som använt tjänsten visar att de är nöjda med den hjälp de fått hos Psykiatri direkt och att de tycker den varit lätt att komma i kontakt med.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum