Akavia

"Produktiviteten i svensk ekonomi måste förbättras"

Dela

Sedan finanskrisen har produktiviteten försämrats i svensk ekonomi. Därmed har Sveriges ställning som ledande nordisk produktivitetsnation försvagats. Nu krävs ett ökat politiskt fokus på produktivitetens drivkrafter.

Svensk produktivitet bör förstås på ett nytt sätt. Det betyder att branscher inte bör studeras isolerat, utan att fokus bör riktas mot deras produktionskedjor, anser Akavias chefekonom Daniel Lind.
Svensk produktivitet bör förstås på ett nytt sätt. Det betyder att branscher inte bör studeras isolerat, utan att fokus bör riktas mot deras produktionskedjor, anser Akavias chefekonom Daniel Lind.

I tidskriften International Productivity Monitor har Akavias chefekonom Daniel Lind skrivit en artikel om hur svensk ekonomis produktivitet har utvecklats i förhållande till viktiga konkurrentländer sedan millennieskiftet. En huvudslutsats är att Sveriges ställning har stärkts i förhållande till västvärlden, men att den har försvagats i förhållande till de nordiska länderna.

Artikelns utgångspunkt är att produktiviteten bör förstås på ett nytt sätt. Det betyder att branscher inte bör studeras isolerat, utan att fokus bör riktas mot deras produktionskedjor: hur en produkt blir till, från ax till limpa, inklusive alla underleverantörsled.

– Det synsätt som används i artikeln illustrerar på ett bra sätt hur svensk ekonomi fungerar i praktiken och ger oss värdefull input i diskussionen om hur svensk lönebildning kan och bör fungera, säger Mikael Andersson, förhandlingschef med ansvar för privat sektor på Akavia.

Artikeln visar hur viktig den svenska kunskapsintensiva tjänstesektorn och importen av insatsprodukter är för Sveriges konkurrenskraft. Därför är det felaktigt att ställa industrin mot tjänstesektorn och importen mot exporten – det handlar om både och.

– Synsättet i artikeln är etablerat i den internationella debatten, men vi släpar efter i Sverige. Statistiska centralbyrån bör få i uppdrag att samla in nödvändig statistik och regeringen bör uppdatera sin exportstrategi, säger Daniel Lind.

Det är olyckligt att produktiviteten i svensk ekonomi under många år nästan har tagits för given. Forskningen har dessutom kommit att rikta större fokus på kompetensutveckling, social rörlighet, jämställdhet och välbefinnande i arbetet.

 Ur ett fackligt perspektiv är detta positivt, men en fråga som bör diskuteras mycket mer är den eftergymnasiala utbildningen och dess bidrag till Sveriges konkurrenskraft. Sedan 1990-talet har urholkningen av resurserna per student varit betydande samtidigt som ersättningssystemen missgynnar kvalitet och livslångt lärande, avslutar Daniel Lind.

Länk till artikel i International Productivity Monitor: http://www.csls.ca/ipm.asp

Nyckelord

Kontakter

Torbjörn Askman
torbjorn.Askman@akavia.se
070-266 27 69

Bilder

Svensk produktivitet bör förstås på ett nytt sätt. Det betyder att branscher inte bör studeras isolerat, utan att fokus bör riktas mot deras produktionskedjor, anser Akavias chefekonom Daniel Lind.
Svensk produktivitet bör förstås på ett nytt sätt. Det betyder att branscher inte bör studeras isolerat, utan att fokus bör riktas mot deras produktionskedjor, anser Akavias chefekonom Daniel Lind.
Ladda ned bild

Om

Akavia
Akavia
Box 5167
102 44 Stockholm

http://www.akavia.se

Akavia är ett fackförbund och en intresseorganisation för jurister, ekonomer, samhällsvetare, personalvetare, IT- akademiker och kommunikatörer. Med 130 000 medlemmar är vi näst största förbund inom Saco. Vi arbetar för att akademiker ska få full utväxling på sin utbildning.

Följ Akavia

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Akavia

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum