Lärarnas Riksförbund

Professionsprogrammet måste ledas av professionen – inte av byråkrater

Dela

Lärare måste själva styra över sin egen kompetensutveckling. Därför är det oacceptabelt att regeringen fattat beslut om att det kommande professionsprogrammet ska ledas av Skolverket. Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund vill att lärarna ska ges makten över yrkets utveckling.

Regeringen har nu fattat några av de första besluten gällande att inrätta ett så kallat råd för skolväsendets professioner. Det kommande professionsprogrammet ska innehålla en nationell struktur för kompetensutveckling och ett nationellt meriteringssystem med flera meriteringsnivåer som man som legitimerade lärare ska kunna erhålla. Enligt regeringens beslut ska ordförandeskapet i rådet innehas av Skolverket. Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet anser att det är oacceptabelt. Ett professionsprogram måste självfallet ledas av professionen, det vill säga lärarna.

-Professionsprogrammet är oerhört viktigt för läraryrkets utveckling och attraktivitet. Men regeringen tänker helt fel när de utser en myndighet att leda arbetet. Det är lärarna som ska ha det största inflytandet över sin egen kompetensutveckling och inte byråkrater, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Regeringens förslag innebär också att rådet får i uppdrag att föreslå ytterligare en meriteringsnivå: erfaren lärare. En sådan nivå kommer att omfatta betydligt fler lärare än idag. Det är mycket positivt. Alla legitimerade lärare med gedigen erfarenhet måste premieras inom ramen för professionsprogrammet. På så vis erbjuds lärare möjlighet till professionell utveckling och mer avancerade uppdrag. Detta måste göras rätt för att ha potential att råda bot på den akuta lärarbrist som råder i Sverige.

-Vi har verkligen betonat betydelsen av att det finns ett meriteringssteg för erfarna lärare. Vi välkomnar därför att regeringen lyssnat på oss och nu ger i uppdrag att ett sådant steg ska utformas, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén. 

Lärarfacken: Regeringen undergräver lärarlegitimationens status - Altinget - Allt om politik: altinget.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Lärarnas Riksförbund
Lärarnas Riksförbund
Sveavägen 50
10369 Stockholm

070- 262 27 00https://www.lr.se/

Lärarnas Riksförbund är det akademiska förbundet som enbart organiserar behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare. Med cirka 90 000 medlemmar är vi ett av de största förbunden inom Saco.

Från den 1 januari 2023, Sveriges Lärare

Följ Lärarnas Riksförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lärarnas Riksförbund

Coronakrisen i skolan - Kunskapstapp för miljardbelopp svarades med handsprit9.6.2022 14:15:15 CEST | Pressmeddelande

Lärarnas Riksförbund varnade tidigt för det pågående kunskapstappet i skolan under coronakrisen som förbundet beräknade skulle kosta samhället drygt 5,5 miljarder kronor enbart under våren 2020. I genomsnitt bedömde nästan 3 av 4 lärare redan då enligt LR att pandemin skulle ha en negativ påverkan på elevernas kunskapsutveckling. Men den politiska handlingskraften som efterfrågades, om att satsa på lärarna där bland annat staten skulle ta över huvudansvaret för skolverksamheten, uteblev.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum