Akademiska sjukhuset

Professionssteget har skapat trygghet för nya sjuksköterskor

Dela

Under 2018 lanserades Professionssteget på Akademiska sjukhuset i syfte att i första hand hjälpa oerfarna sjuksköterskor att snabbare komma in i yrkesrollen. Nu, två år senare, visar en utvärdering att programmet varit betydelsefullt och skapat stöd och trygghet för nya medarbetare.

Professionssteget som lanserades 2018 har skapat trygghet för nyexaminerade sjuksköterskor enligt en utvärdering.
Professionssteget som lanserades 2018 har skapat trygghet för nyexaminerade sjuksköterskor enligt en utvärdering.

- Bakgrunden till satsningen var att nyutexaminerade medarbetare ofta upplevde att det fanns ett glapp mellan universitetsutbildningen och den vardag som sedan mötte dem i

yrkeslivet. Ett annat viktigt syfte var att öka arbetsglädje och motivation hos mer erfarna medarbetare genom att ge dem nya roller som handledare åt nyanställda, både vad gäller reflektion och praktisk handledning/yrkesutveckling, säger HR-direktör Anna Wadenhov.

Utvärderingen visar att Professionssteget varit betydelsefullt. Handledningen har skapat trygghet och stöd för nya sjuksköterskor och har bidragit till att de har trivts på jobbet. Samtidigt har de erfarna sjuksköterskor, som fått utbildning i handledning, känt att deras kompetens har tagits tillvara, att de är viktiga för verksamheten.

Professionssteget är ett program för professionsutveckling och lärande. Vid lanseringen 2018 var målgruppen sjuksköterskegruppen; totalt cirka 300 sjuksköterskor på Akademiska som hade en legitimation utfärdad de senaste fyra åren, och som redan hade genomgått det kliniska utvecklingsåret, KUÅ.

Enligt beslut från sjukhusledningen ska programmet omfatta alla sjuksköterskor på Akademiska som uppfyller kriterierna. Under de två första åren har 14 av 46 avdelningar inom somatisk vård infört en eller flera handledarroller.

– Målet är att fortsätta införa en eller flera handledarroller på sjukhusets avdelningar som inte redan har infört det. Vi har sett att införandet haft betydelse för både verksamheten, nyutexaminerade sjuksköterskor och erfarna sjuksköterskor. De seniora sjuksköterskornas kompetens tillvaratas och det har betydelse för att de ska stanna kvar på avdelningen, säger chefssjuksköterska Marie Sjödin.

Intresset har varit stort hos personalen. Utmaningen i det korta perspektivet har, enligt Anna Wadenhov, varit att man inom vissa avdelningar haft en tuff bemanningssituation för att kunna hålla vårdplatser öppna.

– På sikt gör Professionssteget att medarbetarna får ökad trygghet i sina yrkesroller och bättre arbetsmiljö vilket kan bidra till att göra det lättare att rekrytera och behålla personal, framhåller Anna Wadenhov.

Under våren pausades handledarutbildningarna på grund av coronapandemin, men till hösten ska de återupptas igen. Planen är att även medarbetare inom hälsoprofessioner såsom arbetsterapeuter, fysioterapeuter, dietister, logopeder och kuratorer ska omfattas.


För mer information, kontakta:

Anna Wadenhov, HR-direktör Akademiska sjukhuset, tel: 018-611 31 51, e-post: anna.wadenhov@akademiska.se

Marie Sjödin, chefssjuksköterska, Akademiska sjukhuset, tel: 018-611 18 30, e-post: marie.sjodin@akademiska.se

Bilder

Professionssteget som lanserades 2018 har skapat trygghet för nyexaminerade sjuksköterskor enligt en utvärdering.
Professionssteget som lanserades 2018 har skapat trygghet för nyexaminerade sjuksköterskor enligt en utvärdering.
Ladda ned bild
Chefssjuksköterska Akademiska sjukhuset
Chefssjuksköterska Akademiska sjukhuset
Ladda ned bild
Anna Wadenhov, HR-direktör Akademiska sjukhuset
Anna Wadenhov, HR-direktör Akademiska sjukhuset
Ladda ned bild

Om

Akademiska sjukhuset
Akademiska sjukhuset

751 85 Uppsala

018-611 00 00https://www.akademiska.se/

Akademiska sjukhuset har många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Sjukhuset erbjuder specialiserad och högspecialiserad vård lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Sjukhuset har cirka 8 500 anställda, varav 1 440 läkare och 2 550 sjuksköterskor och barnmorskor.

2019 var omsättningen cirka 10 miljarder kronor, varav 2,5 miljarder motsvarade såld vård, dvs vård av patienter från Uppsala-Örebro sjukvårdsregion eller riket.

Sjukhuset har cirka 850 vårdplatser. Här görs varje år cirka 750 000 öppenvårdsbesök och cirka 32 000 operationer.

Följ Akademiska sjukhuset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Akademiska sjukhuset

Tidigare upptäckt av lungskador vid covidinfektion målet för studie på Akademiska27.10.2020 08:15:00 CETPressmeddelande

Till skillnad från patienter med vanliga lunginflammationer, som vanligtvis har andfåddhet och andra tydliga symtom, är symtomen vid covid-19 mer diffusa. I en klinisk studie på Akademiska sjukhuset mäter ambulanspersonal graden av syrgasbrist, hypoxi, men även andra störningar i andnings- och gasutbyte som kan vara relaterade till lungskada för att tidigare upptäcka vilka som behöver sjukhusvård.

Första patienten opereras i MR-hybriden på Akademiska26.10.2020 08:15:00 CETPressmeddelande

Individualiserad strålterapi och avancerad teknik för kombinerad operation och bildvisning är signum för den nya vård- och behandlingsbyggnaden på Akademiska sjukhuset. För ett år sedan var sjukhuset först i Sveriges med MR-Linac. Idag opereras den första patienten i den nya operationssalen med takhängd, rörlig MR-kamera, en så kallad MR-hybrid. Tekniken möjliggör mer precisa resultat vid operationer av bland annat hjärntumörer.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum