Region Uppsala

Profilområden för Lasarettet i Enköping godkänns

Dela

Vid sitt möte på tisdagen godkände regionstyrelsen inriktningen för det som kallas morgondagens elektiva kirurgi, för åren 2020 – 2023. Elektiv kirurgi är den i förväg planerade kirurgin. Inriktningen innebär att Lasarettet i Enköping får ett antal profilområden, inom dessa områden kommer de i stor utsträckning att ta över operationer som idag utförs på Akademiska sjukhuset. Samtidigt fick regiondirektören i uppdrag att återkomma med förslag för inriktningen för åren 2024 – 2030 i januari 2020.

Malin Sjöberg Högrell (L), regionråd.
Malin Sjöberg Högrell (L), regionråd.

- För Region Uppsala är det viktigt att utveckla Lasarettet i Enköping och tydliggöra deras uppdrag. Med dagens beslut visar vi att vi satsar på lasarettet genom att säga att det är här vi ska utföra kirurgi för galla och bråck, ortopedi för höftprotes och knäprotes samt urologi med prostata, urinblåsa och njursten. Det innebär att det kommer bli lättare att rekrytera personal när det finns ett tydligt uppdrag, säger Malin Sjöberg Högrell (L), regionråd.

Regionfullmäktige ställde sig bakom rapporten Effektiv och nära vård 2030 vid sitt sammanträde i juni 2018. Enligt rapporten finns det effektivitetsvinster att göra på att koncentrera vissa kirurgiska verksamheter. Fristående enheter som inte störs av akutverksamhet eller högspecialiserad vård har enligt rapporten högre kapacitet än akutsjukhus.

I februari ställde sig så regionstyrelsen bakom ett förslag om att utveckla länsgemensam sjukhusvård. Projektet inkluderar beslut om profilområden och volymer som förs över från Akademiska sjukhuset till Lasarettet i Enköping, med stegvis utveckling fram till 2030.

De profilområden som nu antogs för Lasarettet i Enköping är:

Kirurgi – galla och bråck

Ortopedi – höftprotes och knäprotes

Urologi – prostata, urinblåsa och njursten

I tjänsteutlåtandet konstateras också att vid ett senare beslut om en utökning av volymerna åren 2024 – 2030 behövs ytterligare analyser av konsekvenserna, behov av lokalutveckling och medicinteknisk utrustning, samt förutsättningar för forskning, utbildning och medarbetare att flytta med det planerade patientflödet.

För mer information:

Malin Sjöberg Högrell (L), regionråd: 072 – 227 02 37

Åsa Himmelsköld, Hälso- och sjukvårdsdirektör: 072 – 141 49 54

Läs mer om de beslut regionstyrelsen fattade i Uppsnabbat.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Malin Sjöberg Högrell (L), regionråd.
Malin Sjöberg Högrell (L), regionråd.
Ladda ned bild

Om

Region Uppsala
Region Uppsala
Storgatan 27 (postadress Box 602)
751 25 Uppsala

https://www.regionuppsala.se/

Region Uppsala arbetar med hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Det innebär att samordna och tillsammans med många andra aktörer samverka inom områden som transportinfrastruktur, näringsliv och arbetsmarknad, besöksnäring och folkhälsa.

Följ Region Uppsala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Uppsala

Den 19 november startar årets influensavaccination12.11.2019 09:24:33 CETPressmeddelande

Den 19 november sätter årets vaccination mot säsongsinfluensa igång. Utifrån hur det sett ut de senaste åren tros årets influensa bli av typen A(H3N2), en typ man vet slår hårdast mot äldre. – Det är därför extra viktigt i år att personer som är 65 år och äldre vaccinerar sig. Vaccinet är fyrvalent som det heter och skyddar alltså mot fyra olika typer av influensa, det gör det mer effektivt än en del tidigare års vaccin, säger Johan Nöjd, smittskyddsläkare i Region Uppsala

Region Uppsalas klimatväxling ger effekt5.11.2019 15:11:59 CETPressmeddelande

Mellan år 2018 och år 2019 minskade Region Uppsalas flygresor till destinationer med införd klimatväxling med 26 procent. Det är ett av resultaten av Region Uppsalas interna klimatväxling, där flygresor till Region Uppsalas vanligaste destinationer blivit 30 procent dyrare. Pengarna som kommer in går i första hand till utrustning för digitala möten (en mötesform som minskar behovet av resor). För destinationerna har tågresorna ökat med 36 procent under samma tid.

Varuförsörjningen tar fram backup-lösning - ska kunna användas inom fyra veckor29.10.2019 13:00:00 CETPressmeddelande

Inom fyra veckor ska det finnas färdiga alternativa lösningar till dagens försörjning av sjukvårdsmaterial i de regioner som ingår i samarbetet Varuförsörjningen. Vid dagens sammanträde beslutade varuförsörjningsnämnden att ge förvaltningen i uppdrag att teckna avtal med andra distributörer som ska kunna nyttjas inom fyra veckor. – Det har framförts att vi borde säga upp det nuvarande avtalet omedelbart, men det är ingen framkomlig väg. Vi kan inte agera på impuls, eftersom det riskerar att förvärra situationen i de drabbade regionerna och även ge problem i andra delar av Sverige. Vi har ett stort samhällsansvar i denna fråga, säger Behcet Barsom (KD), ordförande för varuförsörjningsnämnden. – Vi arbetar nu med två parallella spår. Det ena är att kunna fortsätta med den upphandlade distributören, förutsatt att de får ordning i sina leveranser. Det andra är att förbereda nya permanenta lösningar, som ska kunna tas i drift med kort startsträcka. Varuförsörjningsnämnden gav förvaltningen

Åtgärder vidtas mot vattenproblem i nya vårdbyggnaden23.10.2019 16:52:00 CESTPressmeddelande

Idag beslutade Region Uppsala om nya åtgärder för att komma tillrätta med problemen med vattenkvaliteten i ingång 100/101 vid Akademiska sjukhuset. Enligt en expertgrupp kan användningen av så kallade UV-aggregat ha förvärrat situationen i stället för att, som avsett, förbättra den. Dessa aggregat ska nu på försök stängas av. I expertgruppen som utrett frågan ingår specialister inom området, både från privata företag och från nationella expertmyndigheter. Gruppen har efter omfattande provtagning och analysarbete tagit fram rekommendationer för hur Region Uppsala ska gå vidare. – Provtagningen visar att problemen med vattenkvaliteten har förvärrats över tid. Det skulle kunna bero på att de bakteriedödande UV-aggregaten som använts för att rena vattnet har varit överdimensionerade. Detta har i stället gjort att mikroorganismerna har fått mer näring, förklarar Kent Strömberg, projektchef vid Fastighet och service. – På inrådan av expertgruppen kommer vi därför att stänga av UV-aggregaten

Varuförsörjningsnämnden: Fler leverantörer tas in21.10.2019 13:26:00 CESTPressmeddelande

Efter varuförsörjningsnämndens möte med Apotekstjänst Sverige AB ger nämnden uppdrag åt Varuförsörjningen att i samarbete med alla ingående regioner se över andra lösningar och även ta hjälp av andra leverantörer. Det pågår en kontinuerlig dialog med regiondirektörerna i de samverkande regionerna där man tittar på alla möjligheter för att komma tillrätta med försörjningen av förbrukningsmaterial till vården. De förslagen kommer sedan presenteras för nämnden. - Vi har nu haft kontakt med Apotekstjänst Sverige AB och är överens med dem om att ta in andra leverantörer för att lösa den akuta materialbristen, säger Behcet Barsom, ordförande för varuförsörjningsnämnden. - Målet är att snarast säkerställa tillgången till förbrukningsmaterial till vården för att öka patientsäkerheten. Kontaktpersoner: Behcet Barsom, ordf tel: 073-0777736 Tommy Levinsson, vice ordf tel: 072-1530082 Om varuförsörjningsnämnden: Varuförsörjningsnämnden är den politiska nämnden för Varuförsörjningen, som är ett sam

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum