ManpowerGroup

Prognos: Arbetsgivare fruktar sämre arbetsmarknad än under finanskrisen

Dela

Den globala hälsokrisen slår hårt mot sysselsättningen i Sverige under det kommande kvartalet, enligt en prognos från svenska arbetsgivare. Prognosen är en av de svagaste i hela Europa. Sysselsättningstrenden ligger på dystra -12 procent för det tredje kvartalet 2020, en minskning på hela 22 procentenheter jämfört med prognosen inför andra kvartalet. Det visar ManpowerGroups Arbetsmarknadsbarometer.

– Det är ett allvarligt läge vi befinner oss i och den pågående coronapandemin innebär en stor osäkerhet hos arbetsgivare. Hastigheten i nedgången är anmärkningsvärd, inte ens under finanskrisen 2008–2009 gick nedgången lika fort, säger Mikael Jansson, vd för ManpowerGroup.

Sysselsättningstrenden för Sverige som helhet ligger på dystra -12 procent, vilket innebär att svenska arbetsgivare förväntar sig en drastiskt minskad efterfrågan på arbetskraft under årets tredje kvartal, jämfört med det andra kvartalet. Under finanskrisen 2008–2009 mätte ManpowerGroups arbetsmarknadsbarometer endast vid några enstaka tillfällen en sysselsättningstrend på -10 respektive -8 procent för Sverige.

– Trots att svenska arbetsgivare räknar med svag sysselsättning under sommaren så förbereder man sig för en upphämtning. Jag har gott hopp om att många svenska företag har förmågan att snabbt möta ökad efterfrågan, säger Mikael Jansson.

Bland de svagaste prognoserna i Europa
Även i Europa förväntar sig arbetsgivarna en minskad efterfrågan på arbetskraft. Sverige har en av Europas dystraste prognoser tillsammans med bland annat Storbritannien och Spanien, som har en sysselsättningstrend på -12 procent vardera. Den värst drabbade arbetsmarknaden enligt prognoserna för det tredje kvartalet finns i Slovakien, där sysselsättningstrenden ligger på -15 procent.

– Det är förstås inte förvånande att sysselsättningen beräknas minska i stort sett i samtliga europeiska länder, men det visar verkligen vilket unikt allvarligt läge vi befinner oss i. Samtidigt ser vi handlingskraft från politiskt håll både i Sverige och på europeisk nivå, både för att möta den akuta situationen och skapa möjligheter till återhämtning så snart det går, säger Mikael Jansson.

Mätningen utfördes under pågående pandemi, den 15–28 april, vilket gör att siffrorna är svårtolkade för en långsiktig analys av arbetsmarknaden. De ska därför ses som en ögonblicksbild av de svarande företagens sysselsättningsintentioner för mätningsperioden.

– Prognoserna är såklart osäkra men kan ses som en temperaturmätare. Det står dock klart att arbetsmarknaden påverkas kraftigt. Framförallt är det de som redan står långt från arbetsmarknaden som kommer att behöva hjälp med bland annat utbildning och matchning, säger Mikael Jansson.

Topplistor
Länderna med starkast jobbprognoser globalt
Länderna med starkast jobbprognoser i Europa

Bilagor
Rapport: ManpowerGroup Arbetsmarknadsbarometer Q3 2020 (på engelska)
Metodologi (på engelska)

För mer information, kontakta gärna:
Hélène Belin, kommunikationschef ManpowerGroup Sverige, telefon 070-377 45 43
helene.belin@manpowergroup.se
ManpowerGroup Arbetsmarknadsbarometer för det fjärde kvartalet 2020 presenteras den 10 september 2020.

Länderna med starkast jobbprognoser globalt
• Japan, +11 procent
• Indien, +5 procent
• Taiwan, +3 procent
• Kina, +3 procent
• USA, +3 procent

Länderna med starkast jobbprognoser i Europa
• Tyskland, +1 procent
• Slovenien, -1 procent
• Österrike, -3 procent
• Nederländerna, -4 procent

Om sysselsättningstrenden
Sysselsättningstrenden för Sverige under det tredje kvartalet 2020 är -12 procent. Sysselsättningstrenden definieras som den andel arbetsgivare som tror att sysselsättningen ökar, minus den andel som tror att den minskar. Under det tredje kvartalet 2020 förväntar sig 12 procent av de svenska arbetsgivarna en ökad sysselsättning,18 procent förväntar sig att minska arbetsstyrkan, 5 procent svarar vet ej och majoriteten (65 procent) förutser en oförändrad sysselsättning. Sysselsättningstrenden för Sverige blir då -6 procent och när siffrorna justerats utifrån säsongsvariationer blir sysselsättningstrenden -12 procent.

Om ManpowerGroup Arbetsmarknadsbarometer
ManpowerGroup Arbetsmarknadsbarometer (ManpowerGroup Employment Outlook Survey) har funnits i Sverige i 16 år och är den enda globala undersökning som mäter framtida sysselsättning, det vill säga hur arbetsgivare bedömer det kommande kvartalet istället för att mäta vad som redan har hänt. Undersökningen baseras på intervjuer med drygt 59 000 arbetsgivare inom näringsliv och offentlig sektor i 44 länder. I Sverige har drygt 400 intervjuer genomförts.

Undersökningen är unik när det gäller storlek, geografisk spridning och branschtäckning. Tack vare undersökningens omfattning kan detaljerade analyser göras av både branscher och regioner. Respondenterna tas inte från ManpowerGroups kundregister. De som tillfrågas utgör ett representativt urval bland arbetsgivare i respektive land, och de har inte hämtats från Manpowers kundregister. Under drygt 55 år har samma fråga ställts till arbetsgivare i hela världen: ”How do you anticipate total employment at your location to change in the three months as compared to the current quarter?”. Resultatet av undersökningen är väl använt av beslutsfattare och analytiker världen över.

Information om metodiken
Från och med Q2 2020 används en ny metodik för att göra resultaten mer jämförbara globalt. Istället för att undersöka tio olika branscher har vissa kategorier som utgör en liten andel av den nationella arbetskraften vägts samman. Tillverkningsindustrin, byggbranschen, parti- och detaljhandeln, hotell- och restaurangbranschen samt tjänstesektorn (finans-, fastighets- och uppdragssektorn) kvarstår i undersökningen. I den nya sektorn ”Annan produktion” ingår gruvnäringen, de gröna näringarna (jordbruk, jakt, skogsbruk och fiske) samt energisektorn. I den nya sektorn ”Andra tjänster” ingår offentlig sektor samt transportsektorn.

Förändringar i hur data viktas mellan länder har också förändrats. Tidigare processerades och viktades data olika utifrån länders och regioners storlek, men från och med Q2 2020 använder samtliga undersökta regioner samma analysmodell. Detta innebär att siffrorna blir mer konsekventa och internationellt jämförbara.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Dokument

Om

ManpowerGroup
ManpowerGroup
Gustavlundsvägen 18
16102 Bromma

020-375 375http://www.manpowergroup.se

Om ManpowerGroup
ManpowerGroup™ är världsledande inom arbetsmarknadsrelaterade tjänster. Vi hjälper organisationer att omvandla sig i en snabbt föränderlig värld, genom att hitta, utveckla och leda talanger som gör det möjligt för våra kunder att utvecklas. Våra innovativa lösningar hjälper varje år organisationer att hitta rätt kompetens samtidigt som vi sätter människor i arbete. ManpowerGroup™ i Sverige har 12 000 medarbetare på ett 70-tal orter med fyra varumärken: Manpower®, Experis®, Right Management® och ManpowerGroup® Solutions. Varje år sätter vi 20 000 personer i jobb i Sverige. Följ ManpowerGroup

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ManpowerGroup

Nollprognos för sysselsättningen på höstens arbetsmarknad8.9.2020 07:33:31 CESTPressmeddelande

Den globala hälsokrisen påverkar fortsatt sysselsättningen under det kommande kvartalet, enligt en ny prognos från svenska arbetsgivare. Det väntas råda stiltje på svensk arbetsmarknad med en oförändrad efterfrågan på arbetskraft under årets fjärde kvartal. Sysselsättningstrenden ligger på 0 procent, en stabilisering från förra kvartalets minusprognos som visade en arbetsmarknad i fritt fall. Det visar ManpowerGroups Arbetsmarknadsbarometer.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum