Försäkringskassan

Prognos för socialförsäkringens utgifter

Dela

Försäkringskassans utgifter för socialförsäkringen beräknas bli 209 miljarder kronor 2018. Utgifterna förväntas sedan öka till 214 miljarder kronor år 2021. Det visar myndighetens senaste utgiftsprognos för åren 2018–2021, vilken är i linje med den tidigare prognosen som publicerades i februari.

Myndighetens utgifter ingår i tre utgiftsområden:

  • Hälsovård, sjukvård och social omsorg där assistansersättningen och det statliga tandvårdsstödet är de största utgiftsposterna.

  • Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning där sjukpenningen och aktivitets- och sjukersättningen är de största utgiftsposterna.

  • Ekonomisk trygghet för familjer och barn där barnbidraget, föräldraförsäkringen och bostadsbidragen är de största utgiftsposterna.
Försäkringskassans utgifter för socialförsäkringen, miljarder kronor

Utgifterna för statlig assistansersättning och föräldrapenning ökar

Utgifterna beräknas öka mest inom föräldraförsäkringen och barnbidraget, främst på grund av fler barn i befolkningen. Även utgifterna för den statliga assistansersättningen beräknas öka något framöver, detta i huvudsak på grund av att schablonbeloppet (ersättningen per timme) höjs årligen.

Men utgifterna för sjukförsäkringen minskar

Utgifterna beräknas minska mest inom sjuk- och aktivitetsersättningen, vilket främst beror på att antalet personer med sjukersättning förväntas bli färre. Även utgifterna för sjukpenning prognostiseras att minska något under prognosperioden, i huvudsak på grund av färre startade sjukskrivningar.

Marginellt högre utgifter jämfört med föregående prognos

Prognoserna i denna rapport är sammantaget något högre än de som lämnades i februari 2018. Prognosen för assistansersättningen har höjts, främst till följd av att en något högre andel av beslutade assistanstimmar förväntas betalas ut. Även prognosen för sjukpenninghar höjts, i huvudsak på grund av att antalet startade sjukskrivningar nu beräknas minska i en något långsammare takt. Däremot har prognosen för aktivitets- och sjukersättningar sänkts på grund av att antalet personer med aktivitetsersättning förväntas bli färre. Övriga prognoser har justerats marginellt med hänsyn till det senaste utfallen.

Bilaga: Utgiftsprognos för budgetåren 2018-2021

Kontakt:
Presstjänsten, 010-11 69 88

 

Dokument

Länkar

Om

Följ Försäkringskassan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Försäkringskassan

Generaldirektör Ann-Marie Begler lämnar Försäkringskassan27.4.2018 13:32Pressmeddelande

Regeringen har idag meddelat att generaldirektör Ann-Marie Begler får lämna Försäkringskassan i förtid. ”När jag tillträdde i september 2015 fick jag ett mycket tydligt uppdrag från regeringen. För att på bästa sätt utföra det uppdraget valde jag att fokusera på stärkt rättssäkerhet, service och effektivitet. Jag är stolt över vad jag har åstadkommit, framför allt när det gäller rättssäkerheten, på denna korta tid. Men jag hade naturligtvis sett fram emot att slutföra arbetet under den tid som mitt förordnande avsåg, det vill säga till 2021. Det har varit en spännande tid, jag har under dessa år besökt medarbetare över hela landet en dag i veckan, och jag är imponerad av den kompetens, ansvarskänsla och plikttrogenhet som finns i denna stora myndighet.” Till tf generaldirektör har Maria Hemström-Hemmingsson utsetts. Hon tillträder den 1 maj. För mer information, kontakta Försäkringskassans presstjänst: 010-1169888.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum