Försäkringskassan

Prognos för socialförsäkringens utgifter

Dela

Försäkringskassans utgifter för socialförsäkringen beräknas bli 209 miljarder kronor 2018. Utgifterna förväntas sedan öka till 214 miljarder kronor år 2021. Det visar myndighetens senaste utgiftsprognos för åren 2018–2021, vilken är i linje med den tidigare prognosen som publicerades i februari.

Myndighetens utgifter ingår i tre utgiftsområden:

  • Hälsovård, sjukvård och social omsorg där assistansersättningen och det statliga tandvårdsstödet är de största utgiftsposterna.

  • Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning där sjukpenningen och aktivitets- och sjukersättningen är de största utgiftsposterna.

  • Ekonomisk trygghet för familjer och barn där barnbidraget, föräldraförsäkringen och bostadsbidragen är de största utgiftsposterna.
Försäkringskassans utgifter för socialförsäkringen, miljarder kronor

Utgifterna för statlig assistansersättning och föräldrapenning ökar

Utgifterna beräknas öka mest inom föräldraförsäkringen och barnbidraget, främst på grund av fler barn i befolkningen. Även utgifterna för den statliga assistansersättningen beräknas öka något framöver, detta i huvudsak på grund av att schablonbeloppet (ersättningen per timme) höjs årligen.

Men utgifterna för sjukförsäkringen minskar

Utgifterna beräknas minska mest inom sjuk- och aktivitetsersättningen, vilket främst beror på att antalet personer med sjukersättning förväntas bli färre. Även utgifterna för sjukpenning prognostiseras att minska något under prognosperioden, i huvudsak på grund av färre startade sjukskrivningar.

Marginellt högre utgifter jämfört med föregående prognos

Prognoserna i denna rapport är sammantaget något högre än de som lämnades i februari 2018. Prognosen för assistansersättningen har höjts, främst till följd av att en något högre andel av beslutade assistanstimmar förväntas betalas ut. Även prognosen för sjukpenninghar höjts, i huvudsak på grund av att antalet startade sjukskrivningar nu beräknas minska i en något långsammare takt. Däremot har prognosen för aktivitets- och sjukersättningar sänkts på grund av att antalet personer med aktivitetsersättning förväntas bli färre. Övriga prognoser har justerats marginellt med hänsyn till det senaste utfallen.

Bilaga: Utgiftsprognos för budgetåren 2018-2021

Kontakt:
Presstjänsten, 010-11 69 88

 

Dokument

Länkar

Om

Följ Försäkringskassan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Försäkringskassan

Inera och Försäkringskassan säger upp samarbetsavtal om gemensam tjänstelegitimation22.1.2019 15:08:21Pressmeddelande

Inera och Försäkringskassan har sagt upp sitt samarbetsavtal kring en gemensam lösning för tjänstelegitimation inom offentlig sektor. – Under arbetets gång har vi sett att behoven från våra kunder ser så pass olika ut att det rimliga är att avbryta arbetet och att var och en fokuserar på att lösa sina frågeställningar på varsitt håll, säger Stefan Olowsson it-direktör på Försäkringskassan.

Pressinbjudan: Kommande förändringar för vård av barn4.12.2018 13:02:44Pressinbjudan

Tisdagen den 11 december bjuder Försäkringskassan in till pressfrukost för att informera om kommande förändringar för vård av barn. Från och med årsskiftet införs en lagändring som gör att det blir enklare att vabba. Försäkringskassan har ett viktigt uppdrag att värna välfärdens trygghetssystem genom att betala ut rätt ersättning till rätt person. Under frukosten kommer vi också att informera om Försäkringskassans förstärkta arbete med kontroll av vård av barn, hur vi utvecklar våra system och inför fler kontroller för att upptäcka fel och misstänkta bidragsbrott mot försäkringen. Deltar från Försäkringskassan gör Alexandra Wallin, direktör för avdelningen Barn och familj, samt Niklas Löfgren, familjeekonomisk talesperson. I samband med pressträffen kommer det att finnas tid för personliga intervjuer. Tid: 08.00 – 09.00, tisdagen den 11 december Plats: Försäkringskassans huvudkontor, LM Ericssons väg 30, 103 51, Hägersten Smörgås och kaffe kommer att serveras. Vänligen anmäl intresse a

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum