Försäkringskassan

Prognos: Lagändringar väntas öka utgifterna för socialförsäkringen

Dela

Försäkringskassans utgifter för socialförsäkring väntas bli något högre i år jämfört med förra året. Nästa år beräknas utgifterna bli något lägre för att sedan öka och bli ännu högre 2024 och 2025 – det visar den utgiftsprognos som Försäkringskassan lämnar in till regeringen idag.

Utgifterna förväntas på sikt öka inom de flesta ersättningar som Försäkringskassan administrerar. Främst förklaras ökningen av ökande ersättningsnivåer som drivs av löner och prisbasbeloppet. Inom sjukpenning och assistansersättning förväntas dessutom fler personer vara berättigade ersättning.

Sjukpenning

Utgifterna för sjukpenning beräknas öka från 37,6 miljarder kronor år 2021 till 40,1 miljarder kronor år 2022. Därefter väntas utgifterna öka ytterligare till 41,6 miljarder kronor 2025. Ökningen beror i huvudsak på de senaste årens lagändringar som dels medför att sjukfallen blir längre, dels att ersättningen per sjukskriven blir högre, eftersom taket i ersättningen höjts från 8 till 10 prisbasbelopp. Vidare beräknas antalet startade sjukfall med psykiatrisk diagnos bli fler efter att ha varit på en lägre nivå under coronapandemin, vilket ytterligare bidrar till utgiftsökningen eftersom dessa sjukskrivningar tenderar att vara längre. Sammantaget förväntas fler personer vara sjukskrivna 2025 än idag.

Assistansersättning

Regeringen föreslår lagändringar inom assistansersättningen, som både berör de så kallade grundläggande behoven och en schablonisering av föräldraansvaret. Det innebära att fler personer blir berättigade assistansersättning. Försäkringskassan räknar med att lagändringarna kommer leda till att 2 000 extra personer kommer få statlig assistansersättning. I relation till de drygt 400 personer som prognostiseras komma in i ersättning under 2022 innebär det en stor ökning. Personerna väntas komma in under en treårsperiod.

Utgifter inom Försäkringskassans ansvarsområde

(Miljarder kronor)

Nyckelord

Dokument

Länkar

Om

Följ Försäkringskassan

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Försäkringskassan

Ny förvaltning av sjukförsäkring – förändringsarbete i ny fas16.5.2022 09:00:00 CEST | Pressmeddelande

Försäkringskassans arbete med att förnya förvaltningen av sjukförsäkringen går in i en ny fas. Den kartläggning som Försäkringskassan gjort av myndighetens nuvarande förvaltning av sjukförsäkringen har visat på behov av förändringar: till exempel behövs bättre samverkan med andra aktörer, fler tidiga insatser i sjukfall samt kompetenshöjning hos både Försäkringskassan, arbetsgivare och hos hälso- och sjukvården. Försäkringskassan vill se en mer långsiktigt stabil och förutsägbar tillämpning av sjukförsäkringen i alla dess olika delar. Förändringsarbetet har hittills resulterat i ökat stöd till myndighetens handläggare samt en intern tillsynsfunktion vilken ska effektivisera uppföljning och lärande. Vidare har Avdelningen för sjukförsäkringen under 2021 initierat en omorganisation, från en geografisk indelning till en organisation som utgår från den situation den som är sjukskriven befinner sig i. Denna förändring förväntas både ge den som är sjukskriven bättre stöd samt bättre förutsät

Hälften av alla sysselsatta har fått ersättning för karens5.5.2022 09:00:00 CEST | Pressmeddelande

Med syfte att minska smittspridningen införde regeringen under pandemin flera nya ersättningar i socialförsäkringen – en av dessa var ersättning för karens. En ny analys från Försäkringskassan visar att ersättningen användes av knappt hälften av Sveriges sysselsatta befolkning, framförallt av personer inom kontaktyrken. Men trots det stora användandet var det många med rätt till ersättning som inte sökte.

Ojämlika ersättningar till gravida kan påverka ekonomin20.4.2022 09:00:00 CEST | Pressmeddelande

Sju av tio gravida ansöker om någon typ av ersättning från socialförsäkringen under graviditeten. I en ny studie konstaterar Försäkringskassan att graviditetspenning och sjukpenning i många fall används på likartade sätt men att ersättningen för graviditetspenning är lägre än för sjukpenning. Försäkringskassan bedömer att det finns ett behov av att se över försäkringsskyddets utformning för gravida – något som regeringen också tagit initiativ till.

Så påverkade pandemin sjukförsäkringen: slutrapport31.3.2022 09:00:00 CEST | Pressmeddelande

Pandemin har gjort att risken för sjukskrivning ökat inom flera yrkesgrupper och minskat inom andra. Inom till exempel vård, skola och omsorg – vilket är kvinnodominerade yrkesgrupper – har pandemin lett till både högre risk att utsättas för smitta på arbetet men också en ökad risk för högre arbetsbelastning. Inom yrkesgrupper med kontorsarbete har risken för sjukskrivning istället minskat.

Smittbärarpenning viktigast i kvinnodominerade yrken under pandemin17.3.2022 09:00:00 CET | Pressmeddelande

Under pandemin ökade användningen av smittbärarpenning kraftigt. Främst är det personer som arbetar inom yrken där man har mycket kontakt med andra människor, och med begränsade möjligheter att arbeta hemifrån, som har använt ersättning – till exempel inom skola och hälso- och sjukvård. Den största gruppen mottagare har varit kvinnor i åldern 40–49 år. Det visar en ny analys från Försäkringskassan.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum