Försäkringskassan

Prognos: Pandemin bakom fortsatt höga utgifter i socialförsäkringen

Dela

Statens utgifter för socialförsäkringen ökade kraftigt under 2020 på grund av de tillfälliga regeländringar som gjorts till följd av pandemiutbrottet. För år 2021 beräknas de totala utgifterna hamna på en liknande nivå som året innan och det är fortfarande covid-19-relaterade ersättningar som ligger bakom de historiskt sett höga utgifterna.

Utgifter inom Försäkringskassans ansvarsområde 
(Miljarder kronor)
Utgifter inom Försäkringskassans ansvarsområde (Miljarder kronor)

I den utgiftsprognos som Försäkringskassan lämnar till regeringen idag beräknas utgifterna för socialförsäkringen bli 236 miljarder kronor för år 2021. År 2022 prognostiseras kostnaderna för socialförsäkringen minska till 227 miljarder. Minskningen beror på att de tillfälliga pandemirelaterade ersättningarna väntas upphöra. Utgifterna beräknas därefter att öka stegvis till 243 miljarder år 2025, främst drivet av de föreslagna regeländringarna i budgetpropositionen gällande sjukpenning, sjukersättning och assistansersättning.

Sjukpenning

Utgifterna för sjukpenning beräknas bli något högre under 2021 än 2020, trots en lägre effekt av pandemin. Den höga nivån i år beror främst på en ökande varaktighet i pågående sjukfall efter den lagändring som infördes i mars 2020, vilken medförde utökade undantag vid bedömning av arbetsförmåga. Under 2022 förväntas effekten från pandemin i princip försvinna men utgifterna kvarstår ändå på ungefär samma nivå som åren innan. Detta beror på att omfattande regeländringar föreslagits i budgetpropositionen från och med år 2022. Därefter beräknas utgifterna öka med omkring 3 procent årligen.

Assistansersättning

Utgifterna för assistansersättningberäknas att öka mer än vanligt i år på grund av att den årliga höjningen av ersättningen per timme är ovanligt stor. Under 2022 väntas antalet mottagare minska, men då ersättningen per timme ökar och antalet genomsnittliga timmar ökar, väntas utgifterna utvecklas stabilt. Ändringar i regelverket har föreslagits i budgetpropositionen och träder i kraft den 1 januari 2023. Dessa ändringar medför ett kraftigt ökat inflöde vilket gör att antalet mottagare förväntas börja öka under våren 2023. Det ökade antalet mottagare gör att utgifterna stiger, med betoning på 2024 och 2025.

Tillfällig Föräldrapenning

Utgifterna för tillfällig föräldrapenning beräknas öka mer än vanligt i år. Under det tredje kvartalet 2021 blev antalet nettodagar i samband med vård av barn i åldrarna 0–5 år betydligt högre jämfört med motsvarande period förra året. Även antalet barn som det vabbats för har ökat jämfört med samma period 2020. Förändrade rutiner på förskolorna och utbrott av RS-viruset antas vara möjliga orsaker till ökningarna.

Graviditetspenning

Socialstyrelsen har klassat gravida som riskgrupp för covid-19 från och med graviditetsvecka 20 och regeringen har meddelat att gravida som löper risk att smittas av covid-19 på arbetet därför kan omfattas av graviditetspenning. Detta har inneburit en stor ökning av antal ansökningar, mottagare och nettodagar. Utgifterna 2021 beräknas bli mer än dubbelt så hög som förra året och uppgå till 1,6 miljarder kronor.

Bilder

Utgifter inom Försäkringskassans ansvarsområde 
(Miljarder kronor)
Utgifter inom Försäkringskassans ansvarsområde (Miljarder kronor)
Ladda ned bild

Om

Följ Försäkringskassan

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Försäkringskassan

Pandemin sätter spår i socialförsäkringen även 202128.6.2022 09:00:17 CEST | Pressmeddelande

Covid-19-pandemin syns tydligt i statistiken för socialförsäkringen även för 2021. Utbetalningar inom sjukförsäkringen ligger på en fortsatt hög nivå även om det skedde en minskning jämfört med 2020. Även antalet mottagare av vab (vård av sjukt barn), smittbärarpenning och graviditetspenning ökade under förra året på grund av pandemin. Det visar årets upplaga av rapporten Socialförsäkringen i siffror som presenteras idag.

Ojämställt uttag av omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning31.5.2022 09:15:00 CEST | Pressmeddelande

Föräldrar till barn med funktionsnedsättning kan sedan den 1 januari 2019 ansöka om omvårdnadsbidrag om barnet har ett utökat behov av omvårdnad och tillsyn, samt merkostnadsersättning om barnets funktionsnedsättning medför extra kostnader. Dessa två ersättningar ersatte det tidigare vårdbidraget och en målsättning med reformen var att det skulle bli mer jämställt då båda föräldrarna nu kunde ansöka. Ny statistik från Försäkringskassan visar dock att det i 78 procent av fallen är barnets mamma som får hela utbetalningen.

Sjukpenning: skillnader i avslag för olika grupper och situationer27.5.2022 09:00:00 CEST | Pressmeddelande

En ny registerstudie från Försäkringskassan har undersökt skillnader i avslag mellan olika grupper och situationer vid ansökan om sjukpenning under åren 2018–2021. Studien är ett första steg för att kartlägga områden där det behövs fördjupade kunskaper och vidare analyser, något som är viktigt för myndighetens fortsatta förändringsarbete av förvaltningen av sjukförsäkringen och för andra aktörer i sjukskrivningsprocessen. Den här typen av studie kan dock inte ge svar på om Försäkringskassans tillämpning av sjukförsäkringen under perioden har varit tillräckligt likformig och det är heller inte studiens syfte. Studien visar att det inte finns märkbara skillnader i andel avslag mellan kvinnor och män men att det under perioden har funnits såväl regionala skillnader samt skillnad mellan olika diagnoser gällande andel avslag. Studien visar också en högre avslagfrekvens för personer med en svagare ställning på arbetsmarknaden. Under åren 2015–2020 ökade antalet avslag för sjukpenning, framfö

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum