Linköpings kommun

Program för klimatanpassning tas fram i Linköping

Dela

Kommunstyrelsen tar nu beslut om ett klimatanpassningsprogram som ska säkra Linköpings kommuns verksamhet mot de klimatförändringar som idag pågår och som inte kan undvikas.

Avsikten med programmet är att uppnå en långsiktigt hållbar kommun och minska klimatförändringarnas negativa konsekvenser på sociala, hälsomässiga, ekologiska samt ekonomiska områden.

– Samtidigt som vi måste minska utsläppen av koldioxid har också kommunen ett stort ansvar för att mildra konsekvenserna av klimatförändringarna, säger Rebecka Hovenberg (MP), miljökommunalråd.

De faktorer som kan behöva säkras mot klimatförändring har delats in i fem fokusområden som berör allt från infrastruktur till folkhälsa. Dessa områdena är; Fysisk planering och förvaltning, Teknisk försörjning, Människors hälsa, Naturmiljö, kulturmiljö och areella näringar samt Krisberedskap.

– Klimatanpassning har en stark koppling till folkhälsa. Särskilt barn och äldre personer är känsliga för höga temperaturer och kommunen måste anpassa sina verksamheter så att de står emot värmeböljor. Det kan handla om att ha gröna ytor som är temperatursänkande men också om att nya byggnader ska vara anpassade för att klara extremväder, säger Rebecka Hovenberg (MP).

Utifrån det övergripande klimatanpassningsprogrammet ska en kommungemensam handlingsplan för klimatanpassning tas fram. Den ska utgöra helhetsbilden av kommunens operativa klimatanpassningsarbete och ska användas som underlag från och med nästkommande budget- och verksamhetsplanering för nämnder och bolag.

Handlingsplanen för klimatanpassning kommer att följas upp årligen och uppdateras vid behov.

Kontakter

Om

Linköpings kommun
Linköpings kommun
Storgatan 58
581 81 Linköping

013-20 60 00http://www.linkoping.se/

Linköping är Sveriges femte största kommun och en av de mest expansiva, med snart 160 000 invånare. Under devisen "Linköping - där idéer blir verklighet" fortsätter staden att växa och attrahera nya invånare och verksamheter. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. I Linköping finns många småföretag, flera stora ledande teknikföretag med utvecklingskraft samt skarpa start-ups som tillför spets och nytänkande.

Följ Linköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Linköpings kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum