Svenska kyrkan

​PROGRAM for The Joint Commemoration in Lund and Malmö

Dela

PROGRAM for The Joint Commemoration in Lund and Malmö

Sunday 30 October

17:30 Press conference with the Church of Sweden’s Archbishop Antje Jackelén and Bishop Anders Arborelius, Catholic Diocese of Stockholm. Venue: AF-borgen, Lund.

Monday 31 October 2016

11:00 Malmö Airport
Arrival and official reception with Prime Minister Stefan Löfven.
Spaces for members of the press on the photo bridge outside. Special accreditation required (space allocation in progress).

13:30 Malmö Arena
Together in Hope – event with 10,000 participants. General accreditation valid.

13:50 Kungshuset in Lund
The Pope Francis meets with the Royal Family.

14:30 Lund Cathedral 
Common Prayer, From Conflict to Communion. Pope Francis, Bishop Munib Younan and General Secretary Martin Junge and others. Special accreditation required (space allocation in progress).

16:40 Malmö Arena 
Pope Francis, Bishop Munib Younan and General Secretary Martin Junge arrive at the arena.

approx. 18:45 
Press conference in Malmö Arena, Palissad venue, with Greg Burke, Director of the Holy See Press Office; Arni Danielsson, Director of Communication, Lutheran World Federation; Cardinal Kurt Koch, Holy See; Martin Junge, General Secretary of the Lutheran World Federation; Archbishop Antje Jackelén, Church of Sweden; and Bishop Anders Arborelius, Catholic Diocese of Stockholm. 
General accreditation valid.

On Tuesday 1 November 2016 at 9:30 am, a Catholic mass will be held at Swedbank Stadium in Malmö, with Pope Francis. General accreditation for The Joint Commemoration will also be valid here.

Best regards,

The Press Group at the central church office, the Church of Sweden

Nyckelord

Om

Svenska kyrkan
Svenska kyrkan
Kyrkokansliet
751 70 Uppsala

https://www.svenskakyrkan.se/

Följ Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kyrkan

Uttalande: Stor oro för ökad splittring efter Trumps initiativ6.12.2017 17:51Pressmeddelande

Tillsammans med många andra, däribland det kyrkliga ledarskapet i Jerusalem, uttrycker vi idag djup oro över president Trumps planer på att ensidigt förändra Jerusalems status genom att erkänna Jerusalem som Israels huvudstad och flytta sin ambassad dit. Vi stödjer upprätthållandet av Jerusalems status som en öppen stad, delad mellan två folk och tre religioner och där tillgängligheten till de heliga platserna garanteras – i enlighet med internationella överenskommelser. Den fred vi alla söker och längtar efter måste bygga på framförhandlade lösningar av konfliktens parter med utgångspunkt i folkrätten. Det finns en överhängande risk att Trumps initiativ leder till ytterligare splittring och våld inte bara i Jerusalem utan i hela regionen, och omöjliggör en fredlig lösning för Israel och Palestina. När oron och våldet ökar i regionen är det främst människorna som drabbas. Många av dessa lever redan i utsatthet. Vi delar den vånda som våra partner i Jerusalem lever med. Nu närmar vi oss

Statement: Great concern about deeper divisions following Trump’s initiative6.12.2017 17:51Pressmeddelande

Along with many others, including the heads of local churches in Jerusalem, we express deep concern today over President Trump’s plans to unilaterally change the status of Jerusalem by recognising it as the Israeli capital and moving the U.S. embassy to that city. We support maintaining the status of Jerusalem as an open city, shared between two peoples and three religions, where access to sacred sites is assured – in accordance with international agreements. The peace we all seek and yearn for must be based on solutions negotiated by the parties to the conflict and based on international law. There is an imminent danger that Trump’s initiative will lead to further divisions and violence; not only in Jerusalem but throughout the region, making it impossible to find a peaceful solution for Israel and Palestine. When unrest and violence increase in this region, it is primarily ordinary people who suffer. Many of these people are already living in vulnerable situations. We empathise with

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum