Umeå kommun

Projekt för koldioxidneutralt Umeå får stöd

Dela

Umeå kommun tar initiativ till och medfinansierar ett samverkansprojekt med sikte på att ställa om till ett koldioxidneutralt Umeå 2030.

– En stor del av omställningen till ett hållbart samhälle sker på lokal och regional nivå. Här jobbar vi i bred samverkan för att hitta en färdplan, identifiera förutsättningar och åtgärder för att lyckas, säger Hans Lindberg (S), ordförande, kommunstyrelsen.

Total budget för projektet är 8 miljoner kronor. Bidraget från utvecklingsanslaget är 150 000 kronor 2019 medan ytterligare totalt 550 000 kronor reserveras för 2020 och 2021. Dessutom bidrar Umeå kommun på andra sätt med 2,4 miljoner kronor, enligt projektets budget.

Fokus på livsstil och konsumtion

Arbetet utgår från Umeås klimatpåverkan, inklusive utsläpp utanför kommunens geografiska gräns, och fokuserar på områden som livsstil och konsumtion, resor och tillgänglighet samt planering av bebyggelse.

Ett ”innovationsteam” ska arbeta praktiskt i projektet. Teamet ska bestå av personer med olika kompetenser och representera kommunen, forskarvärlden, näringslivet och civilsamhället. Mål för arbetet och en handlingsplan ska tas fram för olika samhällssektorer. Den ska användas, till exempel vid planering av nya stadsdelar. Teamet är tänkt att leva vidare också efter projekttidens slut.

Engagera invånare

Projektet ska i förlängningen också engagera invånare i Umeå och hitta lösningar för att underlätta för Umeåbor att minska sitt klimatavtryck.

– Vi ska fortsätta titta på vad kommunen kan och bör göra för att klara att ställa om, men jag tycker inte vi ska tala om för Umeåborna hur de ska leva, säger Anders Ågren (M), kommunstyrelsens vice ordförande, som reserverade sig mot beslutet att medfinansiera projektet.

Bred samverkan

Projektet kommer att knyta befintliga nätverk till sig, till exempel Green Umeå, Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat, BioFuel Region, eXpression Umeå, North Sweden Cleantech och Miljöskjutsen (administreras av Föreningsbyrån, Umeå kommun).

Övriga finansiärer är Umeå Energi, Umeå universitet och Energimyndigheten, enligt budget. Umeå kommun har sökt medel från Energimyndighetens program Viable cities och besked väntas i augusti.

Mer information:

Hans Lindberg (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se

Anders Ågren (M)
1:e vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 23 17
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00http://www.umea.se/kommun

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum