Norrköpings kommun

Projekt med digitala armband i förskolan läggs ner

Dela

Utbildningskontoret har beslutat att avsluta ett projekt med digitala armband i förskolan. Det efter att Datainspektionen kommit med ett beslut i ett liknande ärende och det dessutom har visat sig att projektet skulle bli dyrare än vad som tidigare framkommit.

I det planerade projektet var det tänkt att armbanden skulle testas på ett mindre antal barn på en förskola i Norrköpings kommun. Armbanden var tänkta att fungera som ett stöd till personalen för närvarohantering och för att till exempel snabbt kunna upptäcka om ett barn lämnade förskolans område.

Datainspektionens beslut rör ett ärende i en annan svensk kommun som handlar om att använda ansiktsigenkänningsteknik för närvarohantering. Det är första gången som Datainspektionen utfärdar en sanktionsavgift mot någon som har brutit mot dataskyddsförordningens (GDPR) regler. Norrköpings kommuns dataskyddsombud gör bedömningen att Datainspektionens beslut visar att det finns en betydande risk med att genomföra projektet med de digitala armbanden och avråder därför från att gå vidare.

Under granskningen av detta digitala projekt har det också visat sig att ytterligare kostnader för teknisk utrustning skulle behövas för att projektet skulle kunna genomföras. Kostnader som inte är budgeterade.

Datainspektionens vägledning och beslut visar på att det finns en betydande risk med att genomföra projektet. Att vi dessutom ser att kostnaderna för ett genomförande skulle bli högre än väntat gör att jag bedömer att detta är ett projekt som vi inte bör gå vidare med, säger utbildningsdirektör Sofie Lindén.

Kostnaderna handlar om teknisk utrustning som skulle behövas för att kunna genomföra projektet. Kostnader som inte är budgeterade vilket innebär att det saknas ekonomisk täckning för att genomföra projektet, säger Anders Römert, verksamhetschef på digitaliseringsavdelningen.

Beslutet om att avsluta  projektet togs av utbildningsdirektör Sofie Lindén under måndagen, efter samråd med digitaliseringsavdelningen och kommunstyrelsens kansli.

Kontakt
Sofie Lindén
Titel: utbildningsdirektör
Telefon: 072-581 28 00

Anders Römert
Titel: verksamhetschef teknik, digitaliseringsavdelningen
Telefon: 011-15 22 37

_______________________________________________________________________________
Avsändare: Andreas Åsenheim, presskommunikatör
Telefon: 072-584 72 15

 

 

Om

Norrköpings kommun
Norrköpings kommun
Rådhuset
604 81 Norrköping

http://norrkoping.se

Följ Norrköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Norrköpings kommun

Väcker nyfikenhet för Norrköping9.7.2020 13:00:00 CESTPressmeddelande

Näringslivet i Norrköping har stått inför stora utmaningar under våren. Pandemin har begränsat företagarnas möjligheter till tillväxt och utveckling. Norrköpings kommun arbetar med flera delar för att stötta näringslivet. I dagarna har en infopunkt placerats vid Kolmårdens djurpark där fyra feriearbetare och personal från kontaktcenter finns behjälpliga för att berätta om Norrköping. Syftet är att väcka intresset för Norrköping och stärka besöksnäringen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum